KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY – PŘEDŠKOLÁČEK

16.4.2014 at 10:28

Přechod z mateřské školy do základní školy je poměrně velká změna nejen v životě školáka, ale i celé rodiny. Aby tato změna proběhla co nejlépe a dítěti byl začátek školní docházky co nejvíce usnadněn, je důležité, aby měl předškolák určité znalosti, schopnosti a dovednosti. Které k nim patří a co je důležité, aby prvňáček uměl, na to jsme se snažili odpovědět v „Předškoláčku“ – kurzu pro předškoláky, který se na naší škole uskutečnil v měsíci březnu a dubnu.

Ve 4 lekcích si děti hravou formou rozvíjely zrakovou analýzu a syntézu (rozkládání a skládání očima), která je potřebná pro učení se písmen a následně správnému čtení, dále sluchovou diferenciaci (rozkládání a skládání slov pomocí sluchu), která je důležitá pro správné psaní slov, a také i pro čtení, protože sluch podporuje zrakové vnímání. Dále bylo procvičeno vnímání rytmických struktur, tedy rozvoj rytmizace, která pomáhá k lepšímu čtení i psaní, a věnovali jsme se pravolevé orientaci, jež je důležitá při práci ve čtení i matematice. Děti si rozvíjely hrubou a jemnou motoriku a učily se správnému úchopu psacího náčiní. Byla procvičena výslovnost a další dovednosti, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.

V průběhu tohoto kurzu měli rodiče možnost vidět své dítě při práci pod vedením pedagoga, v čem je dítě úspěšné nebo naopak, co mu nejde. Měli možnost srovnání s jinými dětmi. Rodiče byli rovněž informováni, na čem se aktuálně pracuje a která schopnost je tím rozvíjena. Pro práci doma byla doporučena jednoduchá cvičení a předáno mnoho materiálů, které mohou rodiče využít pro kvalitní přípravu dítěte před vstupem do první třídy.

Věříme, že kurz byl nejen přínosem pro samotné předškoláky, ale také pro jejich rodiče, kterým dal odpověď na to, jak s dětmi pracovat i v domácím prostředí, a že se s jejich pomocí náš cíl – připravit předškoláky pro úspěšný vstup do první třídy – podařil.

Mgr. Eva Lolková

školní speciální pedagog

 

Projektový den v 1. a 2. třídách – “Jaro”

15.4.2014 at 20:03

V pátek 11. 4. 2014 prožili žáci 1. a 2. tříd projektový den s názvem JARO. Třídy se proměnily ve 4 stanoviště, kde si každý žák vytvořil jeden velikonoční výrobek. Děti si domů mohly odnést například vlastnoručně vyrobenou ovečku z popcornu, zajíčka jako zápich, přáníčko s motýlkem a ozdobu na zavěšení z vrbových proutků. Při práci nám obětavě pomáhala děvčata z 2. stupně. Projektový den JARO s velikonoční tematikou se všem velmi líbil, děti byly nadšené ze svých výrobků  a z příjemně prožitého dopoledne.

  (fotogalerie 1. A)                                                                      (fotogalerie 2.B)

Francouština

15.4.2014 at 16:07

V kroužku jsme nahráli básničku: “UN BOUQUET POUR TOI”

 

“I nám není ekologie lhostejná”

11.4.2014 at 21:16

V pátek 11.04.2014 se žáci 3.A a 3.B zúčastnili akce, konající se u příležitosti Dne Země, společnosti ASOMPO, a.s. . Akce se konala v areálu skládky v Životicích u Nového Jičína po názvem „I nám není ekologie lhostejná“.

Při vstupu do areálu jsme byli uvítáni občerstvením. Následovala přehlídka leteckých modelářů. Po skončení jsme byli rozděleni do několika skupin a prohlédli jsme si areál skládky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a také, že tato společnost provozuje nejen skládku komunálního odpadu, ale také zařízení k úpravě biologicky rozložitelného odpadu. Ze skládkového plynu vyrábí prostřednictvím kogeneračních jednotek elektrickou energii a teplo, suší stolařské řezivo. Po prohlídce nás pobavil Klaun Hopsalín, se kterým jsme si zatančili a také zasoutěžili. Posledním překvapením bylo osobní setkání s Petrem Rychlým, který nám věnoval svůj autogram.    

Akce se nám velmi líbila i přes nepříznivé počasí.

                                                                                     Mgr.Simona Segeťová, Mgr. Hana Medveďová

                                                                   (fotogalerie)

Vynikající výsledky našich žáků v anglické mezinárodní zkoušce KET

10.4.2014 at 11:26

V pátek 4. dubna jsme se konečně dočkali výsledků anglické mezinárodní zkoušky KET (level A2 ), kterou skládali žáci 8. a 9. ročníků. V letošním roce se ke zkoušce přihlásilo sedm žáků a jejich výsledky jsou skutečně vynikající. Pět žáků naší školy (Maxim Tyraj, Jan Szabó, Vendula Havlásková, Nela Přadková a Ivana Bienerová) prospěli s vyznamenáním a Pavlíně Barošové chybělo do vyznamenání pouhé jedno procento. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Blanco, který za svůj výborný výkon obdrží certifikát s potvrzenou úrovní  B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Tomáš tedy dosáhl na certifikát, jehož úroveň odpovídá státní maturitě z anglického jazyka. Na naše žáky jsme velmi pyšní a děkujeme jim za skvělou reprezentaci školy.

Nyní již všichni netrpělivě čekáme na 3. květen, kdy proběhnou zkoušky YLE Starters, Movers a Flyers pro žáky 5.- 7. tříd. Všechny zkoušky probíhají na Základní škole Nový Jičín, Komenského 66, která je partnerskou institucí British Council. Ke kvalitní přípravě přispívá i skutečnost, že žáci této školy  mohou navštěvovat čtyři přípravné kurzy přímo ve škole, které jsou spolu s výukovými materiály poskytovány zdarma, a pečliví žáci jsou rovněž odměněni slevovým kupónem na mezinárodní zkoušku.

                                                                        Mgr. Alexandra Habdasová