PROJEKTOVÝ DEN – HRAJEME SI V ČEŠTINĚ ANEB JAK SE IJÁČEK S YPSILONKOU SKAMARÁDILI

20.5.2015 at 14:41

Ve čtvrtek 7.5.2015 prožili žáci 2.A a B třídy celodenní zábavné učení.

Cílem bylo, aby si děti hravou formou procvičily probrané učivo v českém jazyce – tvrdé a měkké slabiky ve slovech a větách.

V 1. hodině jsme děti motivovaly pohádkovými postavičkami Ijáčkem a Ypsilonkou a vytvořily jsme smíšené skupiny obou tříd.

Ve 2. a 3. hodině si všechny děti vyzkoušely své znalosti pomocí zábavných úkolů na interaktivní tabuli, na koberci a také společně ve skupinách na pracovních listech. Celkem bylo 8 stanovišť, které byly bodovány do hrací karty. Všude děti provázely tyto pohádkové postavičky.

Ve 4. hodině jsme si český jazyk propojili s výtvarnou výchovou a každá skupina si namalovala na velký výkres svého Ijáčka a Ypsilonku, jak si je představují podle své fantazie.

Na závěr nám každá skupinka svůj obrázek představila a popsala, co Ijáček a Ypsilonka dělají a kde jsou.

Projektový den se velmi vydařil. Výsledky byly velmi vyrovnané, čímž nám děti dokázaly, že učivo tvrdých a měkkých souhlásek zvládají, a že si jej pěkně osvojily. Přestože jsme vyhlásili dvě nejlepší družstva, byly všechny děti odměněny za úspěšné zvládnutí všech úkolů. Dětem se takové vyučování moc líbilo a všichni jsme odcházeli spokojeni na oběd.

   p. uč. Daňková, p. uč. Sviderková

 FOTOGALERIE 1    FOTOGALERIE 2

 

Kroužek technické kybernetiky

20.5.2015 at 14:28

Celé druhé pololetí žáci 5. A třídy navštěvovali na zdejším gymnáziu kroužek technické kybernetiky, organizovaný Vysokou školou báňskou – Technické univerzity Ostrava. Seznámili se se základy elektrotechniky, technickou zručností a výpočetní technikou.

Pod odborným dohledem si mohli vyzkoušet základy blokového programování v programu Scratch
nebo postavit ze stavebnice LegoMindstorm roboty, které si pak naprogramovali.

Kroužek děti bavil, proto věřím, že příští školní rok budou moci navázat na své dosavadní znalosti.

  

                                                                       Třídní učitelka: Mgr. Markéta Hodslavská

Komenďák

20.5.2015 at 13:03

Vyšlo nové číslo Komenďáku 2/2015 – ke stažení zde

Školní družina pomáhá

19.5.2015 at 21:06

Jako každý rok jsme ve školní družině sbírali víčka od PET lahví.
Letos jsme se rozhodli pomoci Nikolce z Rybí.

U příležitosti Dne Země se naše oddělení školní družiny spojily a společnými silami pro Nikolku roztřídily
156 kg vršků. Doufáme, že snad i my pomůžeme Nikolce ke specializovanému léčebnému programu zaměřenému na pohybovou terapii. Všem, kteří víčka sbírají, děkujeme a přejeme Nikolce hodně zdraví.

 Kováčiková Martina

Školní družina v knihovně

19.5.2015 at 20:43

Ve středu 6. května se děti ze školní družiny vydaly na návštěvu městské knihovny. Na místě děti čekala milá paní knihovnice, která si pro děti připravila různé soutěže. Děti tak společně v malých týmech mohly plnit nejrůznější úkoly. Na závěr jsme si mohly prohlédnout prostory dětského oddělení a knihy, které nás zajímaly. Někteří se dokonce rozhodly, že ještě odpoledne knihovnu znovu navštíví i se svými rodiči, aby se mohly zaregistrovat jako nový čtenáři.

Děkujeme skvělé paní knihovnici, Radce Grofové, za pěkné odpoledne.

Bc. Patricie Plášilová, vychovatelka