Nábor žáků do budoucí 6. sportovní třídy

Pro budoucí 6. třídy
pátek 15.09.2023 |Mgr. Taťána Koňaříková |Všechny aktuality

ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o. přijímá přihlášky žáků do budoucí 6. sportovní třídy...

ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o. přijímá přihlášky žáků do budoucí 6. sportovní třídy pro školní rok 2024/2025.

Žáci ve sportovních třídách, které jsou na naší škole zaměřeny na volejbal, mají posílenu hodinovou dotaci tělesné výchovy:

  • 2 h tělesné výchovy + 2 h volejbalu
  • 1 hodinová nepovinná výuka plavání (St 14:00 – 14:45 h) + volejbalový trénink pod vedením učitelů školy nebo profesionálních trenérů volejbalového klubu (Po + Pá 13:00 – 14:30 h, výuka ve škole končí 12:35 h).

Výuka druhého cizího jazyka je zahájena stejně jako v nejazykových skupinách ostatních tříd v ročníku od 7. třídy (2 hodiny týdně).

Sportovní třídu mohou navštěvovat i žáci s jiným sportovním zaměřením – při souběhu aktivit má přednost jejich hlavní sport.

Kontakt pro zájemce o další informace:

Mgr. Taťána Koňaříková
732 833 527
tatana.konarikova@komenskeho66.cz 

Kontakt na trenérku volejbalových sportovních her:

Marcela Kvitová
603 710 679
marcela.kvitova@komenskeho66.cz