Výběr stravného na měsíc únor

18.1.2021 at 15:49

Výběr stravného na měsíc únor proběhne 25.1. a 26.1. 2021 v době od 7:00 – 15:00h

 

Předpokládaná cena stravného (20 vyučovacích dnů):

žáci MŠ           do 6 let           (á 19 Kč)         380,-

žáci ZŠ            7- 10 let          (á 22 Kč)         440,-

žáci ZŠ            11– 14 let        (á 25 Kč)         500,-

žáci ZŠ            15– 18 let        (á 29 Kč)         580,-

cizí strávníci    talíř                  (á 69 Kč)         1 380,-

cizí strávníci    jídlonosič        (á 71 Kč )        1 420,-

 

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

12.1.2021 at 14:29

Informace k online veletrhu středních škol

Učitelé a případně i žáci z aktuálně 116 přihlášených středních škol všech zřizovatelů působících na území Moravskoslezského kraje budou distanční formou prezentovat školu a odpovídat na otázky zájemců o studium, a to prostřednictvím aplikace ZOOM na portálu veletrh-skol.msk.czkterý bude veřejnosti zpřístupněn od pátku 15. ledna 2021.

Online prezentace středních škol bude v našem kraji probíhat ve dnech 18. ledna až 4. února 2021 po jednotlivých okresech (pro školy sídlící v daném okrese), v každém okrese vždy ve dvou stanovených dnech v čase 10:00 – 18:00 hodin (viz příloha).

Spot na YouTube – https://youtu.be/pm2l7HXWGqM  

Připojený soubor: Termíny ONLINE Veletrh SŠ MSK 2021

Stravování cizích strávníků od 11.1.2021

7.1.2021 at 08:54

Od 11.1.2021 bude obnoveno stravování cizích strávníků ve školní jídelně.

Prosím o dodržení všech hygienických opatření (dezinfekce rukou, roušky, odstupy, dodržení doby výdeje – 10:30 – 11:00).

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

Informace pro cizí strávníky

4.1.2021 at 09:38

Po dobu PES 5. stupně nebude školní jídelna vařit pro cizí strávníky.

O změnách budeme informovat na webových stránkách.

Děkujeme za pochopení,

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

Organizace výuky od 4.1.2021

29.12.2020 at 14:18

Vážení rodiče,

žákyně a žáci,

na základě informací MŠMT a v souladu s PES – stupeň 5, bude výuka od pondělí 4. 1. 2021 do pátku 8. 1. 2021 probíhat v tomto režimu:

Žáci 1. a 2. ročníků se vzdělávají prezenčně, při dodržování platných hygienických opatření – 3R a roušky po celou dobu výuky.

Školní družina pro žáky 1. a 2. tříd bude v provozu denně od 06.00 do 16.00 hodin.

Žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášeny, v případě nepřítomnosti dětí ve škole musí rodiče obědy odhlásit.

 

Žáci všech ostatních ročníků se vzdělávají distančně – forma distanční výuky je zapsána v informačním systému Škola online (SOL). Vyučující nabízejí také individuální konzultace, které budou rovněž vyznačeny v SOL. Žákům 9. tříd bude nabídnuto doučování z českého jazyka, a také z matematiky (po předběžném zjištění zájmu).

Žáci, kteří budou vzděláváni distančně, si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče, a to pouze v době od 13.00 do 13.30 hodinK odběru oběda do jídlonosiče od 4. 1. 2021 musí rodič žáka přihlásit nejpozději 31. 12. 2020, a to mailem na adrese jidelna@komenskeho66.cz .

 

Děkuji za pochopení a přeji nám všem v novém roce především pevné zdraví a nezdolný optimismus.

Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Dny volna – 21.12. a 22.12.

16.12.2020 at 12:42

Vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády ČR a dodatku  jsou dny 21.12. a 22.12. vyhlášeny jako dny volna pro žáky („Dny boje proti covidu“). V tyto dny nebude probíhat distanční výuka, není v provozu školní družina a žáci nemohou odebírat obědy – všem žákům budou obědy na tyto dny odhlášeny.

Rodiče mohou na tyto dva dny, 21.12. a 22.12. čerpat ošetřovné, tiskopis najdete na stránkách ČSSZ – zde .

Výuka začne po Novém roce v pondělí 4.1.2021. Pokud by byl nařízen rotační způsob distanční výuky žáků na 2. stupni, přijdou do školy žáci, kteří měli prezenční výuku absolvovat ve dnech 21. – 22.12., tzn. 7.C a 8.A,B,C a samozřejmě 9.A,B,C.

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám všem, kteří jste s námi učiteli, asistenty a vychovateli v tomto nelehkém kalendářním roce spolupracovali při posouvání vašich-našich dětí na cestě za vzděláním. Velice si vážíme Vaší starostlivosti a obrovského nasazení při naplňování cílů distanční výuky, pochopení a důslednosti, s jakou jste své děti vedli k plnění všech zadaných úkolů, trpělivosti a laskavosti, bez které by Vaše (a tím i naše) snažení určitě minulo cíl.

Dovolte mi popřát Vám krásné a pohodové Vánoce. Jménem všech zaměstnanců školy Vám do nového roku přeji hlavně pevné zdraví, plnou náruč štěstí a radosti v kruhu svých blízkých a úspěšné dosažení všech pracovních i životních cílů.

Jitka Hanzelková, ředitelka školy

přiložený soubor: Usnesení Vlády ČR

Důležité informace o průběhu přijímacího řízení 2020/2021

8.12.2020 at 08:54

Upozornění pro žáky 9. ročníku:

Ve školním roce dochází ke změnám v přijímacím řízení na střední školy.

Všechny informace jsou podrobně popsány zde.

Mgr. Radmila Bayerová

Výběr stravného na měsíc leden

7.12.2020 at 12:54

Výběr stravného na měsíc leden proběhne 15.12. a 16.12. 2020 v době od 7:00 – 15:00h

 

Předpokládaná cena stravného (19 vyučovacích dnů):

žáci MŠ           do 6 let           (á 19 Kč)         361,-

žáci ZŠ            7- 10 let          (á 22 Kč)         418,-

žáci ZŠ            11– 14 let        (á 25 Kč)         475,-

žáci ZŠ            15– 18 let        (á 29 Kč)         551,-

cizí strávníci    talíř                  (á 69 Kč)         1 311,-

cizí strávníci    jidlonosič        (á 71 Kč )        1 349,-

 

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

Batůžkový projekt pro Mary’s Meals

7.12.2020 at 12:45

Olympiáda v českém jazyce

6.12.2020 at 23:08

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 proběhlo jako každoročně školní kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníků. Letos ovšem netradičně, žáci vyplňovali online formulář, který jim byl odemčen pouze v určitém čase. Tento rok se školního kola zúčastnilo 9 žáků. Do okresního kola postupují 2 soutěžící s nejvyšším počtem bodů –  Šimon Kovář z 9.B a Anna Hasalíková z 9.A. Gratulujeme.

Mgr. Alena Bolomová

Výsledky mezinárodních zkoušek z anglického jazyka

4.12.2020 at 06:59
V sobotu 10. října se konaly mezinárodní zkoušky z anglického jazyka (odložený jarní termín). Žáci měli svou přípravu o něco těžší, protože se od jara 2020 připravovali pouze online cestou. O to více nás těší jejich výsledky, které již máme k dispozici:
a) YLE Movers absolvovalo 5 žáků, z toho 3 s plným počtem bodů
b) YLE Flyers absolvovala 7 žáků, z toho 4 s plným počtem bodů
c) KET pak absolvovalo 11 žáků, z tohoto počtu pak 6 žáků získalo certifikát B1.
 
Jsme na Vás moc pyšní a děkujeme za krásnou reprezentaci školy:-). Doufáme, že nám situace umožní otevřít nové přípravné kurzy v druhém pololetí 2021.
PhDr. Alexandra Habdasová

Ekosoutěž 2020 

2.12.2020 at 21:45

Naše škola se přihlásila do soutěže ve zpětném odběru nefunkčních elektrospotřebičů.  Akci organizoval a finančně podpořil  Odbor životního prostředí města Nového Jičína, SVČ Fokus, MKS a Technické služby města Nový Jičín.

Třídní kolektivy ze zapojených škol se snažily vysbírat a odevzdat co nejvíce kusů vysloužilého elektra. 

I když průběh soutěže ovlivnila mimořádná opatření, podařilo se na naší škole díky úsilí třídních učitelek, zájmu ze strany žáků i spolupráci s rodiči odevzdat celkem 1388 vyřazených spotřebičů. Největší podíl na celkovém výsledku školy patří třídě 5.A pod vedením paní učitelky Horutové. Odevzdali 424 kusů elektra a právem získali první místo a zaslouženou finanční odměnu. Dalšími oceněnými třídami se staly 1.A, 3.B a 4.A.

Vítězným třídám gratulujeme! 

Poděkování také patří nejen členům ekohlídky, kteří se sběrem pomáhali, ale úplně všem, kteří se do projektu aktivně zapojili a vysloužilé elektrospotřebiče nasměrovali na cestu recyklace.

Mgr. Jaroslav Pavlík

Informace o nástupu žáků k prezenční výuce od 30.11.2020

26.11.2020 at 09:49

Žáci 1. stupně – 1. až 5. třídy

 • Vstup do budovy školy bude organizován dozorem.
 • Žáci 1. stupně mají vyhrazen čas na vstup do budovy školy od 7.40 do 7.50 hodin, vstupují školy plynule hlavním vchodem, před školou dodržují rozestupy a mají ústa i nos překryté rouškou.
  • Žáci 1. – 3. tříd jdou hlavním vstupem (nejdou do šaten!) a přezouvají se přímo u svých tříd.
  • Žáci 4.A a 5.A jdou také hlavním vstupem přímo do tříd a v 1. hodině si s TU vyzvednou přezůvky (včetně pytlíků) a přesunou si věci do nově označené šatny.
  • Žáci 4.B, 4.C, 5.B, 5.C se nepřezouvají, pouze procházejí šatnami, kde si vyzvednou přezůvky a odchází do své třídy – dohled TU. V průběhu výuky TU zajistí přenesení věcí do nově označených šaten.
 • Výuka probíhá podle rozvrhu ve Škole online v určených učebnách. O přestávkách žáci zůstávají v učebně, odcházejí pouze na WC.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, po celou dobu vyučování nosí žáci i zaměstnanci školy roušky (učitel může v nezbytných případech použít štít).
 • Vyučující a dozor zajistí pravidelné větrání v průběhu výuky i o přestávkách. 
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Z personálních a organizačních důvodů bude provoz školní družiny od pondělí 30. 11. 2020 omezen na dobu od 6:00 – 16:00 hodin a pouze pro žáky 1. – 3. ročníku.

Žáci 2. stupně – 6. až 9. třídy

V týdnu od 30. 11. se vzdělávají prezenčně – ve škole třídy: 6.ABC, 7.AB, 9.ABC.

Žáci 7.C a 8.ABC zůstávají na distanční výuce.

 

V týdnu od 7. 12. se vzdělávají prezenčně – ve škole třídy: 7.C, 8.ABC, 9.ABC.

Žáci 6.ABC a 7.AB se vzdělávají distančně.

V tomto systému organizace výuky se budou žáci po týdnech střídat.

 • Vstup žáků, kteří přicházejí do školy, bude organizován dozorem.
 • Žáci 2. stupně mají vyhrazen čas na vstup do budovy školy od 7.50 do 7.58 hodin mimo třídy 9.A a 9.B – viz. níže. Žáci se nepřezouvají, pouze procházejí šatnami, kde si vyzvednou přezůvky a odchází do určené třídy dle rozvrhu ve Škole online. V průběhu výuky TU zajistí přenesení věcí do nově označených šaten.
 • Žáci 9.A a 9.B vstupují do školy vchodem od hřiště: 
  • 7:40    9.A      odložení věcí v šatně Tv na č. 91 a přesun na č. 81
  • 7:50    9.B       odložení věcí v šatně Tv na č. 96 a přesun na č. 94
 • Ráno odemyká i zamyká šatny služba na vrátnici, po skončení výuky si šatnář půjčí klíče od šatny na vrátnici.
 • Žáci vstupují do školy plynule, před školou dodržují rozestupy a mají ústa i nos překryté rouškou.
 • Výuka probíhá podle rozvrhu ve Škole online v určených učebnách. O přestávkách žáci zůstávají v učebně, odcházejí pouze na WC.
 • Při dělení tříd na skupiny odvádí žáky do jiné učebny hromadně před zvoněním příslušný učitel.
 • Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti, po celou dobu vyučování nosí žáci i zaměstnanci školy roušky (učitel může v nezbytných případech použít štít).
 • Vyučující a dozor zajistí pravidelné větrání v průběhu výuky i o přestávkách. 
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Žáci na distanční výuce si mohou odebrat oběd do jídlonosiče pouze v době od 14:00 do 14:20 hodin.
 • Čekací třída je do odvolání zrušena. Na odpolední výuku čekají žáci ve třídě, ve které bude výuka probíhat.

RNDr. Jitka Hanzelková

Připojený odkaz: https://koronavirus.edu.cz/