Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Škola
čtvrtek 03.02.2022 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Od září do prosince 2021 probíhala první etapa doučování žáků...

Od září do prosince 2021 probíhala první etapa doučování žáků, která byla financována Evropskou unií – Next Generation EU. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce. 

Hlavním cílem bylo poskytnout zvýšenou podporu při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.  Věnovali jsme se také žákům, kteří v prospěchu nezaostávají nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo  a potřebují si své znalosti doplnit nebo upevnit.

Ve sledovaném období září až prosinec 2021 proběhlo 23 doučovacích bloků (zejména v českém jazyce, matematice, cizích jazycích) a na prvním stupni jsme se věnovali i řečové výchově, která byla vedena kvalifikovaným logopedem.  Mimo doučovacích bloků probíhala také 4 individuální doučování.

Celkově bylo odučeno 327 hodin a podpořeno 99 žáků školy.

Program Doučování žáků škol bude probíhat až do června 2022.

 


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů