Recitační soutěž 3. tříd

12.3.2019 at 19:33

Ve středu 6.3.2019  proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže 3.tříd. Sešlo se celkem 12 odvážných recitátorů  a mnoho příznivců z řady diváků, kteří přišli své spolužáky podpořit.Po přivítání zazněly krásné verše od nejrůznějších básníků. I přes velkou trému všichni vystupující sklidili za svůj projev zasloužený potlesk.

Výborných a vynikajících výkonů bylo mnoho, a tak se paní učitelky z poroty musely chvíli radit. A jak to nakonec dopadlo? Na 1.místě se umístil Tomáš  Bártek, na druhém Jan Hrehor a třetí skončila Gabriela Polášková. Na konci dostali všichni recitující zaslouženou sladkou odměnu .Umístěným blahopřejeme a všem ostatním odvážným děkujeme za krásné výkony.

                                                                                                                                                                                                         Mgr.Jiřina Kyselá

Beseda s Městskou policií

7.3.2019 at 20:45

Ve středu 6. 3. 2019 uspořádali příslušníci Městské policie pro žáky druhých ročníků – besedu na téma: Profese strážníka, osobní bezpečnost.

Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Například jak se mají zachovat, hrozí-li jim nebezpečí, najdou–li v přírodě použité injekční stříkačky a jiné nástrahy spojené s nepřizpůsobivými spoluobčany.

Velká část besedy byla věnována tématu – nebezpečí na internetu. Tato beseda měla u žáků velký ohlas a děti si odnesly spoustu důležitých a přínosných informací.

    ( 2. A                 2. B                 2. C)

                                                              Mgr. Barbora Křepelková, Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Eva Piešová

Recitační soutěž 4. a 5. tříd

4.3.2019 at 15:29

V úterý 26. 2. 2019 se ve 13 hodin sešlo 18 odvážných žáků, kteří předvedli svoji paměť a um recitace. Děti přednášely a poslouchaly verše minulých i současných básníků. Ozývaly se básně Michala Černíka, Václava Čtvrtka, Jiřího Žáčka, Josefa Václava Sládka a dalších. Porotu tvořily paní učitelky Bezděková, Hollá, Horutová, Váňová a Lušovská. 

Žáci se zhostili svého úkolu výborně, ale vyhrát mohli pouze dva. Na prvním místě se umístila Lucie Jalůvková ze 4. B a Karolína Jurková z 5. C, druhá místa obsadili Filip Macíček ze 4. B a Jindřich Sršeň z 5. B a na třetím místě se umístily Dorota Bečková ze 4. C a Dominika Bártková z 5. C.

Přednášející dostali na konci soutěže malou odměnu a vítězům předala porota na památku tašku s věcnými dary. Žákyně Lucie Jalůvková a Karolína Jurková postupují do dalšího kola, které se bude konat ve Fokusu.

Přejeme mnoho štěstí a úspěchů v dalších kolech

         

                                                                                                                   kolektiv 4. a 5. tříd ZŠ Komenského 66

 FOTOGALERIE

Veselé zoubky

22.2.2019 at 23:47

Ve středu 20. 2. 2019 proběhl v prvních třídách preventivní program Veselé zoubky. Děti se podívaly na motivační film o Hurvínkovi, který se velmi bál zubaře, ale nakonec svůj strach překonal a vše dobře dopadlo.

Nejprve se děti dozvěděly, jak zuby rostou, jak se jmenují a z čeho se skládají, kolik jich mají děti a kolik dospělí. Povídali jsme si o tom, co je pro zuby dobré a zdravé a čemu se máme vyhýbat, jak je důležité pravidelně navštěvovat zubaře. Ukázali jsme si špatný i správný způsob čištění zubů. Nové znalosti jsme si ověřili pomocí interaktivní tabule. Děti si také splnily úkoly v pracovních listech.

Na závěr všichni obdrželi dárkové tašky se zubní pastou, kartáčkem, minutkou pro správnou délku čištění zubů a žvýkačkami.

Věříme, že po dnešním dnu se již nikdo zubaře bát nebude a všichni se budou o své zuby pečlivě starat.

                                                          Mgr. Magdalena Böhmová, Mgr. Dana Řehová, Mgr. Zita Nejezchlebová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22.2.2019 at 22:35