Office Arena

13.4.2018 at 20:07

Dne 26.3.2018 proběhlo krajské kolo soutěže Office Arena pořádané vzdělávacím centrem Microsoft. Soutěžící prezentovali své znalosti v práci s programovým balíkem Office – znalost programů Word, Excel, PowerPoint a základy OneNote.

Naši školu reprezentovali žáci 9. A – Tomáš Černý a Hynek Petroš. Vynikajícího úspěchu dosáhl Tomáš Černý, který se ve své kategorii umístil na 2. místě. Postup do celostátního kola soutěže Tomášovi unikl jen o vlásek, protože do finále postupoval pouze vítěz.

K tomuto úspěchu mu blahopřejeme a oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ludvík Orlík

Oznámení

11.4.2018 at 14:14

Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku: zde

 

Vážení rodiče,

Vaše dítě nastoupí k 1. 9. 2018 do 1. třídy. Většina předškoláků se do školy těší. I Vy, jejich rodiče, své děti jistě podporujete v tomto naladění a určitě je chcete na vstup do první třídy co nejlépe připravit.
Jak na to? Není to nic těžkého, jen to bude stát trochu Vašeho času, trpělivosti a chuti si hrát.
Ve snaze pomoci Vám jsme, stejně jako v minulých letech, připravili PŘEDŠKOLÁČKA.
Cílem je pod odborným vedením pedagogických pracovníků ve 4 lekcích hravou formou rozvíjet zrakové, sluchové a další dovednosti dětí, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.
Kurz bude zároveň návodem pro rodiče, jak s dětmi pracovat i v domácím prostředí.
Věříme, že s pomocí rodičů se náš cíl – připravit předškoláky pro úspěšný vstup do první třídy – podaří.

Termíny společných setkání:
čtvrtek 12. 4.,    19. 4.,    26. 4.     a   3. 5. 2018   vždy od 15:30 do 16:15 hodin.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky a zúčastnit se připravovaného programu, přihlaste své dítě do středy 11. 4. 2018 na e-mailové adrese ivana.mutinova@komenskeho66.cz .

Na setkání s Vašimi dětmi a spolupráci s Vámi se těší učitelky prvních tříd, školní speciální pedagog i ostatní zaměstnanci školy.

Festival ARS POETICA – Puškinův památník

7.4.2018 at 13:41

Dne 6. 4. 2018 proběhlo v Bohumíně krajské kolo Moravskoslezského kraje 52. ročníku soutěže Ars Poetica Puškinův památník. Cílem festivalu je prostřednictvím přehlídek uměleckého přednesu ruské poezie, prózy a písní přispívat k poznávání ruské kultury a umění.

Soutěž probíhá hned v několika kategoriích a konkurence je rok od roku větší. Tento rok se v Bohumíně představilo celkem 37 soutěžících.

Naši školu reprezentovali žáci 9. A. Konkrétně pak v sólové recitaci Dáša Řišicová s básní  A. S. Puškina „Dopis Taťány Oněginu“, přičemž obsadila krásné 6. místo. V oblasti hudebního projevu se představila Markéta Knápková a Eliška Perútková s písněmi „Slza“ od ruské skupiny Vremya i steklo a „Nemohu Tě nemilovat“ v originále od Elvise Presleyho. Děvčata na kytaru doprovázel Tomáš Černý. Společně se mohou těšit z krásného 5. místa.

Všem žákům moc děkujeme za jejich skvělou přípravu a velkou píli. Moc si toho vážíme a děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                       Mgr. Natálie Chmelová, Mgr. Lucie Fiurášková

Zápis dětí do 1. třídy

28.3.2018 at 18:05

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 se koná zápis dětí do 1. třídy.

K zápisu doneste platný občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Podrobnosti ke stažení níže:

1. Vyhlášení zápisu 
2. Plnění povinnosti školní docházky
3. Kritéria přijetí a průběh zápisu
4. Jak můžete pomoci svým dětem
5. Předškoláček

Tajemné mechy

27.3.2018 at 21:16

Minulý týden navštívili žáci všech sedmých tříd naší školy vzdělávací program Tajemné mechy.
Tento program navazuje na  výstavu Mechorosty – latimérie mezi rostlinami v Rytířském sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
Během programu děti odhalovaly tajemství ukrytá ve světě nejstarších suchozemských rostlin. Při plnění úkolů pracovního listu poznávaly běžné i méně známé druhy našich mechů, jejich pozoruhodné vlastnosti, životní cyklus, význam v přírodě i možnosti využití člověkem.
V rolích badatelů děti přiřazovaly názvy a fotografie k živým rostlinám ve vhodně navržené a pečlivě udržované „ mechové zahrádce“. Pomocí připravených pokusů ověřovaly schopnost mechových rostlin přijímat a zadržovat vodu. Výstava i program vhodně doplnily výuku botaniky v hodinách přírodopisu.
Zvláštní poděkování patří pracovnicím muzea, které nás programem provázely, připravovaly všechny aktivity a ochotně odpovídaly na všechny otázky.

Děkujeme a těšíme se na další program, 
Jaroslav Pavlík, učitel přírodopisu, ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 a žáci sedmých tříd.

 

Putovní výstava „Mechorosty – latimérie mezi rostlinami“ přibližuje prostřednictvím uměleckých makro a mikrofotografií Štěpána Kovala svět těchto organismů.

Autor se řadí k evropské fotografické špičce specializující se na tuto skupinu.

Mechorosty nás udivují nejen svou krásou, ale také důležitostí a nezastupitelností v přírodě.

Výstavu zapůjčilo Vlastivědné muzeum v Olomouci.