Testování žáků

Škola
pátek 19.11.2021 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Testování žáků proběhne ...

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Kdy se testuje?

Testování žáků proběhne 8.11. 2021, 15.11. 2021 a dále pak 22.11. a 29.11. 

Kdo se netestuje?

Testovat se nemusí žáci, kteří nejpozději v den testování doloží jednu z těchto skutečností:

  • doklad o ukončeném očkování
  • lékařské potvrzení o prodělaném onemocnění s datem ne starším než 6 měsíců
  • výsledek RT-PCR testu z laboratoře platný ke dni 8.11., resp. 15.11. (nesmí být starší než 72 hodin)

Jakými testy se testuje?

Testovat se bude v 1. vyučovací hodině tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů SEJOY. Testovací sady budou poskytnuty přímo škole podle počtu žáků. Asistence zákonného zástupce u testování je umožněna u žáků 1.- 3. třídy; toto testování bude probíhat v prostoru před šatnami 1. stupně od 7.30 hodin. Je možné si přinést i své vlastní testy. Žáci ranní školní družiny se testují v prostoru šaten 1. stupně při příchodu do družiny. 

Až do zjištění negativního výsledku testu musí mít žáci i učitelé ve třídě roušky a respirátory.

V případě pozitivního výsledků je žák izolován a kontaktován zákonný zástupce.

Video o testování 

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (například použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Plné znění podmínek je uvedeno v Manuálu (str. 13).

Pokud žák odmítá jak testování, tak nošení roušky a nevztahuje-li se na něj výjimka, pak mu není umožněna osobní přítomnost ve škole a není automaticky omluven.

Přiložené dokumenty:

Více informací o testování


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů