Zahájení školního roku 2016/17

29.8.2016 at 07:19

Čtvrtek 1.9. 2016

1. ročník             9:00

2. – 9. ročník      8:30

Školní potřeby na šk. rok 2016/17

29.8.2016 at 07:16

ŠKOLNÍ POTŘEBY – 1. třída

ŠKOLNÍ POTŘEBY – 1.stupeň (2.-5. ročník)

ŠKOLNÍ POTŘEBY – 2. stupeň (6.-9. ročník)

Výběr stravného na měsíc září

29.8.2016 at 07:13

29.8.2016      7:00 – 15:30
30.8.2016      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci ZŠ 7 – 10 let                       441 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     483 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                     525  Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                             1 176 Kč (á 56 Kč)
cizí strávníci                             1 218 Kč (á 58 Kč)

Výběr stravného na měsíc srpen

15.8.2016 at 08:35

15. 08. – 19. 08. 2016            7:00 – 12:00

Školní jídelna je v provozu od 22.8. 2016.

V srpnu je nutno zájem o stravování předem nahlásit a zaplatit v hotovosti.

Výdej obědů 11:00 – 11:30. 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA DRUHÉM STUPNI ANEB „POHÁR KOMENDY“

6.7.2016 at 15:34

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 přišli všichni sportumilovní žáci z druhého stupně ve sportovním oblečení. Na programu byl fotbal, florbal, basketbal a ping pong. Rozdělili se do družstev a podle časového harmonogramu soutěžili v jednotlivých disciplínách. Za svá umístění postupně získávali body pro svoji třídu. Ty se poté zapisovaly do tabulky a na závěr sečetly. Chvíli po poledni proběhlo slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků.

V mladší kategorii zvítězila třída 7. C. Ve starší kategorii třída 9. C. Všichni, kteří stanuli na stupních vítězů, obdrželi čokoládové medaile.

Pochvalu si zaslouží všichni, kteří našli odvahu a zúčastnili se byť jen jedné disciplíny.

Nesportující spolužáci fandili a svým skandováním vytvořili nádhernou fanouškovskou kulisu.

Iva Bártová