Beseda o včelařství – 2. ročník

18.6.2019 at 20:01

V poslední době se stále častěji hovoří o užitečnosti včel a ani nám nedochází, co všechno díky nim máme. Bez včel bychom přišli o velkou část úrody a některé plodiny bychom nesklidili vůbec. Tatínek jednoho našeho žáka včelaří již 20let a byl velmi laskav, že si našel čas a chuť nám o tomto velmi užitečném hmyzu popovídat v úterý 18. června. Besedy se zúčastnili žáci druhých ročníků. Krom poutavého povídání nám přinesl ukázat vosí hnízdo, suchého čmeláka a plástve. Děti byly nadšené a zahrnuly pana Urbana množstvím otázek. Moc mu děkujeme za návštěvu a zajímavou besedu.

                                                                               FOTOGALERIE

                                                              Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Eva Piešová, Mgr. Barbora Křepelková

Ozdravný pobyt na Horní Bečvě – 4. třídy

18.6.2019 at 17:04

V termínu od 10. 6. do 14. 6. 2019 se uskutečnil ozdravný pobyt čtvrtých ročníků. Letos jsme vyrazili v počtu 63 žáků, 4 pedagogů a paní zdravotnice. Jeli jsme na Horní Bečvu, kde jsme byli ubytováni v hezkém rekreačním středisku Bečva.

Ozdravný pobyt nesl název PRAVĚK. Pralidé se rozdělili do pravěkých kmenů, v nichž po celou dobu pracovali formou her a soutěží, které pro ně připravili „Pranáčelníci – Fokusáci“. Na programu byly prahry, prasoutěže, prapřehlídka kostýmů, pratáborák s následnou prastezkou odvahy a také jsme se naučili pravěkou píseň „Pravěk“, kterou jsme si nejednou zazpívali.

Celý týden uběhl jako voda, strava byla vynikající, ubytování výborné, program se nám moc líbil a počasí vyšlo na jedničku s hvězdičkou. Všichni „pralidé“ přežili, vrátili se ve zdraví a obohaceni spoustou nových zážitků.

                  FOTOGALERIE 1           FOTOGALERIE 2

Rozdělení žáků 1. tříd k 1.9.2019

18.6.2019 at 10:46

Rozdělení dětí 1. tříd k 1.9.2019

Anglický projekt Written in Stone

18.6.2019 at 10:46

 

Žáci šestého ročníku se v průběhu června věnovali mezinárodnímu projektu Written in Stone. Projekt spojuje sedm partnerských škol z Česka, Rumunska, Británie, Itálie, Španělska, Turecka a Litvy a propaguje použití metody CLIL (spojení jazyka a naukového nebo výchovného předmětu) v praktické výuce. První pololetí školního roku bylo věnováno heraldice, druhé pololetí jsme se věnovali životu na hradech, tvorbě vitráží, stavěli jsme katapulty a ochutnávali středověké pokrmy. Příští rok bude věnován středověkému umění.

PhDr. Alexandra Habdasová

Den jazyků

18.6.2019 at 09:05

 

Ve středu 5.6.2019 proběhl tradiční Den jazyků. Žáci 8. a 9. ročníku pracovali na úkolech z češtiny, angličtiny, němčiny a ruštiny. Žáci se seznámili také se základy francouzštiny a vietnamštiny. Děkujeme tímto paní lektorce Kateřině Thuong Pšenicové za krásnou vietnamskou hodinu. A jak soutěžení dopadlo?

3.místo – tři týmy 
     – Tým 9.A (Eva Scotto, Simona Horáčková, Tereza Mičkalová),
     –  tým 9.A (Karel Michálek, Matyáš Holáň, David Holub, Viktor Mitura, Jeroným Pír ) 
     – tým 9.B (Adéla Školoudíková, Elen Bonková, Kateřina Pantůčková,
                            Nela Kelnarová, Tereza Bartoňová)

2. místo – tým 9.B
     (Michaela Jiříčková, Jaroslav Novák, Tomáš Hasalík, Adam Mikulenka, Lenka Sochová)

1. místo – tým 9.C
     ( Lucie Bayerová, Tereza Hasalíková, Michaela Biskupová, Alexandra Moučková, Nela Blažková)

 za vyučující jazyků PhDr. Alexandra Habdasová