Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020

19.5.2020 at 12:49

Vážení rodiče,

v příloze najdete pravidla pro žáky 1. stupně platná od 25.5.2020 a vzor čestného prohlášení.

Čestné prohlášení je také k dispozici na vrátnici školy.

Čestné prohlášení vyplňujte k datu 25.5.2020.

 

Pravidla pro žáky 1. stupně

Čestné prohlášení

MSMT_manuál_ochrana zdraví

 

RNDr. Jitka Hanzelková