Lesem křížem krážem

8.10.2019 at 16:02

V úterý 1. října se v areálu „frenštátských můstků“ konala tradiční podzimní atletická disciplína – přespolní běh.

V kategorii mladších žákyň zazářila Lucie Šenkeříková a byla stříbrná. Mladší žák Matěj Obermajer si také nevedl špatně. Obsadil 5. místo stejně jako starší žákyně Simona Šenkeříková.

Velmi úspěšné bylo družstvo starších žákyň ve složení Jašková Aneta, Rýdlová Ivana, Obermajerová Monika, Šenkeříková Simona a Pytlová Kateřina, které bylo druhé. Starším žákům unikla „bedna“ o pár metrů. Byli čtvrtí.

Aby byly výsledky kompletní, družstvo mladších žákyň obsadilo 11. a družstvo mladších žáků 15. místo.

Nutno podotknout, že v každé kategorii startovalo 90 – 100 běžců z 25 škol.

Mgr. Iva Bártová

Zájezd do Vídně pro žáky 6.- 9. tříd

3.10.2019 at 13:00

SBĚR KAŠTANŮ

1.10.2019 at 19:37

Třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků

30.9.2019 at 21:50

Třídní schůzky pro vycházející žáky a jejich rodiče se konají ve čtvrtek 10. října 2019 v 15:15
ve školní jídelně ZŠ.
Program: Informace výchovného poradce k přijímání na SŠ a prezentace SŠ.

Mgr. Radmila Bayerová

Třídní schůzky – 1.A,B,C / 2.A,B,C / 3.B,C /6.A,B,C

29.9.2019 at 00:34

Třídní schůzky proběhnou v úterý 1.10.2019 od 15:30 (v kmenových učebnách).