Návrhy rozpočtů na rok 2018 a 2019 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2020 a 2021

26.11.2018 at 14:32

V odkaze níže uveřejňuje Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace rozpočet na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019, a dále návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na rok 2020 a 2021.

Slabikářový den

22.11.2018 at 18:01

Pátek 16. listopadu byl pro děti z prvních tříd výjimečným a slavnostním dnem. Protože zvládly čtení slabik, jednoduchých slov i krátkých vět, nastal čas předat jim Slabikář.

Na úvod jim kamarádi ze 4. třídy zahráli scénku ze školního prostředí motivovanou říkankami ze Živé abecedy. Nacvičili ji s paní učitelkou Lenkou Hollou.

Od své paní učitelky dostal každý prvňáček Slabikář, medaili se svým jménem a sovou, symbolem moudrosti.

Pak již všichni zvědavě Slabikářem listovali a těšili se na nová písmenka, která se brzy naučí. Každý si svůj Slabikář také jistě pozná, protože si úvodní list vyzdobil vlastní kresbou.

Fotogalerie:  1.B , 1.C

Mgr. Zita Nejezchlebová, Mgr. Dana Řehová, Mgr. Magdalena Böhmová

 

Výběr stravného na měsíc prosinec

19.11.2018 at 20:16

26.11.2018      7:00 – 15:30
27.11.2018      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (15 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                          270 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                        315 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                      345 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                       375 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                                900 Kč (á 60 Kč)

Jablíčkový týden

11.11.2018 at 17:24

I v tomto školním roce, navázali druháci na velmi úspěšný projekt – týden plný jablíček. Jablíčka se prolínala všemi školními předměty. Celý týden se děti těšily na soutěž „o nejkrásnější jablíčko“ a také na ochutnávku báječných koláčů, závinů nebo třeba i muffinů,které si děti upekly společně s rodiči. Také letos jsme měli celkem 52 soutěžních jablíček. Hlasování bylo opět velmi těžké, protože jablíčka byla všechna krásná. Nakonec bylo hlasováním dětí rozhodnuto a následně oceněno 9 nejkrásnějších jablíček. Jablíčkový týden se líbil nejen dětem,ale i paním učitelkám.

                                                           Mgr.Barbora Křepelková, Mgr. Simona Segeťová a Mgr. Eva Piešová

dav

                                             2. A                            2. B                         2. C

Mezinárodní projektové setkání partnerských škol

9.11.2018 at 14:24

V minulém týdnu hostila ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 v rámci mezinárodního projektového setkání učitele a žáky partnerských škol z Litvy, Velké Británie, Španělska, Turecka, Itálie a Rumunska. České setkání bylo první společnou akcí v dvouletém projektu Erasmus+  s názvem „Written in Stone“. První projektový den strávili žáci i učitelé v Praze. Další dny pak týmy pracovaly na společných aktivitách, které se týkaly duchařských příběhů, heraldiky a vyzkoušeli si také tvorbu vitráží. Odpolední program byl věnován výletům do okolí, žáci navštívili interaktivní výstavu v Expozici klobouků, prohlédli si Štramberskou Trúbu, vyzkoušeli pečení štramberských uší v pekárně pana Sochy, výrobu keramiky u paní Horecké a hledali poklad na Starém Jičíně. Poděkování patří také panu Radku Poláchovi z Muzea Novojičínska, který žákům připravil zajímavou přednášku o erbech a heraldice.

Velké poděkování patří také žákům naší školy a jejich rodinám, které se pečlivě staraly o zahraniční studenty. Do projektu byli zapojeni: Lucie Bayerová, Eva Scotto, Natália a Vanesa Jančaříkovy, Magdaléna Davidová, Tomáš Mateřánka, Iva Horniaková, Denisa Riessová, Marek Novotný, Josef Holáň, Tereza a Kateřina Široká. V celém týdnu také aktivně pomáhaly Natálie Blažková, Eliška Macečková a Michaela Biskupová. Celý projekt by také neproběhl hladce bez aktivity a ochoty mnoha pedagogů naší školy.

Příští projektové setkání nás čeká v březnu 2019 ve španělské škole IES Cesar Rodriguez, Grado.

Prezentace – zde ke stažení

PhDr. Alexandra Habdasová