Zápis do 1. tříd

Pro budoucí 1. třídy
čtvrtek 10.03.2022 |Mgr. Taťána Koňaříková |Všechny aktuality

Zápis do 1. tříd proběhne ve čtvrtek 7.dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hodin...

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

proběhne na základních školách v Novém Jičíně ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hodin.

Které děti se účastní zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023?

  • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2022/2023 věku šesti let, tedy děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
  • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.
  • Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také, musí však doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2016) nebo doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2016).

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, musí být Vaše žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

Jaká jsou kritéria přijetí žáků na ZŠ Komenského 66?

  1. přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy a žáci po odkladu školní docházky vydaném ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 (viz příloha).

    Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:
  2. žáci z jiných obvodů, jejichž starší sourozenec školu již navštěvuje,
  3. ostatní žáci.

V případě vysokého počtu přihlášených dětí z jiných obvodů rozhodne los.

Proč si vybrat naši školu?

Více informací o naší škole najdete zde.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů