Ekosoutěž 2023

Škola
středa 07.06.2023 |Mgr. Simona Segeťová |Všechny aktuality

V úterý 6.6.2023 proběhlo v kině Květen vyhlášení výsledků soutěže ve zpětném odběru nefunkčních elektrospotřebičů...

EKOSOUTĚŽ 2023

V úterý 6.6.2023 proběhlo v kině Květen vyhlášení výsledků soutěže ve zpětném odběru nefunkčních elektrospotřebičů. Nejlepší sběratelské třídy – 5. B, 6. A a 3. A byly odměněny finanční poukázkou. A stejně jako v loňském roce byla naše ZŠ na 1. místě ze všech Novojičínských škol. Po vyhodnocení jsme zhlédli film Ježek Sonic 2.

Veliké poděkování patří všem aktivním žákům, rodičům, učitelům, členům Ekohlídky a garantovi akce Mgr. Pavlíkovi za skvělou spolupráci, ochotu a organizaci soutěže.

Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Jana Horutová, Petra Schneiderová


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů