Indiánský den v 1.A

1. stupeň
pondělí 21.11.2022 |Mgr. Lenka Daňková |Všechny aktuality

Ve středu 16.11.2022 prožili žáci 1. A třídy celodenní zábavné učení....

Ve středu 16.11.2022 prožili žáci 1. A třídy celodenní zábavné učení. Cílem bylo, aby si děti hravou formou procvičily všechna zatím probraná písmenka v Živé abecedě a také hlavně poslední písmeno i, I. První hodinu se děti pomocí indiánských písní ( Ranní modlitba, Indiánská píseň lásky ) příjemně přenesly mezi indiány. Aby se cítily jako oni, namalovaly si obličej a vyrobily si společně indiánské čelenky, které dozdobily krásnými peříčky od Karolínky. Pak nastalo velké šamanské čarování. Děti kouzlily a zaříkávaly, aby se povedlo odhalit tajemství indiánských obrazů. Pomocí vodových barev se jim to opravdu povedlo a objevily dávné indiánské předky.
Ve druhé hodině si všechny děti vyzkoušely zábavné indiánské počítání pomocí říkanek a následně vypracovaly pracovní list, kde se po správném vybarvení čísel, objevil indiánský náčelník Otulus.
Třetí hodinu jsme měli indiánské čtení. Děti četly příběh motivovaný indiány a přizpůsobený dosavadní znalosti písmen. Čtení děti moc bavilo a nejvíce se jim líbila legrační indiánská jména.
Čtvrtou hodinu jsme se naučili indiánskou písničku a ukončili jsme celý den divokými tanci za zvuku indiánských bubnů.
Projektový den se velmi vydařil. Dětem se vyučování moc líbilo a tímto projektovým dnem jsme ukončili první etapu čtení v Živé abecedě.

 


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů