Výsadba stromů

2.stupeň
pátek 11.11.2022 |Mgr. Jaroslav Pavlík |Všechny aktuality

Naše třída 9.C ve spolupráci s odborem životního prostředí města Nový Jičín naplánovala na 2. 11. 2022 výsadbu jilmů...

Naše třída 9.C ve spolupráci s odborem životního prostředí města Nový Jičín naplánovala na 2. 11. 2022 výsadbu jilmů.

Jilm horský (drsný) patří mezi nejohroženější lesní dřeviny. Nemoc grafióza vyhubila přes 95% jilmů v celé ČR. Tato houbová choroba zamezuje protékání mízy cévami, způsobuje odumírání větví a později celých stromů. Výsadby nových jilmů vypěstovaných ze semen odolných jedinců zvyšují pravděpodobnost šíření genů nesoucích imunitu proti grafióze. To je možný způsob boje proti jinak neléčitelné nemoci.

Pracovníci odboru životního prostředí vybrali, připravili a označili místa určená pro výsadbu. Zajistili také dopravu stromků a opěrných kůlů. Vlastními silami jsme přinesli nářadí ze školní zahrady až na místo výsadby u Kamenného divadla na Skalkách. Dostali jsme rady, jak správně postupovat. Naším úkolem bylo vykopat půlmetrové jámy, zatlouct opěrné kůly, usadit rostlinu a následně zasypat a zavlažit. Vodu pro první závlahu jsme nabírali z blízkého pramene.

Podařilo se nám společnými silami vysadit desítku dvoumetrových stromů. Tato akce zpestřila výuku a propojila teorii s praxí. Doufáme, že se všechny jilmy ujmou a v budoucnu z nich vyrostou krásné velké zdravé stromy, ke kterým se budeme rádi vracet.

Eliška Hadámková a Barbora Matějová z 9.C