Výborné výsledky našich žáků u mezinárodních zkoušek z anglického jazyka Cambridge: KET

23.4.2018 at 06:39

V polovině března měli žáci osmých a devátých ročníků možnost složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka Cambridge: KET. Konečně jsme se dočkali výsledků a žákům nezbývá než gratulovat. Všech devět kandidátů (Jan Mičulka, Tomáš Tomšů, Lukáš Barvík, Radek Machů, Karolína Hanzalová – 9.C, Hynek Petroš, Filip Pavlas, Eliška Perútková- 9.A a Lucie Bayerová- 8.C) získalo vysoké bodové ohodnocení a zkoušku úspěšně zvládli. V ústní části dokonce všichni dosáhli úrovně B1. Žákům patří velká pochvala za dlouhodobou přípravu v kroužku a také poděkování za reprezentaci naší školy.

PhDr. Alexandra Habdasová 

 

 

Výběr stravného na měsíc květen

17.4.2018 at 13:58

23.4.2018      7:00 – 15:30
24.4.2018      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         378 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       441 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     483 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                     525  Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                            1 176 Kč (á 56 Kč)

POMÁHÁME VERONICE

13.4.2018 at 21:11

Office Arena

13.4.2018 at 20:07

Dne 26.3.2018 proběhlo krajské kolo soutěže Office Arena pořádané vzdělávacím centrem Microsoft. Soutěžící prezentovali své znalosti v práci s programovým balíkem Office – znalost programů Word, Excel, PowerPoint a základy OneNote.

Naši školu reprezentovali žáci 9. A – Tomáš Černý a Hynek Petroš. Vynikajícího úspěchu dosáhl Tomáš Černý, který se ve své kategorii umístil na 2. místě. Postup do celostátního kola soutěže Tomášovi unikl jen o vlásek, protože do finále postupoval pouze vítěz.

K tomuto úspěchu mu blahopřejeme a oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ludvík Orlík

Oznámení

11.4.2018 at 14:14

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku: zde

 

Vážení rodiče,

Vaše dítě nastoupí k 1. 9. 2018 do 1. třídy. Většina předškoláků se do školy těší. I Vy, jejich rodiče, své děti jistě podporujete v tomto naladění a určitě je chcete na vstup do první třídy co nejlépe připravit.
Jak na to? Není to nic těžkého, jen to bude stát trochu Vašeho času, trpělivosti a chuti si hrát.
Ve snaze pomoci Vám jsme, stejně jako v minulých letech, připravili PŘEDŠKOLÁČKA.
Cílem je pod odborným vedením pedagogických pracovníků ve 4 lekcích hravou formou rozvíjet zrakové, sluchové a další dovednosti dětí, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.
Kurz bude zároveň návodem pro rodiče, jak s dětmi pracovat i v domácím prostředí.
Věříme, že s pomocí rodičů se náš cíl – připravit předškoláky pro úspěšný vstup do první třídy – podaří.

Termíny společných setkání:
čtvrtek 12. 4.,    19. 4.,    26. 4.     a   3. 5. 2018   vždy od 15:30 do 16:15 hodin.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky a zúčastnit se připravovaného programu, přihlaste své dítě do středy 11. 4. 2018 na e-mailové adrese ivana.mutinova@komenskeho66.cz .

Na setkání s Vašimi dětmi a spolupráci s Vámi se těší učitelky prvních tříd, školní speciální pedagog i ostatní zaměstnanci školy.