Vyhlášení výsledků voleb do školské rady 2021/2022

Škola
středa 30.06.2021 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Ve volbách do školské rady ve dnech 21.-25.6. 2021 byli zvoleni...

Ve volbách do školské rady ve dnech 21.-25.6. 2021 byli zvoleni:

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Iva Bártová
Mgr. Alena Bolomová

Za zástupce nezletilých žáků:
Mgr. František Knop
Mgr. Pavel Sedlář

Zástupce za zřizovatele (jmenuje Město Nový Jičín):
Ing. Daniel Chrustawczuk
Mgr. Dalibor Váhala

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů