Třídní schůzky

Škola
středa 22.09.2021 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Třídní schůzky se uskuteční podle následujícího harmonogramu ...

Třídní schůzky se uskuteční podle následujícího harmonogramu:

  • čtvrtek 30.09.2021 v 15.30 hodin - třídy 1. stupně (1.-5. ročník) v kmenových učebnách
  • čtvrtek 07.10.2021 v 15.30 hodin - 6.- 8. ročník v kmenových učebnách
  • 9.A   07.10.2021 v 15.30 hodin na č. 65
  • 9.B   06.10.2021 v 15.15 hodin na č. 65
  • 9.C   06.10.2021 v 16.00 hodin na č. 65

Na třídních schůzkách žáků 9. ročníku budou předány informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů