Třídní schůzky

7.11.2018 at 09:34

V úterý 20.11.2018 v 15:30 (do 17:00) – kromě prvních tříd.

Rada rodičů

7.11.2018 at 09:32

V úterý 13.11.2018 v 15:30 na učebně číslo 65.

Jablíčkový týden

11.11.2018 at 17:24

I v tomto školním roce, navázali druháci na velmi úspěšný projekt – týden plný jablíček. Jablíčka se prolínala všemi školními předměty. Celý týden se děti těšily na soutěž „o nejkrásnější jablíčko“ a také na ochutnávku báječných koláčů, závinů nebo třeba i muffinů,které si děti upekly společně s rodiči. Také letos jsme měli celkem 52 soutěžních jablíček. Hlasování bylo opět velmi těžké, protože jablíčka byla všechna krásná. Nakonec bylo hlasováním dětí rozhodnuto a následně oceněno 9 nejkrásnějších jablíček. Jablíčkový týden se líbil nejen dětem,ale i paním učitelkám.

                                                           Mgr.Barbora Křepelková, Mgr. Simona Segeťová a Mgr. Eva Piešová

dav

                                             2. A                            2. B                         2. C

Mezinárodní projektové setkání partnerských škol

9.11.2018 at 14:24

V minulém týdnu hostila ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 v rámci mezinárodního projektového setkání učitele a žáky partnerských škol z Litvy, Velké Británie, Španělska, Turecka, Itálie a Rumunska. České setkání bylo první společnou akcí v dvouletém projektu Erasmus+  s názvem „Written in Stone“. První projektový den strávili žáci i učitelé v Praze. Další dny pak týmy pracovaly na společných aktivitách, které se týkaly duchařských příběhů, heraldiky a vyzkoušeli si také tvorbu vitráží. Odpolední program byl věnován výletům do okolí, žáci navštívili interaktivní výstavu v Expozici klobouků, prohlédli si Štramberskou Trúbu, vyzkoušeli pečení štramberských uší v pekárně pana Sochy, výrobu keramiky u paní Horecké a hledali poklad na Starém Jičíně. Poděkování patří také panu Radku Poláchovi z Muzea Novojičínska, který žákům připravil zajímavou přednášku o erbech a heraldice.

Velké poděkování patří také žákům naší školy a jejich rodinám, které se pečlivě staraly o zahraniční studenty. Do projektu byli zapojeni: Lucie Bayerová, Eva Scotto, Natália a Vanesa Jančaříkovy, Magdaléna Davidová, Tomáš Mateřánka, Iva Horniaková, Denisa Riessová, Marek Novotný, Josef Holáň, Tereza a Kateřina Široká. V celém týdnu také aktivně pomáhaly Natálie Blažková, Eliška Macečková a Michaela Biskupová. Celý projekt by také neproběhl hladce bez aktivity a ochoty mnoha pedagogů naší školy.

Příští projektové setkání nás čeká v březnu 2019 ve španělské škole IES Cesar Rodriguez, Grado.

Prezentace – zde ke stažení

PhDr. Alexandra Habdasová

PODZIMNÍČEK

24.10.2018 at 20:22

Podzim patří k velmi krásnému a inspirativnímu období pro tvoření. Žáci druhých tříd, kteří se společně s rodiči zapojili do našeho projektu pod názvem „Podzimníček“, se o tom přesvědčili při vytváření svých výrobků. Podzimníček může mít mnoho podob. Byli jsme mile překvapeni, jak nápadité a krásné výrobky se všem podařilo zhotovit. Děkujeme všem zúčastněným, jelikož jejich výtvory nádherně rozzářily vestibul naší školy.

                                                              Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Barbora Křepelková, Mgr. Eva Piešová

dav

dav

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                   2. A    2. B    2. C