Informace o testování žáků a nošení roušek platné od 1.9.2021

Škola
pondělí 23.08.2021 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Testování žáků proběhne ....

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Kdy se testuje?

Testování dětí a žáků proběhne třikrát po sobě: první test se provede 1.9. 2021 (platí pro 2.- 9. třídy) nebo 2.9.2021 (platí pro 1. třídy) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Další testy budou provedeny jen, pokud se odhalí lokální ohnisko nákazy. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně. Pokud žák nebude přítomen na testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Kdo se netestuje?

  • Žák, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od ukončeného očkovacího schématu.
  • Žák, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynul u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  • Žák, který absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a tento výsledek z odběrového místa doloží.

Jakými testy se testuje?

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů Genrui testy. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a výsledky jsou do 15 minut. Testovací sady budou poskytnuty přímo škole podle počtu žáků. Asistence zákonného zástupce u testování je umožněna u žáků 1.- 3. třídy; toto testování bude probíhat v prostoru před šatnami 1. stupně. V případě pozitivního výsledků je žák izolován a kontaktován zákonný zástupce.

Video o testování 

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (například použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Plné znění podmínek je uvedeno v Manuálu (str. 13).

 

NOŠENÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST

Žáci základní školy nosí roušku pouze ve společných prostorách školy (chodba, šatna, jídelna).

Výjimka z nošení roušek je uvedena v Manuálu (str. 13).

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení roušky a nevztahuje-li se na něj výjimka, pak mu není umožněna osobní přítomnost ve škole a není automaticky omluven.

Přiložené dokumenty:

Více informací o testování

Manuál  MŠMT


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů