Vítání prázdnin

6.6.2017 at 15:56
Dne 30.6.2017 proběhne na Masarykově náměstí v Novém Jičíně akce  ”Vítání prázdnin”.
Z důvodu konání této akce bude v tento den zcela uzavřen vjezd na Masarykovo náměstí v době
od 15.00 do 22.00 hodin.
                                                                                                    Bc. Iva Pollaková
                                                                                referent, odbor školství kultury a sportu

Ozdravný pobyt prvních tříd na Horní Bečvě

5.6.2017 at 18:11

V termínu 29. 5. – 2. 6. 2017 se uskutečnil ozdravný pobyt prvních tříd na Horní Bečvě. Letos se pobytu zúčastnilo 44 dětí, 3 paní učitelky, paní vychovatelka, paní asistentka a paní zdravotnice. Ubytovali jsme se v rekreačním středisku Rališka.

Celý pobyt se nesl v duchu skřítků a víl. Každý večer jsme si četli příběhy o skřítkovi, který se jmenoval Prášek, z knihy Pohádky pro Natálku od Nataši Urbánkové.

Pondělí jsme zahájili výšlapem na Benešky. Cestou jsme se chovali tak, abychom nevyplašili žádné skřítky ani víly bydlící v lese. Ti se některým z nás ukázali jenom na malou chvíli a hned zmizeli. Nemají totiž rádi hluk a křik. Cestou jsme plnili nejrůznější úkoly.

Ostatní dny byly děti rozděleny do čtyř skupin, ve kterých soutěžily. Nejdříve si nakreslily svůj erb a také si vymyslely název pro svůj tým.

Za jednotlivé soutěže byly týmy odměňovány hvězdičkami. Součástí hodnocení bylo i chování v týmu. Za špatné chování vůči ostatním dětem se hvězdičky odebíraly.

Během celého týdne jsme všichni prokázali statečnost při stezce odvahy, taneční talent, který se projevil hlavně při diskotéce, ukázali jsme, že si umíme krásně zazpívat u táborového ohně. Naší celotýdenní hymnou se stala píseň „Skřítkové, tesaři“ z filmu „Ať žijí duchové“. Nechyběly ani skvělé sportovní výkony u skřítkovské olympiády.

Všechen program nám pomáhali připravovat naši skřítkovští přátelé ze Střediska volného času „FOKUS“, kteří byli úžasní, a děti i pedagogové je velmi kladně ocenili. Při stavění domečků pro skřítky nás dokonce navštívila samotná královna víl. Objevila se z ničeho nic v lese, nemluvila. Z jejich gest a pohybů jsme poznali, že se jí naše domečky pro skřítky moc líbily. Nikdo z nás si nepřál, aby se víla rozplynula v obláček, proto jsme na ni vůbec nesahali a úplně tiše jsme ji provedli lesem, kde si prohlédla naše postavené úkryty. Na závěr jsme ji vyprovodili a zamávali jí. Víla každému z nás věnovala medaili s obrázkem skřítka či víly.

Strava byla velmi chutná a celý týden jsme si pěkně užili. Pomohlo tomu i překrásné slunečné počasí. Děti se vrátily domů spokojené a obohacené o spoustu zážitků.

          

FOTOGALERIE 1    FOTOGALERIE 2     FOTOGALERIE 3

Mezinárodní setkání učitelů v Madridu

28.5.2017 at 19:27

22.5.- 24.5.2017

Španělská partnerská škola IES Agora v Madridu hostila poslední setkání učitelů v rámci projektu Erasmu+ Reduce – reuse- recycle with joy of learning. Jednalo se o závěrečné setkání všech partnerských škol, na kterém byly představeny výstupy tříletého projektu s ekologickou tematikou. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přátelům ze zahraničních škol za možnost navštívit jejich zemi, poznat novou kulturu a také za jejich trpělivou práci v průběhu celého projektu. Pevně věříme, že budeme mít dostatek příležitostí i nadále spolupracovat na zajímavých evropských projektech, a zapojit tak co nejvíce žáků ZŠ Komenského 66.

Mgr. Alexandra Habdasová, Mgr. Petra Běhalová

Branná soutěž WOLFRAM

24.5.2017 at 14:14

Pod záštitou  Armády ČR se dne 23. 5. 2017 konala na hřišti ZŠ Jubilejní branně-vědomostní soutěž Wolfram. Naši školu reprezentovala 2 čtyřčlenná družstva osmáků. Družstvo sportovní volejbalové třídy z 8. C, ve složení Černoch Kryštof, Dubcová Adéla, Kešelák David a Kratochvíl Václav, zvítězilo a postoupilo do krajského kola, které se uskuteční v polovině září příštího školního roku.

Vítězům gratulujeme.

Mgr. Iva Bártová

Výběr stravného na měsíc červen

18.5.2017 at 08:38

23.5.2017      7:00 – 15:30
24.5.2017      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (22 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         396 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       462 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     506 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                      550 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                           1 232 Kč (á 56 Kč)