Pokyny k vyplnění zápisového lístku

2. stupeň
pátek 21.04.2023 |Mgr. Radmila Bayerová |Všechny aktuality

Pokyny k vyplnění zápisového lístku ...

Vyplňte červeně orámovanou část (viz vzor) a odevzdejte osobně, nebo pošlete doporučeně poštou na SŠ, na kterou jste byli přijati a kterou jste si vybrali nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 22. dubna 2023 (učební obory) a po 28. dubnu 2023  až do 3. května 2023 (maturitní obory). 

Vzor zápisového lístku je zde.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů