Badatelská výuka moderních dějin – Projekt Dějepis +

2. stupeň
úterý 16.11.2021 |Mgr. Markéta Hodslavská |Všechny aktuality

ZŠ Komenského 66 se od září zapojila do pokusného ověřování inovativních metod ve výuce dějepisu...

ZŠ Komenského 66 se od září zapojila do pokusného ověřování inovativních metod ve výuce dějepisu s názvem Dějepis +. Cílem projektu je posunout výuku moderních dějin od pouhého memorování vědomostí ke kritickému myšlení a práci se zdroji. Žáci se v roli badatelů učí rozebírat dobové texty, fotografie nebo filmové ukázky, učí se vyhledávat informace a kriticky hodnotit jejich věrohodnost.

Tímto způsobem prohlubují historickou gramotnost, lépe tak pochopí příčiny a důsledky historických dějů.  Součástí projektu je také používání aplikace HistoryLab. Jedná se o digitální dílnu, která dává možnost učit dějepis tvořivě a podněcovat u žáků kritické myšlení. Žáky práce s touto aplikací baví, cvičení s fotografiemi i se zvukem jsou interaktivní. Někdy se jedná o detektivní příběhy, jindy jsou žáci v roli novinářů. Projektové hodiny dějepisu se prozatím týkají žáků deváté třídy, v budoucnu zamýšlíme tuto metodu výuky využít i pro mladší žáky.

Mgr. Markéta Hodslavská