Zápis do 1. třídy

Pro budoucí 1. třídy
úterý 19.03.2024 |Mgr. Taťána Koňaříková |Všechny aktuality

Informace k zápisu do 1. třídy...

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hodin.

Které děti se účastní zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025?

 • Všechny děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. 

Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.

 • Děti, kterým bude 6 let až po 1.9.2024, mohou absolvovat zápis také, musí však doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31.12. 2018) nebo doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření pediatra (narození po 31.12. 2018).

Které dokumenty budete u zápisu potřebovat?

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz zákonného zástupce 

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, nemusíte se s dítětem 

k zápisu dostavit osobně. Je však potřeba vyplnit žádost a doložit ji:

 1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení 

(PPP nebo SPC)

     2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa 

(pro potřeby odkladu je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

Online přihlášení

Povinnou administrativní část u zápisu lze usnadnit prostřednictvím 

 Online registrace

Tato aplikace bude zpřístupněna od 1.4. do 11.4.2024. Zákonní zástupci zde vyplní přihlášku k zápisu a následně žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky. Vytištěné žádosti (u odkladu včetně potřebných příloh) přinesou k zápisu. 

 

Organizace zápisu

Podrobné informace k organizaci zápisu najdete v příloze článku.

Jaká jsou kritéria přijetí žáků na ZŠ Komenského 66?

 1. přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy a žáci po odkladu školní docházky vydaném ZŠ Nový Jičín, Komenského 66. (rozpis obvodů)
  Dále budou v následujícím pořadí přijímání:
 2. žáci z jiných obvodů, jejichž starší sourozenec školu již navštěvuje,
 3. ostatní žáci.

V případě vysokého počtu přihlášených dětí z jiných obvodů rozhodne los.

Proč si vybrat naši školu?

Více informací o nás najdete zde.

Předškoláček

Chcete své dítě na vstup do první třídy co nejlépe připravit? Nevíte jak na to? Není to nic těžkého, jen to bude stát trochu Vašeho času, trpělivosti a chuti si hrát.  Připravili jsme pro Vás PŘEDŠKOLÁČEK, jehož cílem je pod odborným vedením pedagogů ve 3 lekcích hravou formou rozvíjet zrakové a sluchové vnímání i další
dovednosti dětí, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě. 
Bližší informace a termíny najdete v příloze článku


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů