Mezinárodní úspěch ve výtvarné soutěži

Škola
pátek 26.08.2022 |Mgr. Jana Tošovská |Všechny aktuality

Stává se už skoro samozřejmostí, že žáci ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 získávají ve výtvarných soutěžích, kterých se zúčastní, ocenění...

Stává se už skoro samozřejmostí, že žáci ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 získávají ve výtvarných soutěžích, kterých se zúčastní, ocenění. V letošním roce získali mnoho cen z domácích i mezinárodních přehlídek dětského výtvarného projevu. Poslední velký úspěch na ně čekal i po prázdninách.

V tomto roce probíhal již 30. ročník Mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky „Krásná jako kvítka ...“ s tématem Pohádka. Práce zaslaly děti z České republiky, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Běloruska, Maďarska a Argentiny. Celkem 1 540 kreseb a grafik. Vysoká výtvarná úroveň soutěže vyžadovala od žáků originální zpracování námětu a dokonalé ovládání kresebných a grafických technik. Výtvarná díla posuzovala odborná porota akademických výtvarníků, která ocenila celkem 25 nejlepších prací. Vysoká výtvarná úroveň a velká účast nebyly pro výtvarníky naší školy překážkou a v této soutěži získali hned 2 ocenění:

Cenu primátora města Havířova si odnesla Adéla Melčáková (9. ročník) a cenu za mimořádnou výtvarnou práci Andrea Dorazilová (1. třída).

Všechny oceněné práce můžete zhlédnout ve Výstavní síni V. Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově od 9. 9. – 2. 10. 2022.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů