Doučování žáků škol - realizace projektu

Škola
úterý 17.01.2023 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Od září do prosince 2022 probíhala třetí etapa doučování žáků, která byla financována Evropskou unií – Next Generation EU...

Od září do prosince 2022 probíhala třetí etapa doučování žáků, která byla financována Evropskou unií – Next Generation EU. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období..

Hlavním cílem bylo poskytnout zvýšenou podporu při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.  Věnovali jsme se ale také žákům, kteří v prospěchu nezaostávají nijak významně, ale potřebují si své znalosti doplnit nebo upevnit. 

Ve sledovaném období proběhlo 334 hodin doučování  (zejména v českém jazyce, českém jazyce pro cizince, matematice, cizích jazycích). Doučování bylo realizováno v blocích nebo individuální formou. 

Program Doučování žáků škol bude pokračovat do června 2023.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů