1.A doplula do cíle

1. stupeň
pátek 28.06.2024 |Mgr. Simona Segeťová |Všechny aktuality

Plavba školního roku začala v pondělí 4. září 2023, kdy jsme společně vypluli na moře vědomostí a dovedností. Během 10 měsíců jsme propluli různými školními vlnami....

Plavba školního roku začala v pondělí 4. září 2023, kdy jsme společně vypluli na moře vědomostí a dovedností. Během 10 měsíců jsme propluli různými školními vlnami a větrnými směry, ale díky naší odhodlanosti a úsilí jsme nakonec úspěšně zakotvili 28. června 2024. Konec školního roku v 1. třídě je tu a s radostí mohu říci, že všichni naši žáci se velmi pěkně rozvíjeli a pokročili ve svém vzdělávání. Díky všem prvňáčkům za účast na této úžasné plavbě!

Velký dík patří také Vám, milí rodiče,

proto nám dovolte s paní asistentkou, abychom Vám touto cestou poděkovaly za Vaši obětavou spolupráci během celého školního roku. Vaše podpora a péče o vaše dítě byla pro nás neocenitelná a velmi si toho vážíme. Výsledky dětí jsou důkazem nejen jejich práce, ale i vaší významné role ve vzdělávání a výchově.

Děkujeme za vaši trpělivost, porozumění a za to, že jste neustále podporovali své děti ve všech jejich snahách a úsilí. Vaše důvěra a pohotová spolupráce byla pro nás všemožným přínosem.

Nyní přichází zasloužená letní prázdninová oáza, ale těšíme se na další setkání a spolupráci s Vámi v příštím školním roce. Přejeme Vám všem krásné prázdniny plné odpočinku a radosti.

Celou fotogalerii najdete na školním Facebooku.


Mgr. Simona Segeťová, Ing. Nela Walková


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů