Informace o zpracování osobních údajů ve škole

23.5.2018 at 13:54

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v  případech uvedených v příloze Přehled agend zpracování osobních údajů ve škole.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • datové schránky, ID DS 2uzsqr9,
 • emailem na adrese reditelna@komenskeho66.cz ,
 • poštou na adrese Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o., ulice Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Anna Pavelková, tel. č. 556209225, email: anna.pavelkova@komenskeho66.cz, k zastižení v kanceláři č. 69, každou středu od 8 do 14 hodin.

Příloha: Přehled agend zpracování osobních údajů ve škole

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

„Za zdravým vzduchem“

10.5.2018 at 09:27

Jedná se o projekt VZP ČR, která poskytne každému pojištěnci příspěvek až do výše 1200 Kč (na školu v přírodě). Podrobnosti si můžete přečíst zde:

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-prida-na-ozdravne-pobyty-deti-ze-smogovych-oblasti

 

Výběr stravného na měsíc červen

21.5.2018 at 07:33

23.5.2018      7:00 – 15:30
24.5.2018      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         378 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       441 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     483 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                     525  Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                            1 176 Kč (á 56 Kč)

SCHŮZKA S RODIČI BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

18.5.2018 at 11:38

Proběhne v úterý 22. 05. 2018 v 15:30 h ve školní jídelně.

Program:          1) představení třídních učitelek

                         2) seznámení s organizací školního roku v 1. třídách

                         3) seznam pomůcek do 1. třídy

DEN JAZYKŮ

8.5.2018 at 10:19

Ve středu 2. Května 2018 proběhl pro žáky osmých a devátých ročníků Den jazyků. Žáci soutěžili ve znalostech z českého a anglického jazyka, ale měli i možnost vyzkoušet si také ostatní cizí jazyky – němčinu, francouzštinu a ruštinu. A jak tedy Den jazyků dopadl?

 1. místo obsadily dva týmy:
  tým 9.C (48b): Adéla Dubcová, Veronika Štecová, Jana Duchoňová, Ema Nehasilová
  a tým 8.B (48b): Adéla Urbanová, Diana Vahalová, Marek Škarka a Dominik Špaček
 2. místo obsadily také dva týmy
  – tým 8.C (47b): Lucie Bayerová, Nela Blažková, Michaela Biskupová, Tereza Hasalíková, Vít Mička
  a tým 8.B (47b): Jaroslav Novák, Adam Mikulenka, Tomáš Hasalík
 3. místotým 9.A (46,5b): Nikola Tkadlečková, Ellen Dvořáková, Filip Indrák, Hynek Petroš

Všem žákům děkujeme za aktivní zapojení a vítězným týmům gratulujeme.

PhDr. Alexandra Habdasová