Pozvánka na Poznávací zájezd do Německa

23.9.2018 at 22:39

Pozvánka na Adventní zájezd

23.9.2018 at 22:34

Výběr stravného na měsíc říjen

19.9.2018 at 09:38

24.9.2018      7:00 – 15:30
25.9.2018      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         378 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       441 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     483 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                     525  Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                            1 260 Kč (á 60 Kč)

Zájemci o stravování během podzimních prázdnin (29.10.  – 30.10. 2017) se musí přihlásit v kanceláři školní jídelny.

Soutěž o nejlepší logo projektu Erasmus

16.9.2018 at 21:48

Pravidla:

  • logo může být ve formátu max. A4
  • může být nakresleno nebo vytvořeno na počítači
  • logo je spojeno s anglickým projektem „Written in Stone“ (týká se hradů a zámků v našem okolí)
  • v projektu je zapojeno 7 škol (ČR, Rumunsko, Turecko, Litva, Británie, Itálie, Španělsko)
  • logo nesmí být trojrozměrné
  • logo (se jménem autora) předej do pondělí 24.9.2018 do kabinetu cizích jazyků č. 68 (A. Habdasová)

 

Nejlepší logo bude vybráno elektronickým hlasováním a jeho autor získá krásnou cenu.

Třídní schůzky

15.9.2018 at 00:44

Ve čtvrtek 20.9.2018 v 15:30 se konají třídní schůzky 1., 2. a 6. ročníku.