Sumář – Den Země a celoroční sběr

2.5.2016 at 22:06

SBĚR PAPÍRU

Den Země

Celkem jsme nasbírali 3 589 kg.

Nejlepší třídy (průměr na žáka):

1.stupeň                    2. stupeň

2.C  23,9 kg               9.B  5,17 kg

1.C  18,2 kg               6.A  3,12 kg

3.A  14,9 kg               7.C  3,02 kg

Nejlepší sběrači:

1.stupeň

Domitra Štěpán   2.A   190 kg

Bárta Jan            5.B   126 kg

Daňková Bára       4.A   124 kg

2. stupeň

Horáčková Veronika  9.B    34 kg

Horáčková Simona    6.A    34 kg

Duchoňová Jana      7.C    29 kg

 

Celoroční sběr

Celkem jsme nasbírali 18 114 kg.

Nejlepší třídy (průměr na žáka):

1.stupeň                     2. stupeň

2.A  36,68 kg              6.A  11,65 kg

2.C  28,58 kg              9.B  7,25 kg

5.B  23,95 kg              7.B  5,97 kg

Nejlepší sběrači:

1.stupeň

Růžičková Veronika   4.A   282 kg

Kvita Ondřej              5.B  268 kg

Zeglon Adam            2.C  255 kg

2. stupeň

Kuchyňková Adriana   6.A   206 kg

Mikurda Michal            7.B   119 kg

Michálek Karel            6.A     54 kg

Let´s Dance na soutěži v divadle

1.5.2016 at 17:52

V sobotu 30. dubna 2016 se v Beskydském divadle konala soutěž Tanec Fokus 2016. Naše tanečnice vystoupily v kategorii Originální tance, a ačkoliv se neumístily na prvních příčkách, tak si ve věkové kategorii 12-18 let rozhodně neutrhly ostudu. Patří jim náš velký dík za vzornou reprezentaci naší školičky.

Mgr. Petra Běhalová

BĚH PRO VERONIKU

1.5.2016 at 17:50

V pátek 22. 4. 2016 proběhla na atletickém ovále školního hřiště ZŠ Komenského 66 akce „Běh pro Veroniku“. Děkujeme všem žákům, učitelům, nepedagogickým pracovníkům, rodičům i ostatním, kteří se této akce zúčastnili, a tak udělali něco pro dobrou věc dvojím způsobem. Během udělali něco pro své zdraví a startovným přispěli na rehabilitační péči naší žákyni Veronice Fojtíkové ze 6. A třídy.

Vybraná částka 30 720 Kč byla odeslána na konto Bariéry na Verunčin podúčet.

Všem patří velký dík!

Rozmanitost přírody – pestrost činností

1.5.2016 at 17:35

Letošní Den Země byl velice pestrý. Jako obvykle začal sběrem starého papíru a vysloužilých elektrospotřebičů. Školní prostory byly tímto materiálem doslova zavaleny. Nasbírali jsme neskutečných 3778 kg papíru! Elektroodpad se připočítával do Velké ekosoutěže pořádané Fokusem, která bude na konci května vyhodnocena. Nejúspěšnější třídy ze soutěžících škol získají hodnotné peněžní poukazy a vítězná třída bude odměněna celodenním výletem s programem.

Žáci z několika tříd II. stupně vyrazili do přírody. Čistili les, prozkoumávali blízké i vzdálenější okolí školy, hráli hry s ekologickou tematikou, poznávali rostliny a živočichy, testovali své pozorovací schopnosti.

Žáci 1. – 3. tříd se zúčastnili sportovně-zábavného programu pořádaného Střediskem volného času Fokus. Žáci 4. – 5. ročníků se ve svých třídách připravovali na soutěž Zlatý list. Posléze se vydali do přírody, kde plnili úkoly a soutěžili. Osmé ročníky spolu se 7. C se rozdělily do tří – pětičlenných družstev a soutěžily na třech různých stanovištích s přírodovědnou tematikou. Deváté ročníky zpracovávaly a prezentovaly svoje projekty na téma Obnovitelné zdroje energie. Část deváťáků se spolu s polovinou 7. A věnovala školnímu projektu Přírodní učebna. Vysázeli keře do živého plotu. Zasadili trvalky a cibuloviny. Vytvořili bylinkovou spirálu a badatelské záhony pro žáky prvního stupně.  Položili základy budoucímu čolkovišti.

Do programu jsme zařadili i jednu celorepublikovou charitativní akci „Běháme pro Veroniku“, naši žákyni, která po těžkém úrazu rehabilituje ve speciálním léčebném zařízení v Košumberku. Cílem bylo získat co nejvíce peněz na zakoupení „aktivního vozíku“. Kromě žáků naší školy se do této akce zapojily paní kuchařky a uklízečky, všichni pedagogičtí pracovníci i široká veřejnost. Čvrťáci si dokonce vyrobili speciální trička. Vybrali jsme neuvěřitelných 30 720 Kč, což představuje třetinu pořizovací ceny zmiňovaného vozíku. Všem moc děkuje.

Souběžně s touto pomocí probíhají na naší škole další dvě doprovodné aktivity – sbíráme prázdné tonery z tiskáren a mobilní telefony, které nám po odkoupení firmou Cartrige-Space poskytnou další finanční prostředky pro Veroniku.

Průběžně sbíráme vršky od PET lahví pro Natalku a obvazy a známky pro Afriku.

Mgr. Iva Bártová

DEN ZEMĚ

26.4.2016 at 00:09

Vážení rodiče, žáci, kolegové, přátelé školy,

v pátek 22. 4. 2016 i na naší škole probíhaly akce v souvislosti s „Dnem Země“. V rámci těchto akcí jsme se
i my, co tvoříme naši školní přírodní zahradu, pustili do velké práce. Páteční úpravy na zahradě spočívaly
v osázení původními kvetoucími a plodícími keři, čímž vznikl základ pestrého živého plotu. Tento náročný úkol si vzaly na starost dívky z devátých tříd. Keře koupily za peníze získané prodejem svých výrobků na školním jarmarku dívky z béčka, vysázely je dívky z áčka. Děkujeme.

Další obrovské poděkování patří všem přátelům přírody, kteří naši zahradu podpořili svým darem odkopku. Vaším přispěním jsme získali více než stovku různých trvalek, cibulovin, bylin. Děkujeme za petrklíče, narcisy, libeček, rozrazily, rebarboru, pažitku, meduňku, mátu, srdečník, dobromysl, barvínek, kdoulovec, denivky, kosatce, levanduli, orlíčky, floxy, diviznu, chryzantémy, netřesk, zákulu, šeřík, jablečník, modřence, čemeřice a další a další a další……………… Žákům a žákyním ze sedmé třídy se během pátečního sázení podařilo založit divoký koutek, osázet okolí našeho budoucího čolkoviště (zakopané vany) a trvalkové okraje chodníků, které časem pomohou navodit atmosféru selské zahrady. Dokončili jsme budování bylinkové spirály, ale bohužel zatím jsme ji nemohli osázet vhodnými bylinkami, protože bazalku, tymián nebo saturejku ještě nemáme. I sedmákům z áčka děkujeme.

Na pozemku jsou již vytvořeny badatelské záhony, které by měly sloužit žákům 1. stupně pro drobné pokusy s pěstováním bylinek a zeleniny. Pro žáky 2. stupně chystáme záhony, na kterých se budou moci seznamovat s alternativním a polykulturním zahrádkařením (např.: mulčování, pěstování brambor v trávě, indiánská polykultura „tři sestry“, klíčová dírka, atd.).

Pod čtyřmi vzrostlými borovicemi jsme využili prostor pro vytvoření indiánského kruhu z 6 nízkých dřevěných lavic.

                                                                                                                                                             Jarmila Boudová