Zápis do 1. tříd

Pro budoucí 1. třídy
pátek 10.03.2023 |Mgr. Taťána Koňaříková |Všechny aktuality

Zápis do 1. tříd proběhne ve čtvrtek 13.dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin...

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

proběhne na základních školách v Novém Jičíně ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin.

Které děti se účastní zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024?

  • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2023/2024 věku šesti let, tedy děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
  • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.
  • Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2023, mohou absolvovat zápis také, musí však doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2017) nebo doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2017).

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, musí být Vaše žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

Jaká jsou kritéria přijetí žáků na ZŠ Komenského 66?

  1. přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy a žáci po odkladu školní docházky vydaném ZŠ Nový Jičín, Komenského 66.

    Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:
  2. žáci z jiných obvodů, jejichž starší sourozenec školu již navštěvuje,
  3. ostatní žáci.

V případě vysokého počtu přihlášených dětí z jiných obvodů rozhodne los.

Proč si vybrat naši školu?

Více informací o naší škole najdete zde.

Den otevřených dveří a možnost nahlédnout do výuky

V úterý 28. března v době od 9:00 do 12:00 nabízíme možnost nahlédnout do výuky tříd 1. a 2. stupně. Předchozí rezervace není nutná. Odpoledne od 15:00 - 17:30 proběhne Den otevřených dveří.

Kontakt:

RNDr. Jitka Hanzelková ředitelka jitka.hanzelkova@komenskeho66.cz   +420 556 209 221, +420 734 796 197
Mgr. Taťána Koňaříková zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň tatana.konarikova@komenskeho66.cz   +420 556 209 224, +420 732 833 527
PhDr. Alexandra Habdasová zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň alexandra.habdasova@komenskeho66.cz   +420 556 209 225, +420 734 124 822

Zápis do 1. tříd


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů