Kariérní den - projekt pro žáky 9. ročníku

2. stupeň
čtvrtek 22.09.2022 |Mgr. Radmila Bayerová |Všechny aktuality

Žáky 9. ročníků čeká za pár měsíců důležité rozhodnutí. Kam nastoupí po ZŠ, který učební či studijní obor si vyberou pro další vzdělání a budoucí povolání...

Žáky 9. ročníků čeká za pár měsíců důležité rozhodnutí. Kam nastoupí po ZŠ, který učební či studijní obor si vyberou pro další vzdělání a budoucí povolání.

V úterý 20. 9. 2022 se uskutečnil se projektový Kariérový den ve spolupráci s Úřadem práce ČR, s p. Mgr. Janou Gérykovou, pracovnicí Informačního a poradenského střediska ÚP ČR.

Ve workshopu se žáci dozvěděli, jaká je nabídka profesí, která povolání mají dobré uplatnění na trhu práce, které profese potřebuji ve svém životě, co je důležité při výběru povolání a SŠ, na co při rozhodování nezapomenout. Všechny nové informace a poznatky, jim mohou pomoci při jejich prvním životním rozhodování o své budoucnosti.

Kariérní den proběhl v rámci projektu „Společně dokážeme více III“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018102, financovaného z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.