SCHŮZKA S RODIČI BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

18.5.2018 at 11:38

Proběhne v úterý 22. 05. 2018 v 15:30 h ve školní jídelně.

Program:          1) představení třídních učitelek

                         2) seznámení s organizací školního roku v 1. třídách

                         3) seznam pomůcek do 1. třídy

„Za zdravým vzduchem“

10.5.2018 at 09:27

Jedná se o projekt VZP ČR, která poskytne každému pojištěnci příspěvek až do výše 1200 Kč (na školu v přírodě). Podrobnosti si můžete přečíst zde:

https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-prida-na-ozdravne-pobyty-deti-ze-smogovych-oblasti

 

DEN JAZYKŮ

8.5.2018 at 10:19

Ve středu 2. Května 2018 proběhl pro žáky osmých a devátých ročníků Den jazyků. Žáci soutěžili ve znalostech z českého a anglického jazyka, ale měli i možnost vyzkoušet si také ostatní cizí jazyky – němčinu, francouzštinu a ruštinu. A jak tedy Den jazyků dopadl?

 1. místo obsadily dva týmy:
  tým 9.C (48b): Adéla Dubcová, Veronika Štecová, Jana Duchoňová, Ema Nehasilová
  a tým 8.B (48b): Adéla Urbanová, Diana Vahalová, Marek Škarka a Dominik Špaček
 2. místo obsadily také dva týmy
  – tým 8.C (47b): Lucie Bayerová, Nela Blažková, Michaela Biskupová, Tereza Hasalíková, Vít Mička
  a tým 8.B (47b): Jaroslav Novák, Adam Mikulenka, Tomáš Hasalík
 3. místotým 9.A (46,5b): Nikola Tkadlečková, Ellen Dvořáková, Filip Indrák, Hynek Petroš

Všem žákům děkujeme za aktivní zapojení a vítězným týmům gratulujeme.

PhDr. Alexandra Habdasová

Den Země 2018

26.4.2018 at 20:27

 

Letošní Den Země byl velice pestrý. Jako obvykle začal sběrem starého papíru a vysloužilých elektrospotřebičů. Školní prostory byly tímto materiálem doslova zavaleny. Nasbírali jsme neskutečných 8976 kg papíru! Elektroodpad se připočítával do Velké ekosoutěže pořádané Fokusem, která bude na konci května vyhodnocena. Nejúspěšnější třídy ze soutěžících škol získají hodnotné peněžní poukazy a vítězná třída bude odměněna celodenním výletem.

Žáci 1. – 3. tříd se zúčastnili aktivit v parku u Žerotínského zámku. Žáci 4. – 5. ročníků se vypravili na Novojičínské náměstí.

Žáci 6. ročníků sportovali s využitím druhotných surovin. Ostatní druhostupňoví se rozdělili do skupin a „projektovali“. Sedmáci se zabývali plýtváním potravin. Osmé ročníky se zaměřily na vodu a vzduch. A naši nejstarší přemýšleli nad obnovitelnými zdroji energie.

Do programu jsme již tradičně zařadili charitativní akci „Běháme pro Veroniku“, naši žákyni, která se po těžkém úrazu vrátila mezi nás. Po náročných operacích je třeba hodně cvičit a rehabilitovat. Letos jsme vybírali peníze na intenzivní rehabilitaci v centru Fyzio Beskyd ve Frýdku Místku. Kromě žáků naší školy se do této akce zapojily paní kuchařky a uklízečky, všichni pedagogičtí pracovníci i široká veřejnost. Vybrali jsme neuvěřitelných 30 729 Kč. Veronika všem moc děkuje.

Mgr. Iva Bártová

 

Ředitelské volno

25.4.2018 at 08:25

Ze závažných technických důvodů (výměna potrubí hlavního přívodu pitné vody) vyhlašuji, v souladu se školským zákonem, na pondělí 30. dubna 2018 volný den (tzv. ředitelské volno). Škola bude v tento den uzavřena, mimo provoz bude také školní družina a školní jídelna.

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy