Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Škola
čtvrtek 16.06.2022 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Od ledna do června 2022 probíhala druhá etapa doučování žáků, která byla financována Evropskou unií – Next Generation EU....

Od ledna do června 2022 probíhala druhá etapa doučování žáků, která byla financována Evropskou unií – Next Generation EU. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Hlavním cílem bylo poskytnout zvýšenou podporu při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.  Věnovali jsme se také žákům, kteří v prospěchu nezaostávají nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo  a potřebují si své znalosti doplnit nebo upevnit.

Ve sledovaném období proběhlo 567 hodin doučování  (zejména v českém jazyce, matematice, cizích jazycích) a na prvním stupni jsme se věnovali i řečové výchově, která byla vedena kvalifikovaným logopedem.  Doučování bylo realizováno v v blocích nebo individuální formou. Z projektu jsme také realizovali výuku češtiny  pro ukrajinské žáky.

Děkujeme všem pedagogům, vychovatelům a asistentkám pedagoga za dlouhodobou práci na projektu.

Program Doučování žáků škol bude pokračovat od září 2022.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů