Badatelský kroužek se představuje

1. stupeň
čtvrtek 05.01.2023 |Mgr. Petra Jašková |Všechny aktuality

V prvním pololetí tohoto školního roku vznikl a každé pondělí se scházel Badatelský kroužek.

V prvním pololetí tohoto školního roku vznikl a každé pondělí se scházel Badatelský kroužek. Byl určený pro žáky třetího ročníku naší školy. Cílem aktivity bylo u malých nadšenců podpořit zájem o  přírodovědné předměty. 

Malí badatelé s velkým zaujetím zkoumali fyzikální a chemické jevy v přírodě: elektrostatickou a magnetickou sílu, vedení elektrického proudu v obvodu, fyzikální vlastnosti vody, kyselost a zásaditost roztoků a také vzlínavost barev. 

Na pokusech jsme si vysvětlovali a ověřovali, proč loď pluje, jak funguje ponorka, co způsobuje sopečné erupce nebo jaký je princip reaktivního motoru. Výsledky pokusů si badatelé pečlivě zakreslovali a zapisovali do svých pracovních listů. Nezbytná byla také fotodokumentace badatelských procesů a výtvorů. 

Malí badatelé pracovali pod vedením učitelek přírodovědných předmětů z druhého stupně  Martiny Balové a Petry Jaškové.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů