Škola v přírodě

1. stupeň
pátek 25.06.2021 |Mgr. Magdalena Böhmová |Všechny aktuality

V termínu od 7.6. do 11. 6. 2021 se uskutečnil ozdravný pobyt...

V termínu od 7.6. do 11. 6. 2021 se uskutečnil ozdravný pobyt pro žáky třetích ročníků. Celkem se pobytu zúčastnilo 50 dětí, tři paní učitelky, tři paní asistentky a zdravotník. Ubytování jsme měli v chatě Kyčerka ve Velkých Karlovicích, v přírodním prostředí Beskyd.

Po ubytování a vybalení zavazadel jsme vyrazili na poznávací pěší túru. Počasí nám přálo.  Na cestu za poznáním okolí nám svítilo sluníčko. Z vycházky jsme si všichni odnášeli nezapomenutelné vzpomínky na krásně rozkvetlou přírodu a potěšení z ušlých kilometrů.

Samotný ozdravný pobyt byl motivován námořníky, a proto nás celý týden provázela píseň Divný námořník. Program celého týdne spojoval nejen námět námořníků, ale také krásné prostředí Beskyd.

V úterý, ve středu a čtvrtek náplň odpoledního a večerního ozdravného pobytu připravili pracovníci SVČ Fokus. Mezi dominantní aktivity patřily hry motivované mořem, štafetové hry, sportovní olympiáda, námořnický bál v maskách a stezka odvahy. Poslední večer byly vyhodnoceny všechny sportovní soutěže a hodnotil se celý pobyt.

V pátek nás čekalo balení a odjezd domů. Smutně jsme mávali z autobusu a už se těšíme na další nezapomenutelné zážitky.

A co si myslí o pobytu v přírodě paní učitelky?

Dítě v přírodě objevuje, rozvíjí cit, fantazii pro krásno, rozvíjí svou aktivitu. Celá příroda je nádherná poezie, kterou stačí jen číst.“

Mgr. Magdalena Böhmová, Mgr. Dana Řehová, Mgr. Zita Nejezchlebová


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů