Vrstevnické vyučování v 9.B

2. stupeň
středa 21.06.2023 |Mgr. Alena Janiš Bolomová |Všechny aktuality

V 9.B jsme souhrnné opakování pojali netradičně. Žáci se vtělili do pedagogů a vedli učební bloky zaměřené na konkrétní témata....

V 9.B jsme souhrnné opakování pojali netradičně. Žáci se vtělili do pedagogů a vedli učební bloky zaměřené na konkrétní témata. Zopakovali jsme si vše od historického vývoje jazyka českého, přes tvarosloví, skladbu a slovní zásobu. Díky pečlivé přípravě proběhly všechny vyučovací  jednotky poutavou formou, byly doplněny audiovizuální podporou i procvičováním. V roli učitelů se mnozí cítili jako ryby ve vodě, jiní bojovali s trémou, ale všichni to zvládli na jedničku a odnášejí si obohacující zkušenost.