Pozvánka na ČERNOBÍLÝ BÁL

18.12.2019 at 17:42

Výběr stravného za měsíc únor

20.1.2020 at 18:37

Výběr stravného na měsíc únor

  1. 01. – 28. 01. 2020

7:00 – 15:30

 

Předpokládaná cena stravného

( 20 vyučovacích dnů)                                                                                                                          

 

žáci MŠ do 6 let               380 Kč  (á 19 Kč)                                                      

žáci ZŠ 7 – 10 let              440 Kč  (á 22 Kč)

žáci ZŠ 11 – 14 let             500 Kč  (á 25 Kč)

žáci ZŠ nad 14 let              580 Kč  (á 29 Kč)

cizí strávníci                     1 280 Kč  (á 64 Kč)

 

Radová Renáta,  vedoucí školní jídelny  

18.12.2019-Vánoční vystoupení flétnového souboru na náměstí

20.12.2019 at 15:04

Jako každý rok se ve středu 18.12.2019 uskutečnily dva vánoční koncerty FLÉTNOVÉHO SOUBORU naší školy pod vedením p. uč. Lenky Daňkové na náměstí Nového Jičína v rámci adventních trhů.

Flétnisté hráli a zpívali české, moravské i anglické koledy a také krásné vánoční písně.

Dopolední i odpolední koncert se velmi vydařil, počasí flétnistům přálo a diváci je odměnili  obrovským potleskem.

Všechny děti odcházely z pódia s krásným pocitem, že se jim obě vystoupení povedla a také sklidily od všech velikou pochvalu.

                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Mgr. Lenka Daňková

Krásné Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok 2020

20.12.2019 at 10:12

Krásné Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok 2020

 přejí

pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy.

Anglické básně – vyhodnocení soutěže

13.12.2019 at 09:51

Během listopadu měli žáci 8. a 9. tříd možnost zapojit se do aktivity Erasmu projektu Written in Stone. Žáci měli za úkol vytvořit nápaditou anglickou báseň na téma „Kdybych byl král/Kdybych byla královna“.  Nakonec se sešlo 24 krásných prací. 

Výsledky soutěže:

  1. místo – Josef Holáň – 8.B
  2. místo – tým 9.třídy skupiny paní učitelky Bártové
  3. místo – Eliška Macečková – 9.A

 

vítězné práce: Anglické básně – vítězné práce

za vyučující Aj PhDr. Alexandra Habdasová