Aktuality školního poradenského pracoviště - podcast pro děti

Škola
úterý 28.02.2023 |Mgr. Alena Janiš Bolomová |Všechny aktuality

Aktuality školního poradenského pracoviště - podcast pro děti...

Linka bezpečí spouští nový podcast s názvem Utržené sluchátko. Je určený pro děti ve věku 8 až 11 let, ale ne jen jim. Více informací najdeš zde.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů