The Very Hungry Caterpillar      

1.12.2017 at 13:55

           Jednou z možností jak oživit výuku anglického jazyka je například začlenění dramatizace pohádky v angličtině. Děti se hravou formou seznamují s novými slovíčky ve správných větných vazbách. Vzhledem k tomu, že s žáky 7. třídy probíráme téma „Jídlo“, vybrali jsem pohádku „O hladové housence“. Motivujícím prvkem bylo natočení pohádky na kameru a její následné zhlédnutí. Děti tak měly možnost uslyšet svůj anglický projev a zhodnotit svůj výkon. Na závěr pak zahrály pohádku před skutečným obecenstvem a potlesk malých třeťáčků pro ně byl největší odměnou a motivací do další práce.

                                                                           Mgr. Markéta Hodslavská

Naše město Nový Jičín

30.11.2017 at 20:28

V měsíci říjnu a listopadu žáci třetích tříd v prvouce získávali poznatky o našem městě – o Novém Jičíně. Seznámili se s pověstmi o jeho vzniku, o městském znaku.

Povídali jsme si o historických památkách, o zajímavostech Nového Jičína. Abychom si vše dobře zapamatovali a také viděli na vlastní oči, vyrazili jsme do centra města na vycházku s paní průvodkyní. Procházeli jsme náměstí a kochali jsme se pohledem na úžasné domy, jedinečné podloubí ze čtyř stran, historické i moderní prvky. Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavých příběhů.

Prošli jsme i ulicemi v okolí náměstí a obdivovali jsme kostel Nanebevzetí Panny Marie, Baštu a zbytek hradeb, Žerotínský zámek, Beskydské divadlo a Hotel Praha. Naši vycházku jsme zakončili na radnici. Vystoupali jsme na radniční věž a vše si prohlédli také z ptačí perspektivy.

Děti byly nadšené a překvapené, co vše se o našem městě dozvěděly. Nabyté poznatky a vědomosti využily při výtvarném zpracování historického náměstí a také při výrobě pozvánky k návštěvě Nového Jičína.

Mgr. Magdalena Böhmová, Mgr. Dana Řehová, Mgr. Zita Nejezchlebová

           

FOTOGALERIE 1

Soutěž o nejlepší grafický návrh loga školy

28.11.2017 at 10:07

 Přečtěte si zde: Soutěž o nejlepší grafický návrh loga školy

Exkurze Kopřivnice, Štramberk

26.11.2017 at 10:28

V pátek 24. listopadu se uskutečnila exkurze 4. ročníků do Technického muzea Tatra v Kopřivnici. Byla realizována v rámci předmětu vlastivěda s tématem „Poznej náš region“. Žáci měli možnost prohlédnout si na 60 osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby včetně prvního automobilu v tehdejším Rakousko – Uhersku. Seznámili se s osobnostmi jako byli Emil a Dana Zátopkovi, dále s cestovateli Zikmundem a Hanzelkou a legendárním jezdcem Tatra Karlem Lopraisem.

 Exkurze poté pokračovala ve Štramberku. Zde si žáci prohlédli jeskyni Šipku, roubené domečky, historickou část města s překrásným náměstím a výhledem na Trúbu, připomněli si i těžbu vápence v nedalekém lomu Kotouč a ochutnali štramberskou specialitu – uši.

Součástí bylo i zhodnocení akce ve škole a dále budou poznatky a vědomosti a nové informace zúročeny v závěrečném projektu s názvem „ Náš region“.

FOTOGALERIE 1

 

 

Abraka Muzika

23.11.2017 at 20:32

Ve čtvrtek 23.11.2017 žáci 1. stupně zhlédli v kině Květen  interaktivní pořad zaměřený na prevenci drobné kriminality i závažnějších, celospolečensky nebezpečných trestných činů „Nebuď darebák“.

Pořad byl zaměřen na prevenci nežádoucího patologického jednání. Děti měly rozpoznat a pojmenovat jevy, které jsou v rozporu se společenskou normou, se školním řádem nebo zákonem. Zážitkovou formou byly postaveny před nejpalčivější problémy současné dětské kriminality týkající se jejich věkové skupiny. Cílem didaktických her podpořených a umocněných dramatickými, scénickými a hudebními prostředky bylo pomoci dětem vymezovat se proti nežádoucímu chování s kriminálními příznaky, a to nejen na základě respektování pravidel, ale i z pozice aktivně osvojených morálních zásad. Příběhy byly inspirovány realitou.

Pořad se dětem líbil.

                                                                                                          Mgr. Simona Segeťová