Projekt obědy do škol - stravování ve školách zdarma

Jídelna
pátek 23.04.2021 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízejí pomoc rodičům, kteří...

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízejí pomoc rodičům, kteří pobírají dávku hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve škole.

Podmínky pro získání a udržení podpory:

  • dítě ve věku 3-15 let,
  • dítě patří do okruhu společně posuzovaných osob s nárokem na příspěvek na živobytí,
  • škola, kterou dítě navštěvuje, je zapojena do projektu,
  • dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo ve školní jídelně,
  • v případě absence je nutno dítě omluvit a obědy odhlásit,
  • výše uvedené podmínky je nutno dodržovat po celou dobu účasti dítěte v projektu,
  • v případě opakovaného porušování uvedených pravidel může být podpora z projektu ukončena

Pro získání podpory se obraťte na pracovníka dávek pomoci v hmotné nouzi na Úřadu práce ČR.

Pomoc je realizována v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.

Více informací zde.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů