Den Země – 5. ročník

1. stupeň
neděle 23.04.2023 |Mgr. Jana Horutová |Všechny aktuality

Den Země jsme si v 5. třídách připomněli v pátek 21. dubna a vydali se ven do přírody. Za cíl své cesty jsme si vybrali Skalky...

Den Země jsme si v 5. třídách připomněli v pátek 21. dubna a vydali se ven do přírody. Za cíl své cesty jsme si vybrali Skalky. Zde jsme ve skupinkách plnili na pracovních listech nejrůznější úkoly motivované ekologickou tematikou. Poznávali jsme přírodniny v lese i na louce, vyluštili vzkaz psaný Morseovou abecedou, vymysleli báseň na téma přírody, sestavili si paletu z přírodnin a stihli jsme si i zasportovat.

Také jsme se zapojili do akce „Ukliďme Česko“ a vybaveni rukavicemi a pytli jsme cestou zpět do školy vysbírali odpadky.

Počasí se vydařilo a dopoledne prožité v přírodě jsme si užili. Všichni jsme pochopili, že je naši Zemi potřeba chránit a společně se o ni starat a pečovat. Vždyť je to domov nás všech.

Celou fotogalerii najdete na školním Facebooku.

 učitelky 5. tříd


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů