Volby na nečisto

24.10.2017 at 19:30

Již od roku 2010, vždy na podzim, s žáky devátého ročníku v dějepise prožijeme „Volby na nečisto“. Letos to bylo v průběhu posledního předvolebního týdne.

Cílem aktivity je vzbudit zájem žáků – budoucích prvovoličů o volby a aktivní účast v nich, a také aby se žáci na základě vlastních zkušeností s pořádáním a průběhem Voleb na nečisto seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky.

Mottem aktivity je: „Většina lidí se ve volbách rozhoduje podle názvů politických subjektů, jejich představitelů, osobní zkušenosti, rodinné tradice. Málokdo ale zná jejich volební programy. Zde je to opačně, znáte volební program, ale nevíte, kterému politickému subjektu patří.“

Pracovali jsme ve skupinách, do kterých byly rozdány očíslované volební programy 7 politických subjektů, které šly do letošních sněmovních voleb (ODS, ANO, TOP 09, STAN, SPD, Piráti, KSČM) a pokrývaly široké politické spektrum. Žáci si ve skupinách prostudovali zkrácené volební programy, diskutovali o nich a snažili se argumentovat. Každý se pak rozhodl pro jeden politický subjekt, jeho číslo napsal na hlasovací lístek a ten vhodil do hlasovací krabice. Po skončení hlasování jsme sečetli volební lístky a vyhlásili jsme výsledky. A teprve teď jsme k číslům politických subjektů přiřadili jejich názvy.  Na závěr jsme si položili otázku: „Volili byste stranu, jejíž volební program jste si vybrali?“

A jak Volby na nečisto dopadly? Žáci v drtivé většině dali svůj hlas stranám a hnutím, které jsou orientovány liberálně a proevropsky.

Mgr. Jarmila Boudová

 

Exkurze 8. ročníků do U6

24.10.2017 at 19:20

Ve čtvrtek 5. října 2017 jsme jeli na exkurzi do areálu U6 v Ostravě.

Nejprve jsme se dostali do menšího kina, kde nám pustili krátký film, ve kterém nám představili známého světového spisovatele Julese Verna a první část naší exkurze. První expozice se jmenovala Cesta do středu země. Název téhle a i ostatních expozic je pojmenován podle knih Julese Verna. V této expozici jsme se dozvěděli něco víc o parním stroji, textilním průmyslu, obrábění dřeva a nakonec fungování kladky a páky.

Druhá expozice Tajemství ocelového města byla zaměřena na začátek výroby železa a oceli, dozvěděli jsme se také o pudlovacích pecích a dalších technologiích.

Třetí expozice Cesta okolo světa za 80 dní se věnovala kolejové dopravě, ocelovým kolejnicím a vynálezu parní lokomotivy. Další expozice Robur dobyvatel se zabývala vědeckými objevy v oblasti elektřiny a elektrickým proudem např. výrobou elektřiny jízdou na kole. Expozice Pán světa se věnovala motorům a celkově všemu uvnitř automobilů. Byly tu exponáty v podobě simulátoru jízd na různých vozidlech.

Další expozice Ze země na Měsíc se zabývala prvními letadly a byl tu také exponát veliké ponorky a simulátor letu letadlem. Poté jsme se přesunuli do přízemí, kde jsme se dostali do expozice Zmatek nad zmatek. Byla to naše poslední expozice, tam jsme se dozvěděli o historii osvětlení, prohlédli jsme si zarámovanou techniku a všechno zakončila část věnována akustice, vlnění a nakonec zvukotěsný tunel.

Tato exkurze se mi líbila, ale asi nejvíc expozice Zmatek nad zmatek.

Diana Vahalová, 8.B

Jablíčkový týden a soutěž o nejkrásnější jablíčko

21.10.2017 at 09:51

Žáci prvních ročníků prožili týden plný jablíček. V matematice je počítali, v českém jazyce z nich četli hlásky, slabiky, ve výtvarné výchově malovali, v pracovních činnostech modelovali a v prvouce se o nich dozvěděli spoustu zajímavostí. Na konci celého týdne proběhla soutěž o nejkrásnější jablíčko s ochutnávkou jablíčkových dobrot, které nám upekli rodiče. Tímto jim mnohokrát děkujeme. Naší soutěže se zúčastnilo celkem 63 jablíček. Hlasování měli žáci velmi těžké, protože jablíčka byla všechna krásná. Nakonec bylo hlasováním dětí rozhodnuto a následně oceněno 9 nejkrásnějších jablíček. Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Barbora Křepelková

                         ( 1. A          1. B          1. C )

Představení Krejčík Honza

17.10.2017 at 22:06

V úterý 17.10.2017 zhlédli žáci 1. ročníků v Domě dětí a mládeže Fokus dětské písničkové představení Krejčíka Honzy s texty Jiřího Tepera – „Co se vleče, neuteče“ aneb kalendář v písničkách. Děti se hravou formou seznámily s kalendářem, zopakovaly dny v týdnu, vyjmenovaly měsíce a zařadily k ročnímu období. Vyučování bylo plné zpěvu, smíchu, při kterém Krejčík Honza aktivně zapojil všechny děti.

Představení se velmi líbilo nejen žákům, ale i učitelům.

Mgr. Simona Segeťová

ZDRAVÁ PĚTKA

17.10.2017 at 21:51

Žáci prvních a druhých ročníků se zúčastnili unikátního celorepublikového vzdělávacího programu ZDRAVÁ PĚTKA. Vzdělávací program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

Paní lektorka žáky v rámci dvouhodinového bloku seznámila hravou a interaktivní formou se  zásadami zdravého stravování. Cílem dvouhodinového bloku bylo seznámit žáky s automatickým přijetím zásad zdravé výživy.

Program se všem dětem velice líbil.

Mgr. Barbora Křepelková