Upozornění

20.8.2018 at 20:45

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce zahájí školní jídelna provoz 3.9. 2018.

Od 10.9. platby v hotovosti pouze v pondělí a ve středu od 7:00 do 14:00 hod.

 Děkujeme za pochopení.

 

Pěkné prázdniny!

29.6.2018 at 12:45

Slavnostním předáním ročníkových vysvědčení skončily povinnosti letošního školního roku všem žákům i pedagogům. Od pondělí začínají vytoužené prázdniny, a tak přejeme všem pedagogům, žákům i jejich rodičům krásné léto, nezapomenutelné zážitky a pohodové chvíle odpočinku k načerpání sil do nového školní roku.

Žáci, kteří si dnes pro vysvědčení nepřišli, si je mohou vyzvednout ve dnech 9. – 11. července od 8 do 12 hodin na sekretariátu školy.

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Nenech to být a pojď pomáhat s námi!

28.6.2018 at 23:34

 On line schránka důvěry…… https://nntb.cz/s/dff597d 

Hry bez školních lavic

28.6.2018 at 23:27

V pátek 22. 6. 2018 proběhl první ročník soutěže „Hry bez školních lavic“připravený SVČ Fokus Nový Jičín. Za naši školu jsme si vytvořili dva týmy, které soutěžily v různých netradičních disciplínách.

A ty byly opravdu rozmanité. Od hada, kdy jsme si pomocí kbelíků přihrávali míčky, přes sjíždění tobogánu na čas, až po bazén, kde soutěžící museli rozdělit své členy týmu na plavce, který plaval s lanem do poloviny bazénu, na což čekal další člen týmu, který skočil do vody a vylovil klíč, jenž uvázal na konec lana. V ten moment spoluhráči na břehu lano přitáhli a klíčem odemkli bednu, v níž byl hlavolam na poskládání. Za všechny disciplíny jsme dostávali body, které se nakonec sečetly a určily vítěze. Na začátku jsme si mohli vsadit na jednu disciplínu žolíka, který nám zdvojnásobil počet získaných bodů v dané disciplíně.

Za čtyři hodiny strávené na venkovním bazéně jsme si zkusili spoustu dalších věcí, např. chození na chůdách apod. Všichni jsme si společně dopolední aktivity užili, a dokonce i vyhráli nějaké ty ceny!

Dáša Řišicová, 9. A

Dějepisná exkurze – Hrabyň – Národní památník II. světové války, Darkovičky – pevnost, Štítina

28.6.2018 at 23:24

Ve středu 20. 6. 2018 se 39 žáků 9. ročníku ZŠ Nová Jičín, Komenského 66 zúčastnilo dějepisného projektu, který pro ně připravila Česká obec legionářská.

Nejprve si s odborným výkladem průvodce prohlédli expozici Doba zmaru a naděje, která je umístěna v hlavním objektu Národního památníku II. světové války v Hrabyni a přibližuje dějinné souvislosti vypuknutí války. Více jak hodinová prohlídka byla nejen klasickým shrnutím dějepisného učiva 9. ročníku, včetně řešení pracovního listu, ale i emočním prožíváním těchto válečných událostí. Mohli spatřit dobové předměty válečné i civilní, rozsah škod způsobených ostravskou válečnou operací, místnost přibližující tragédii lidických dětí, která byla velmi působivá, stejně jako muzejní rekonstrukce mauthausenského koncentračního tábora. Seznámili se i s československými vojenskými osobnostmi II. světové války.

 Právě jedna z nich, osobnost generála Heliodora Píky – představitele zahraničního československého protinacistického odboje a oběť komunistického teroru, byla tématem další části exkurze. Navštívili totiž nedalekou obec Štítina, rodiště tohoto popraveného generála Československé armády. Na místním hřbitově zhlédli i pomník a hrob věnovaný umučenému příslušníku čs. tankové brigády Ivanu Kubincovi.

S nemalým zájmem se setkala i poslední část dějepisného dopoledne věnována prohlídce pěchotního srubu v Darkovičkách, který byl součástí československého opevnění. I zde vyslechli fundovaný výklad průvodců a spatřili vybavení pevnosti tohoto typu.

                                                                                                          Mgr. Eva Nyklová