Když promlouvá talent ...

Škola
pátek 19.01.2024 |Mgr. Jana Tošovská |Všechny aktuality

Pozvánka na výtvarnou prezentaci našich žáků ....


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů