Slavnosti města

Škola
pondělí 12.09.2022 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Střípky ze Slavností města

Velké poděkování patří:

  • paní učitelce Janě Tošovské a jejím asistentkám paní Ivě Bártové, Petře Schneiderové a Kateřině Zdráhalové za organizaci výtvarných dílniček
  • panu učiteli Jaroslavu Pavlíkovi a jeho asistentům Lukáši Krupičkovi, Danu Jančálkovi a Vojtovi Hyplovi za model windsurfingu
  • paní učitelce Lence Daňkové, Tereze Gebauerová, Lence Hollé a celému flétnovému sboru za nádherné vystoupení
  • panu Muzsynskému za model lodi, paním kuchařkám za výborné občerstvení
  • všem kolegům a kolegyním, žákům a rodičům, kteří přišli naši školu podpořit

 


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů