Ochranné prostředky dýchacích cest (od 25.2.2021)

24.2.2021 at 14:24

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání se všem žákům v budově školy zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Do 28. 2. 2021 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Tímto Vás žádáme o zajištění požadovaných ochranných prostředků pro své děti (textilní roušky požadavky nesplňují).

Za Vaši spolupráci moc děkujeme.

vedení školy

připojený dokument: Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Výsledky testování Covid

24.2.2021 at 11:49

Vážení rodiče,

výsledky testování žáků a zaměstnanců (129 ks vzorků) ze dne 23.2.2021 jsou všechny negativní.

Pokud potřebujete oznámení o negativním výsledku svého dítěte v tištěné podobě, napište svůj požadavek na adresu

tatana.konarikova@komenskeho66.cz nebo volejte na číslo 732 833 527.

vedení školy

Výběr stravného na měsíc březen

17.2.2021 at 21:00

Výběr stravného na měsíc únor proběhne 22.2. a 23.2. 2021 v době od 7:00 – 15:00h

8.3. – 12.3. jarní prázdniny (případní zájemci – cizí strávníci – se na tento týden osobně přihlásí v kanceláři školní jídelny)

Předpokládaná cena stravného (18vyučovacích dnů):

žáci MŠ           do 6 let           (á 19 Kč)         342,-

žáci ZŠ            7- 10 let          (á 22 Kč)         396,-

žáci ZŠ            11– 14 let        (á 25 Kč)         450,-

žáci ZŠ            15– 18 let        (á 29 Kč)         522,-

cizí strávníci    talíř                  (á 69 Kč)         1 242,-

cizí strávníci    jídlonosič        (á 71 Kč )        1 278,- (podle počtu přihlášených obědů)

 

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet

5.2.2021 at 15:23
Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.
Aktuálně jsou v aplikaci InspIS SETmobile testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v 1. a 2. termínu let 2019, 2018 a 2017. Žáci tak v tuto chvíli mohou pracovat s celkem 36 testy použitými v minulých letech, kdy pro každou skupinu žáků je k dispozici celkem 6 testů z českého jazyka a 6 testů z matematiky (tedy 6x ČJ pro žáky 5. ročníků ZŠ, 6x MA pro žáky 5. ročníků ZŠ, 6x ČJ pro žáky 7. ročníků ZŠ, 6x MA pro žáky 7. ročníků ZŠ, 6x ČJ pro žáky 9. ročníků ZŠ, 6x MA pro žáky 9. ročníků ZŠ). V nabídce je navíc také ilustrační didaktický test pro rok 2020 (z českého jazyka i matematiky pro 9., 7. i 5. ročník). Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením. Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

3.2.2021 at 23:12

V úterý 26. 1. se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Letos vše probíhalo netradičně, zadání bylo žákům zasláno elektronicky a ve stanoveném čase je museli odeslat vyplněné zadavateli. Za naši školu se po úspěšném absolvování distančního prvního kola účastnili ŠIMON KOVÁŘ z 9.B a ANNA HASALÍKOVÁ z 9.A. Ve veliké konkurenci studentů gymnázií dosáhli úspěchu v podobě 16. a 19. místa, Šimon exceloval v mluvnické části a Anička podala vyvážený výkon jak ve slohu, tak v gramatice. Oběma srdečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší základní školy.

Mgr. Alena Bolomová