Výdej obědů pro cizí strávníky od 25.5.2020

18.5.2020 at 11:14

Dne 25.5. zahajuje školní jídelna provoz pro cizí strávníky. 

Výdej obědů bude probíhat pouze od 13:00 – 13:30.

Prosíme o dodržení výdejní doby. Děkujeme za pochopení.

kolektiv školní jídelny

 

Příprava k přijímacím zkouškám pro 9. ročník

4.5.2020 at 09:26

Vážení rodiče,

od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků devátých ročníků základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin (příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka). Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Následující dotazník vyplňte pouze v případě, že máte zájem, aby Váš syn/dcera nastoupil/a od 11.5.2020 do školy. Termín odeslání dotazníku – STŘEDA 6.5.2020.

 

Dotazník pro rodiče žáků 9. tříd

MSMT_manuál_ochrana zdraví

Pravidla pro deváťáky

Čestné prohlášení

Termíny přijímacích zkoušek

Aktuality k přijímacím zkouškám zde

 

RNDr. Jitka Hanzelková

Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku k 1.9.2020

30.4.2020 at 11:56

Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku  je ke stažení zde

Jak vyplnit zápisový lístek

28.4.2020 at 12:35

Milí žáci,

nevyzvednuté zápisové lístky máte uloženy na sekretariátu školy –  vyzvednutí je možné v úředních hodinách (pondělí a středa 7-14hodin). 

Přesný postup, jak vyplnit zápisový lístek, najdete zde.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně přijímacího řízení, kontaktuje  Mgr. Radmilu Bayerovou (email: radmila.bayerova@komenskeho66.cz  nebo prostřednictvím ŠOL).

PhDr. Alexandra Habdasová

Výdej zápisových lístků na střední školy

20.4.2020 at 09:08

Termín vydání zápisových lístků na SŠ

pondělí 27. 4. a v úterý 28. 4. 2020 vždy od 10 do 12 hodin před vrátnicí školy.

V případě, že si zápisový lístek v daném termínu nevyzvednete, bude možnost si jej vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách (pondělí a středa 7-14hodin).

Více informací podá Mgr. Radmila Bayerová (email: radmila.bayerova@komenskeho66.cz  nebo prostřednictvím ŠOL).