Vánoční jarmark

25.11.2015 at 15:04

6.C na policejní stanici – preventivní program „Drogy“

27.11.2015 at 18:55

Ve středu 25. 11. 2015 jsme se odebrali na policejní stanici na ulici Svatopluka Čecha, abychom se z úst poručíka Petra Gřese dozvěděli nové informace o drogové problematice (druhy drog, jejich negativní působení na zdraví, chování i vzhled člověka, právní povědomí a samotná vyšetřovací praxe). Beseda byla vedena poutavým vypravováním pana policisty, dokonce jsme si prohlédli kufřík, v němž se skrývaly makety jednotlivých druhů drog v různých skupenstvích, mohli jsme si „omáknout“ přístroje na měření alkoholu i drog. Zhlédli jsme rovněž několik autentických shotů zachycujících fatální dopad drog na životy našich vrstevníků v Americe. V závěrečné fázi jsme vznesli dotazy, které nás v průběhu přednášky ještě napadly. V rámci zpětné vazby jsme byli osloveni, máme-li zájem, a to my máme, abychom vytvořili videoprojekt s drogovou tematikou, který bude zařazen do soutěže vyhlášené Policií ČR. Mile nás také překvapil dárek, a to taška se spoustou dárečků s motivy Policie ČR.

Děkujeme za takto pěkně zpracovaný preventivní program, který nás dostal ze školních lavic přímo na místo, kde se problematika drog řeší v praxi, a to na policejní stanici.

Mgr. Petra Běhalová

Preventivní program o drogové problematice

27.11.2015 at 18:49
Žáci 6. tříd absolvovali v listopadu protidrogový preventivní program v prostorách oddělení Policie ČR.
Obsahem programu byly základní informace o drogové problematice, závislosti, kriminalitě závislých atd.
Součástí byla zajímavá přednáška a také diskuze, do které se děti aktivně zapojily.
Program tématicky navazuje na učivo Vkz v šestých třídách.
http://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/19183/na-novojicinsku-varuji-pred-drogami-uz-11lete-deti


  		 		

6.C fandí Katalánii

27.11.2015 at 16:01

Multikulturní výchova je jedním z průřezových témat Školního vzdělávacího plánu. Využili jsme proto poznatků ze zahraničního projektu, do něhož se zapojila i naše třídní učitelka, a v pondělí 23. 11. si udělali třídnickou hodinu, v níž nám byla představena Katalánie s úzkým zaměřením na partnerskou školu v městečku Bellpuig. Hodina byla vedena metodou CLIL (v anglickém jazyce) a obsahovala: reálie, poslech katalánské hymny, zajímavosti o tamějším školství a běžné denní výuce, minilekci katalánštiny, soutěžní kvíz o dáreček z Bellpuig a degustaci katalánských dobrůtek.

Rádi bychom s naší partnerskou školou navázali další kontakt, a to projektem o českých vánočních zvycích a obyčejích.

Mgr. Petra Běhalová

odkaz na katalánskou hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=PuYMgb2qHX8

Exkurze v muzeu – “Máš pod čepicí?”

21.11.2015 at 12:11

Ve středu 11. 11. a ve čtvrtek 12. 11. 2015 navštívili žáci 3. A, B třídy program s názvem „Máš pod čepicí?“, který patří ke stálé expozici „Nechte na hlavě“.

Děti se seznámily prostřednictvím výtvarné soutěže s historií módy a unikátní sbírkou klobouků z produkce kloboučnických výrobců od poloviny 19. století do současnosti.

Podívaly se také do malé vystavené dílny a dozvěděly se, jak a z čeho se takový klobouk vyrábí. Viděly krásné staré fotografie z dílen, které si mohly také složit jako puzzle.

Po seznámení se s expozicí si žáci procvičili své poznatky na interaktivním monitoru a prostřednictvím programu si děvčata navrhovala vlastní klobouk, šaty a různé doplňky, kterými oblékaly dámy. Chlapci zase třídili klobouky a čepice podle povolání a podle materiálů, ze kterých se klobouky vyrábějí a plnili další interaktivní úkoly.

Děti byly rozděleny do skupin a postupně nakreslily na papír svůj návrh klobouku. Vítězný návrh si skupinka vytvořila z papíru a dozdobila různými doplňky.

Protože se děti 3. tříd učí o Novém Jičíně, byla to pro ně zajímavá a zábavná forma poznávání našeho města.

Návrhy budou vystaveny a hodnoceny veřejností a vítězný návrh klobouku bude vyroben v Tonaku s. r. o a představen na módní přehlídce, která se uskuteční v květnu 2017.

 

p. uč. Lenka Daňková a Jana Sviderková

    

FOTOGALERIE 1   FOTOGALERIE 2