Přerušení provozu školní jídelny

27.10.2020 at 12:56

Z důvodu karantény je přerušen provoz školní jídelny ve dnech 29.10., 30.10. a 2.11.2020.

O dalším vývoji budeme informovat na webu školy.

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

23.10.2020 at 09:48

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

 

Přiložené dokumenty:

Leták pro 1. stupeň

Leták pro 2. stupeň

Poslední sběr kaštanů

20.10.2020 at 19:47

se koná v pátek 23.10.2020 se od 7:00 do 8:00.

Výběr stravného na měsíc listopad

16.10.2020 at 14:14

Výběr stravného na měsíc listopad proběhne 21.10. a 22.10. 2020 v době od 7:00 – 15:00h

 

Předpokládaná cena stravného (20 vyučovacích dnů):

žáci MŠ           do 6 let           (á 19 Kč)         380,-

žáci ZŠ            7- 10 let          (á 22 Kč)         440,-

žáci ZŠ            11– 14 let        (á 25 Kč)         500,-

žáci ZŠ            15– 18 let        (á 29 Kč)         580,-

cizí strávníci    talíř                  (á 69 Kč)         1 380,-

cizí strávníci    jidlonosič        (á 71 Kč )        1 420,-

 

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

Ošetřovné

14.10.2020 at 08:21

V přiloženém souboru najdete tiskovou zprávu MPSV o čerpání ošetřovného, podle které školu nemusíte o potvrzení žádat, vyplníte pouze formulář, který najdete (časem) na eportálu ČSSZ.

Pro další informace prosím sami aktivně sledujte webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí a České zprávy sociálního zabezpečení.

přiložený dokument: Jak na ošetřovné od 14.10.2020

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Výuka v období 14.10. – 23.10. 2020

13.10.2020 at 10:27

Výuka na dálku bude realizována počínaje středou 14. 10. do 23. 10. v tomto režimu:

1. – 4. ročník – zadání úkolů třídní učitelkou prostřednictvím systému Škola online, případně zápisem do deníčku (dle uvážení třídní učitelky).

5. – 9. ročník – zadání úkolů prostřednictvím školních emailových adres, s maximálním využitím aplikace Google Classroom.

Při zadávání úkolů jsou prioritními předměty Čj, M, Aj. Vyučující ostatních předmětů zadají na nadcházející dobu 8 vyučovacích dnů jednu práci, úkol, nebo pracovní list.

Žáci na distanční výuce mají možnost odbírat oběd za dotovanou cenu. Obědy budou moci žáci odebrat a zkonzumovat přímo ve školní jídelně, a to denně v době od 12 do 13 hodin. Žákům na distanční výuce již nebudeme vydávat obědy do jídlonosičů. Strávníci v jídelně musí důsledně dodržovat tato hygienická opatření:

  • žáci jdou na oběd hlavním vchodem, nepřezouvají se a mají nasazenu roušku
  • před jídelnou si řádně umyjí ruce a v řadě na výdej oběda dodržují rozestupy 2 metry
  • v jídelně obsazují žáci pouze vyhrazená místa – s dostatečnými odstupy

POZOR! Obědy pro žáky na distanční výuce musí rodiče dítěti sami přihlásit – buď mailem na adresu jidelna@komenskeho66.cz, nebo telefonicky 733 143 795.

V případě dotazů k výuce kontaktujte prosím třídní učitelku nebo vyučujícího daného předmětu na jeho pracovním emailu: jmeno.prijmeni@komenskeho66.cz .

Pokud budete mít technický problém, kontaktujte administrátora:

Informace o ošetřovném najdete na portálu České zprávy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Přiložený soubor:Informace pro školy a školská zařízení

RNDr. Jitka Hanzelková

SBĚR KAŠTANŮ – sbíráme i v pátek 16.10.

8.10.2020 at 15:44

Školní řád – výňatek

21.9.2020 at 11:31

Výňatek ze školního řádu

Potvrzení seznámení zde

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

16.9.2020 at 11:06

Připojený dokument:

Postup

Algoritmus-karanténa

Algoritmus-respiraci