Kroužek přípravy k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka (říjen – duben/ pátek– 7:00)

3.9.2019 at 08:26

Na naší škole budeme i letos nabízet přípravu k mezinárodním zkouškám A2 – B1 (YLE Movers, Flyers, KET)

  • příprava na zkoušky a materiály jsou na naší škole zdarma 
  • ceny zkoušek: Movers, Flyers (6.- 7. třída): 1550,- Kč (termín zkoušky: duben), KET (8. – 9. třída): 2800,-Kč (termín zkoušky:březen) – zkoušky se platí ve dvou splátkách: listopad ½, leden ½ (žáci, kteří pečlivě plní své povinnosti v přípravném kroužku a pravidelně dochází, dostávají od školy slevový kupon na zkoušky)
  • zkoušky mají platnost po celý život, slouží jako doklad o úrovni znalosti jazyka
  •  žáci se v kroužku učí pracovat s testy a cvičí si ústní projev a poslech
  •  předpokládá se, že žák složí zkoušku v 1. roce docházky do kroužku
  • informace o kroužku a přihlášky: PhDr. Alexandra Habdasová (Alexandra.Habdasova@komenskeho66.cz)

Výběr stravného na měsíc září

22.8.2019 at 09:53

26.8.2019      7:00 – 15:00
27.8.2019      7:00 – 15:00

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         399 Kč (á 19 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       462 Kč (á 22 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     525 Kč (á 25 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                      609 Kč (á 29 Kč)
cizí strávníci                             1344 Kč (á 64 Kč)

SLUNEČNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

3.7.2019 at 12:21

Užívejme si krásných a prosluněných prázdnin, bohatých na zážitky, nečekané výzvy i nová setkání!

 

Žáci, kteří si 28. června nevyzvedli vysvědčení, tak mohou učinit v termínu od 1. do 12. července od 8.00 do 12.00  hodin na sekretariátu školy. Vysvědčení budou vydána pouze žákům nebo jejich zákonným zástupcům. 

 

K zahájení nového školního roku se sejdeme se žáky 2. až 9. ročníků v pondělí 2. září 2019 v 8.30 hodin.

S prvňáčky se přivítáme v pondělí 2. 9. 2019 v 9.00 hodin.

Dějepisná exkurze do Osvětimi a Krakova

2.7.2019 at 22:10

           Ve středu 26. června se žáci devátého ročníku naší školy zúčastnili dějepisné exkurze v koncentračním táboře Osvětim v Polsku. Děti navštívily dva tábory – Osvětim I. (Auschwitz I.) a Březinku (Auschwitz-Birkenau). Nejprve jsme si prohlédli první část tábora, kde se nacházely „obytné“ bloky pro vězně, popraviště a jediná zachovalá plynová komora. Byly zde vystaveny dobové fotografie vězňů a osobní věci zavražděných lidí. Nechyběla také expozice věnovaná vězňům z českých zemí. Pak jsem se autobusem přemístili do druhé části, tzv. vyhlazovacího tábora Březinka. Zde nás především překvapila rozlehlost tábora. Po celou dobu nás doprovázeli profesionální průvodci, kteří mluvili česky. Dozvěděli jsme se od nich informace o životě vězňů, v jakých trýznivých a nelidských podmínkách museli žít. Celodenní výlet jsme pak ukončili návštěvou královského města Krakow. S panem průvodcem jsme navštívili královský hrad Wawel a Staré město, jehož jádrem je Hlavní náměstí (Rynek Glowny).

                                                                                                          Mgr. Markéta Hodslavská

POST BELLUM – PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

27.6.2019 at 06:55

Je 24. 6. 2019 a my, plní očekávání, míříme do auly novojičínské radnice. Tak dnes po půlročním úsilí vyvrcholí akce, do které jsme se po boku 4 dalších základních škol z Nového Jičína zapojili. 

Projekt organizace Post Bellum s podtitulem Příběhy našich sousedů nás doslova pohltil. Jedná se o osobité zpracování celoživotních vzpomínek pamětníků ze sousedství. My, ze školy Komenského 66, jsme měli tu příležitost pracovat s panem Oldřichem Sobkem, kterého jsme navštívili v Libhošti u Nového Jičína, kde žije. Natočili jsme s ním dvouhodinový rozhovor, plný zajímavostí z historie ochrany životního prostředí. Všechny nás osobní příběh pana Sobka zaujal, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, o kterých jsme dosud neměli ani tušení. V příjemném prostřední útulného obýváku jsme se všichni cítili velmi příjemně. Z pořízeného záznamu bylo ale třeba pořídit pouze tříminutovou reportáž. Nevěřili byste, jak je těžké vybrat z tak dlouhého povídání informace jen na 180 vteřin a propojit je mluveným slovem. Napsali jsme scénář a vydali se na workshop do profesionálního nahrávacího studia Rádia Čas. Zde jsme nejprve namlouvali své repliky na mikrofon a pak jsme byli svědky toho, jak se dá materiál upravit a sestříhat. Nakonec nás sympatický moderátor provedl celým rádiem. Odvezli jsme si zážitky na celý život.

K projektu bylo třeba dokončit ještě závěrečnou prezentaci. Tu jsme pojali poeticky a využili v ní jak hudební doprovod, tak třeba i Skácelovy verše, které skvěle posloužily k vyjádření vztahu člověka k přírodě. Panu Sobkovi jsme v ní poděkovali za celoživotní přínos v oblasti ochrany přírody a zároveň jsme prostřednictvím jeho životního příběhu vyobrazili vývoj ochrany životního prostředí v našem bezprostředním okolí.

Přehlídku výsledných prezentací jsme nakonec sice nevyhráli, ale těžko můžete stavět na váhy životní osudy lidí, jejich vzpomínky, paměti. Proto jsem celý projekt jako soutěž nevnímali a jsme si jistí, že jsme se svého úkolu chopili se ctí. Všechno, co jsme z něj měli získat, máme – respekt ke stáří, zkušenost s natáčením reportáže a prezentováním na veřejnosti, a hlavně zkušenost s prací na dlouhodobém projektu, který nás hodně naučil, posunul a v našem úsilí spojil. Všechny naše výstupy naleznete zde https://www.pribehynasichsousedu.cz/novy-jicin-studenka/novy-jicin-studenka-2018-2019/sobek-oldrich/.

Aneta Jašková, Adéla Pavlasová, Kryštof Liďák, Beatrix Kolderová a p. uč. Alena Bolomová