Výběr stravného na měsíc srpen

4.8.2020 at 09:13

Výběr stravného na měsíc srpen proběhne 11.8. a 12.8. 2020 v době od 7:00 – 13:00h. Prosím o platbu v hotovosti.

Školní jídelna bude v provozu od 17.8.2020.

Výdej obědů bude od 11:00 – 11:30.

Předpokládaná cena stravného:

cizí strávníci: 71,- Kč (jídlonosič), 69,- Kč (talíř)

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

Všem našim žákům i jejich rodičům přejeme krásné a pohodové prázdniny.

1.7.2020 at 10:21

Bezpečně na prázdniny

Výběr stravného na měsíc červenec

19.6.2020 at 14:11

Výběr stravného na měsíc červenec – 22.06. od 7:00 – 15:00

Školní jídelna bude v provozu do 17. 7. 2020.

Během července bude výdej obědů od 11:00 do 11:30.

 Cena stravného

 

cizí strávníci                        64,- Kč za oběd

                                                                                                                                 

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny  

Předání vysvědčení

18.6.2020 at 17:43

Předání vysvědčení pro žáky 1. i 2. stupně proběhne  v úterý 30.6. v 8.00 hodin.

Žáci musí přinést čestné prohlášení.

Vysvědčení nepřítomným žákům se bude vydávat v pracovních dnech 1. až 10. července od 8 – 12 hodin na sekretariátu školy, a to pouze žákům nebo jejich zákonným zástupcům.

RNDr. Jitka Hanzelková

Připojené dokumenty:

Čestné prohlášení

Aktivity pro žáky 6.- 8. tříd (22.6.- 26.6.)

12.6.2020 at 13:18

V týdnu od 22.6. do 26.6. již nebudou probíhat třídnické práce. V tomto týdnu nabízíme žákům zapojení do aktivit.

Pravidla pro zapisování:

1. Docházka je stále dobrovolná, a proto je účast na aktivitách nepovinná

2. Žák si volí pouze 1 aktivitu dle svého zájmu

3. Maximální kapacita je 15 žáků, pouze u výletu do ZOO je kapacita 45 žáků (vždy rozhoduje datum zapsání do formuláře)

4. U výletu do ZOO je hrazena doprava a vstupné školou (dotace Společně zvládneme více II)

5. Pokud je aktivita již naplněna, objeví se tato informace v dotazníku

6. Učitelé zašlou zapojeným žákům bližší informace přes ŠOL – místnost, čas, pomůcky (nestanoví-li učitel jinak, pak aktivita probíhá v době od 8:30 – 10:30)

7. Pokud žák nechodil na třídnické práce a chce se do aktivit zapojit, pak musí přinést čestné prohlášení (dostupné ke stažené na webu nebo vytištěné na vrátnici školy)

8. Formulář je otevřen do středy 17.6. do 12 h

Formulář k zapisování:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftCwDAzBpM0Yqqb5F5iQ7r32AUA0ek4G4jMGyNSx48n9FIfA/viewform

 

PhDr. Alexandra Habdasová

Nástup žáků 2. stupně od 8.6.2020

2.6.2020 at 12:47

Vážení rodiče,

v příloze najdete pravidla pro žáky 2. stupně platná od 8.6.2020 a vzor čestného prohlášení.

Čestné prohlášení je také k dispozici na vrátnici školy.

Čestné prohlášení vyplňujte k datu 8.6.2020.

 

Připojené dokumenty:

Pravidla a harmonogram nástupu žáků 2. stupně

Manuál ochrana zdraví a provoz škol v aktualizované verzi od 27.5.2020 je ke stažení zde.

Čestné prohlášení

RNDr. Jitka Hanzelková

Stravování ve školním roce 2020/2021

2.6.2020 at 12:23

Upozorňujeme na možnost stažení a vyplnění přihlášky ke stravování pro příští školní rok – formulář je na našich webových stránkách, případně na vrátnici školy.

Ke stažení:

 Přihláška ke stravování – žáci

Platby a odhlašování

 

Upozorňujeme na možnost odebírat v příštím školním roce obědy zdarma (pro žáky z rodin, které pobírají dávky v hmotné nouzi). V případě zájmu je třeba o zařazení do projektu „Obědy do škol“ požádat na Úřadu práce – co nejdříve!

RNDr. Jitka Hanzelková

Informace k hodnocení za 2. pololetí školního roku

2.6.2020 at 12:20

Informace o hodnocení za 2. pololetí letošního školního roku. Při hodnocení v tomto klasifikačním období se budeme řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb. v platném znění (znění najdete zde, včetně metodiky), která nám při hodnocení výsledků ukládá vycházet z:

   a) podkladů získaných do 11. 3. 2020,

   b) podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách ve škole od 25. 5. 2020,

   c) podpůrně z hodnocení za první pololetí tohoto školního roku.

Ustanovení této vyhlášky budeme respektovat a zároveň nastavujeme tento harmonogram uzavírání klasifikace: první (předběžné) uzavření klasifikace ve všech předmětech bude realizováno ke dni 5. 6. 2020. Přistoupili jsme k tomuto brzkému datu z toho důvodu, abychom postřednictvím systému Škola online seznámili žáky a rodiče s navrhovanou známkou v dostatečném předstihu. Pokud žák či rodič nebude s touto navrženou klasifikací souhlasit, má možnost kontaktovat vyučujícího daného předmětu a domluvit se na opravě či doplnění klasifikace, která pak bude v systému opravena.

Termín definitivního uzavření klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku je stanoven na středu 17. 6. 2020 do 12 hodin.

RNDr. Jitka Hanzelková

Manuál ochrany zdraví a provoz škol v ZŠ – aktualizováno

29.5.2020 at 10:37

Manuál ochrana zdraví a provoz škol v aktualizované verzi od 27.5.2020 je ke stažení zde.

Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020

19.5.2020 at 12:49

Vážení rodiče,

v příloze najdete pravidla pro žáky 1. stupně platná od 25.5.2020 a vzor čestného prohlášení.

Čestné prohlášení je také k dispozici na vrátnici školy.

Čestné prohlášení vyplňujte k datu 25.5.2020.

 

Pravidla pro žáky 1. stupně

Čestné prohlášení

MSMT_manuál_ochrana zdraví

 

RNDr. Jitka Hanzelková

Výdej obědů pro cizí strávníky od 25.5.2020

18.5.2020 at 11:14

Dne 25.5. zahajuje školní jídelna provoz pro cizí strávníky. 

Výdej obědů bude probíhat pouze od 13:00 – 13:30.

Prosíme o dodržení výdejní doby. Děkujeme za pochopení.

kolektiv školní jídelny

 

Příprava k přijímacím zkouškám pro 9. ročník

4.5.2020 at 09:26

Vážení rodiče,

od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků devátých ročníků základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin (příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka). Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Následující dotazník vyplňte pouze v případě, že máte zájem, aby Váš syn/dcera nastoupil/a od 11.5.2020 do školy. Termín odeslání dotazníku – STŘEDA 6.5.2020.

 

Dotazník pro rodiče žáků 9. tříd

MSMT_manuál_ochrana zdraví

Pravidla pro deváťáky

Čestné prohlášení

Termíny přijímacích zkoušek

Aktuality k přijímacím zkouškám zde

 

RNDr. Jitka Hanzelková

Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku k 1.9.2020

30.4.2020 at 11:56

Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku  je ke stažení zde

Jak vyplnit zápisový lístek

28.4.2020 at 12:35

Milí žáci,

nevyzvednuté zápisové lístky máte uloženy na sekretariátu školy –  vyzvednutí je možné v úředních hodinách (pondělí a středa 7-14hodin). 

Přesný postup, jak vyplnit zápisový lístek, najdete zde.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktuje  Mgr. Radmilu Bayerovou (email: radmila.bayerova@komenskeho66.cz  nebo prostřednictvím ŠOL).

PhDr. Alexandra Habdasová

Výdej zápisových lístků na střední školy

20.4.2020 at 09:08

Termín vydání zápisových lístků na SŠ

pondělí 27. 4. a v úterý 28. 4. 2020 vždy od 10 do 12 hodin před vrátnicí školy.

V případě, že si zápisový lístek v daném termínu nevyzvednete, bude možnost si jej vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách (pondělí a středa 7-14hodin).

Více informací podá Mgr. Radmila Bayerová (email: radmila.bayerova@komenskeho66.cz  nebo prostřednictvím ŠOL).

Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020

17.4.2020 at 11:27

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Následující dotazník vyplňte pouze v případě, že máte zájem, aby Vaše dítě nastoupilo od 25.5.2020 do školy a zatím jste je nepřihlašovali. 

PRODLOUŽENÍ termínu odeslání dotazníku – do pondělí 18.5.2020.

Obědy pro děti ve škole budou zajištěny, provoz školní družiny pro v dotazníku přihlášené žáky od 11:45 do 16:00 h.

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Dotazník pro rodiče žáků 1. stupně:  zde

Aktuální informace o přijímacím řízení na střední školy

7.4.2020 at 11:20

Vážení rodiče, milí žáci,

informace o přijímacím řízení aktualizujeme zde 

Bližší informace k přijímacímu řízení poskytuje Mgr. Radmila Bayerová (email: radmila.bayerova@komenskeho66.cz  nebo prostřednictvím ŠOL).

O distribuci zápisových lístků Vás budeme informoval přes ŠOL.

PhDr. Alexandra Habdasová

Organizace zápisu do 1. třídy

30.3.2020 at 20:34

Zákonní zástupci dětí, které k 31. 08. 2020 dosáhnou věku šesti let, jsou dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinni přihlásit je k zápisu k povinné školní docházce.

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce a zápisový list vyplňte doma a v termínu od 6. dubna do 24. dubna 2020 dodejte do školy jedním z těchto způsobů:

  • datovou schránkou – ID datové schránky:  2uzsqr9 
  • emailem s elektronickým podpisem na adresu  sekretariat@komenskeho66.cz
  • doporučeným dopisem poštou na adresu ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o., Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín
  • přineste osobně do školy v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 

37 odst. 1) Školského zákona – Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

V případě zájmu o odklad školní docházky vyplňte žádost o přijetí a současně i žádost o odklad.

Do 30. 4. 2020 doložte ke své žádosti odborné posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při pozdějším termínu přešetření ve školním poradenském zařízení volejte na číslo 732 833 527.

 

Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

  1. na vývěsce před vchodem do budovy Základní školy Nový Jičín, Komenského 66
  2. na webových stránkách školy komenskeho66.cz

V seznamu nemohou být zveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přiděleném registračním čísle Vás budeme informovat emailem na adresu zapsanou v zápisovém listě.

RNDr. Jitka Hanzelková

 

Připojené dokumenty:

Žádost o přijetí a odklad školní docházky

Zápisní list

Vyhlášení zápisu

Kritéria přijímání žáků

Právo nahlížet do spisu a vydání rozhodnutí

Jak můžete před nástupem do školy pomoci svým dětem

Domácí výuka a psychohygiena

18.3.2020 at 10:31
V dokumentech, které vypracovala pro rodiče žáků školní psycholožka ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, najdete  nejen výčet aplikací a nástrojů pro vzdálenou výuku, ale také  psychologická doporučení jak tuto neznámou situaci co nejlépe zvládnout.
 
 
PhDr. Alexandra Habdasová

Omezení úředních hodin na sekretariátu školy

18.3.2020 at 08:45

V souvislosti s omezením volného pohybu osob se mění úřední hodiny na sekretariátu školy takto:

        pondělí          07 – 14 hodin

        středa            07 – 14 hodin

V ostatní dny, případně v jinou dobu jsou administrativní pracovnice k dispozici jen po předchozí telefonické domluvě na č. 733 143 796. Na mailovou adresu sekretariat@komenskeho66.cz, případně ekonom@komenskeho66.cz je samozřejmě možné se obracet každý den (např. s žádostí o ošetřovné).

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy odložen

17.3.2020 at 12:36

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci upozorňujeme, že plánované zápisy do 1. tříd (původně plánované na 2. dubna 2020) budou zrušeny. Nový termín bude oznámen rodičům dětí s dostatečným předstihem, a to na webových stránkách města, webových stránkách základních a mateřských škol, rozhlasem a podobně. 

Žádost o ošetřovné také elektronicky!

16.3.2020 at 09:23

Vážení rodiče,
zaregistrujte prosím možnost požádat o potvrzení formuláře Žádost o ošetřovné elektronicky. Stačí napsat email na adresu sekretariat@komenskeho66.cz a uvést jméno, příjmení, třídu a rodné číslo žáka.

 

Prosím zvažte tuto možnost, omezíte tak kontakt naší administrativní pracovnice s velkým počtem osob a chráníte tím i své zdraví.
Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Televizní vysílání pro 1. stupeň + přijímací zkoušky

14.3.2020 at 20:35

Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Česká televize jej spustí prozatím na dobu jednoho měsíce. Provázet jím budou moderátorky Petra Křížková a Kateřina Bílková.
Každý všední den od devíti startuje vyučování. Učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, abychom i rodičům umožnili přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti,“ vysvětluje vedoucí projektu Luboš Rosí.

Na vzdělávací pásmo navážou od 12 do 15 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti.

 

Pořad pro žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky

Česká televize myslí také na starší žáky, kteří se doma připravují na přijímací zkoušky. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin, po skončení pořadu Sama doma, pomůže na programu ČT1 studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.

Učebnice online, výukové aplikace a další k dispozici zdarma

12.3.2020 at 13:32

Materiály pro žáky 2. stupně:  záložka Škola – Výukové materiály

Nakladatelství Fraus

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se naše nakladatelství rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března 2020 do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak poskytneme zdarma prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. Více informací bude během dneška k dispozici na webu www.fraus.cz/ucenidoma.

Stačí navštívit www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled a vybrat si požadovaný stupeň a předmět.

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, nakladatelství učebnic

Vážení vyučující, vzhledem k uzavření škol bychom Vám rádi pomohli s výukou na dálku.
Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Akademie věd České republiky

Pod hashtagem #veda_na_doma budeme společně s ústavy #AVČR po dobu nastalé hygienicko-epidemiologické situace pravidelně každý den publikovat příspěvek s tipem na domácí pokusy, časopisy, online výstavy i e-zdroje.

Microsoft pro školství

S aplikací Teams, která je pro školy v rámci online balíčku Office 365 dostupná zdarma, máte v rukou vše, co pro vzdálenou výuku potřebujete. A začít můžete klidně hned.

Začněte využívat Microsoft Teams, mají vše, co potřebujete – komunikaci s celou třídou i jednotlivými žáky, sdílení dokumentů s různou úrovní oprávnění, vytváření, distribuce a opravování online testů, zadávání a vyhodnocování domácích úkolů nebo online hodiny s podporou videa, audia, sdílení obrazovky nebo prezentace s automatickým záznamem celé hodiny. 

 Návod na to jak začít najdete na aka.ms/prirucky nebo v záznamu Večerní univerzity na téma Microsoft Teams na adrese aka.ms/univerzita

Microsoft Minecraft

Education Edition je až do konce června pro všechny ZDARMA, stačí vyplnit tento formulář na adrese aka.ms/minecraftzdarma

Včelka – Učíme se doma se včelkou!

Stávajícím i nově registrovaným uživatelům tedy nabízí možnost využití promo kódu: UCIMESEDOMA, kterým aktivujete bezplatné užívání včelky na dobu 6 týdnů!

Potřebujete pomoci s aktivací promo kódu? Instrukce zde: https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se-vcelkou/

Informace o vzdělávání žáků

11.3.2020 at 11:15

   Vážení rodiče,  žákyně a žáci,

 přijměte prosím několik informací k zajištění vzdělávání v době mimořádného uzavření školy.

Všichni vyučující v jednotlivých třídách a předmětech intenzivně pracují na výukových materiálech, pracovních listech, zadání samostatných prací a dalších podkladech, abychom co nejvíce eliminovali dopady zrušené školní docházky. Přemýšleli jsme o cestách, jak veškerou podporu k žákům dostat a učitelé budou mít na výběr několik komunikačních možností:

1) materiály mohou publikovat na web školy – pro žáky 1. stupně je budeme umisťovat pod třídy, pro žáky 2. stupně pod předměty. Materiály budou nazvány tak, aby je děti snadno identifikovaly

2)  instrukce mohou posílat zprávou přes Školu Online (nelze vkládat přílohy, pouze odkazy) – instrukce budou zaslány žákům i rodičům (abyste byli informováni a mohli dohlédnout na plnění školních povinnosti)

3)  materiál i instrukce mohou posílat mailem, pokud mají na žáky emailové adresy – opět budeme o povinnostech informovat i rodiče.

4) s využitím aplikace Google Classroom (pokud ji vyučující v předmětu používá) – vyučující bude rodiče o použití této aplikace informovat.

Vážení rodiče, dbejte prosím se svými dětmi všech hygienických opatření a doporučení, které jsou v této mimořádné situaci sdělovány Krajskou hygienickou stanicí i Ministerstvem zdravotnictví. Účast na všech mimoškolních akcích, předmětových, sportovních i zájmových soutěžích se ruší.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednout na sekretariátu školy denně od 7 do 15.00 hodin. Upozorňujeme, že formulář potvrzujeme pouze rodičům, jejichž dítě zatím nedovršilo 10 let. Pokud již dítěti 10 let bylo, nelze formulář potvrdit.

Jitka Hanzelková, ředitelka školy

 

Mimořádné opatření

10.3.2020 at 12:14

S účinností ode dne 11.3.2020 se zakazuje osobní přítomnost žákům a studentům v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žáci školy mají automaticky odhlášeny obědy ve školní jídelně.

Školní jídelna pro cizí strávníky do odvolání nevaří.

Zrušeny jsou také všechny mimoškolní akce (včetně Dětské univerzity).

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvednou v kanceláři školy od 7:00 – 15:00.

Přiložené soubory:

Mimořádné opatření 1

Mimořádné opatření 2

Informace o koronaviru

 

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy 

 

 

 
 

Opatření k aktuální epidemiologické situaci – Koronavirus

3.3.2020 at 10:18

Opatření k aktuální epidemiologické situaci – Koronavirus

Vedení školy oznamuje, že budou ve škole, školní družině i školní jídelně respektována doporučení a realizována opatření, která jsou navržena v přiložených dokumentech Krajské hygienické stanice MSK, Moravskoslezského kraje v Ostravě i Městského úřadu v Novém Jičíně.

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří s dětmi pobývali v rizikových oblastech, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nechali děti v domácí karanténě a preventivně je neposílali do školy a školského zařízení. Zároveň tyto rodiče žádáme, aby o této skutečnosti neprodleně informovali školu na telefonních číslech:

556 708 874 (sekretariát),

733 143 796 (sekretariát),

734 796 197 (ředitelka školy).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

 

Přiložené dokumenty:

Informace MSK

Informace MSK 2

Informace KHS