SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

22.5.2016 at 14:15

Proběhne ve čtvrtek 26.5.2016 v 15:30 ve školní jídelně.

Program:

  1. představení třídních učitelek
  2. seznámení s pomůckami do 1. třídy
  3. organizace výuky a nabídka nepovinných předmětů

Účast zákonných zástupců všech dětí, které k 1.9.2016 nastoupí do 1. třídy, je potřebná.

ČERVNOVÉ LADĚNÍ

21.5.2016 at 01:22

Preventivní programy Pedagogicko psychologické poradny Nový Jičín

24.5.2016 at 21:47

Žáci naší školy se v tomto školním roce zúčastnili preventivních programů, které nám nabídla PPP Nový Jičín. Programy vedl pan PhDr. Pavel Letý, okresní metodik prevence.

Žáci 4. tříd se zúčastnili programu s názvem Bezpečné chování na internetu. Žáci 5. tříd měli téma Pravda a omyly o kouření, žáci 7. tříd Pravda a omyly o nelegálních drogách a osmáci téma Komunikace a řešení konfliktů.

  

Téma pro žáky 9. tříd je Právní odpovědnost, kde je důraz kladen na následky protiprávního jednání mezi žáky.

Všechna tato témata jsou velmi aktuální a v rámci prevence je nutno o nich s dětmi mluvit.

Mgr. R. Frantová – metodik prevence

Výběr stravného na měsíc červen

20.5.2016 at 21:14

24.5.2016      7:00 – 9:00     13:00 – 15:30
25.5.2016      7:00 – 9:00     13:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (22 vyučovacích dnů):
žáci ZŠ 7 – 10 let                       462 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     506 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                      550 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                             1 232 Kč (á 56 Kč)
cizí strávníci                             1 276 Kč (á 58 Kč)

Požární ochrana očima dětí 2016

18.5.2016 at 21:44

V letošním roce proběhl už 42. ročník celostátní soutěže „ Požární ochrana očima dětí“. Soutěž má tři části – literární, výtvarnou a zpracovanou digitálními technologiemi.

V moravskoslezském krajském kole soutěžilo v tomto roce 187 školských zařízení.

Literární části této soutěže se zúčastnila se svou romantickou povídkovou

Ludmila Krausová z 8.B.

Po postupu z okresního kola, v němž získala 3. místo, byl v krajském kole její text oceněn nejvýše. Získala mezi 111 základními školami z celého Moravskoslezského kraje 1. místo.

Lidce blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Eva Nyklová