Čertovská škola

6.12.2017 at 20:05

V úterý 5.12.2017 v prvních třídách proběhl jednodenní projekt „Čertovská škola“. Byl zaměřen na příchod čerta, Mikuláše a anděla – svátek, který téměř všechny děti očekávají nejen s radostí, ale i obavami. Tento den ve škole výuka probíhala i s čertovskými úkoly – žáci počítali příklady z čertovského kotle, četli věty z nebeského psaní, skákali v pytlích, tančili, zpívali, zhlédli jsme čertovskou pohádku – Čertí škola. Prostřednictvím aktivit, her a činností prožily děti nevšední den plný zábavy, napětí, tance a veselí. Samozřejmě nesměl chybět ten „skutečný“ čert společně s andílkem a Mikulášem. Žádného žáka si kupodivu čert neodnesl, naopak všichni dostali sladkou odměnu. Celý den jsme ukončili předáním „Čertovského výučního listu“ se sladkou odměnou.

Všem se tento nevšední den velice líbil.

                                Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Eva Piešová, Mgr. Barbora Křepelková

                                              ( 1. A                    1. B                    1. C )

Výsledky voleb do ŠR

3.12.2017 at 19:16

Vážení rodiče,
v úterý 28. listopadu 2017  proběhly volby členů školské rady Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, p.o., z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků.

Výsledky: 
1. Řišicová Monika – 207 hlasů
2. Nahorniaková Romana – 140 hlasů
3. Juli Mojmír – 131 hlasů
4. Ing. Vozák Jan – 130 hlasů

Závěr: do školské rady byly zvoleny paní Řišicová a paní Nahorniaková. Gratulujeme.

Zápis z voleb zde: Volby zákonných zástupců žáků do ŠR 2017
Mgr. Anna Pavelková, předseda volební komise

The Very Hungry Caterpillar      

1.12.2017 at 13:55

           Jednou z možností jak oživit výuku anglického jazyka je například začlenění dramatizace pohádky v angličtině. Děti se hravou formou seznamují s novými slovíčky ve správných větných vazbách. Vzhledem k tomu, že s žáky 7. třídy probíráme téma „Jídlo“, vybrali jsem pohádku „O hladové housence“. Motivujícím prvkem bylo natočení pohádky na kameru a její následné zhlédnutí. Děti tak měly možnost uslyšet svůj anglický projev a zhodnotit svůj výkon. Na závěr pak zahrály pohádku před skutečným obecenstvem a potlesk malých třeťáčků pro ně byl největší odměnou a motivací do další práce.

                                                                           Mgr. Markéta Hodslavská

Naše město Nový Jičín

30.11.2017 at 20:28

V měsíci říjnu a listopadu žáci třetích tříd v prvouce získávali poznatky o našem městě – o Novém Jičíně. Seznámili se s pověstmi o jeho vzniku, o městském znaku.

Povídali jsme si o historických památkách, o zajímavostech Nového Jičína. Abychom si vše dobře zapamatovali a také viděli na vlastní oči, vyrazili jsme do centra města na vycházku s paní průvodkyní. Procházeli jsme náměstí a kochali jsme se pohledem na úžasné domy, jedinečné podloubí ze čtyř stran, historické i moderní prvky. Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavých příběhů.

Prošli jsme i ulicemi v okolí náměstí a obdivovali jsme kostel Nanebevzetí Panny Marie, Baštu a zbytek hradeb, Žerotínský zámek, Beskydské divadlo a Hotel Praha. Naši vycházku jsme zakončili na radnici. Vystoupali jsme na radniční věž a vše si prohlédli také z ptačí perspektivy.

Děti byly nadšené a překvapené, co vše se o našem městě dozvěděly. Nabyté poznatky a vědomosti využily při výtvarném zpracování historického náměstí a také při výrobě pozvánky k návštěvě Nového Jičína.

Mgr. Magdalena Böhmová, Mgr. Dana Řehová, Mgr. Zita Nejezchlebová

           

FOTOGALERIE 1

Soutěž o nejlepší grafický návrh loga školy

28.11.2017 at 10:07

 Přečtěte si zde: Soutěž o nejlepší grafický návrh loga školy