Výuka v období 14.10. – 23.10. 2020

13.10.2020 at 10:27

Výuka na dálku bude realizována počínaje středou 14. 10. do 23. 10. v tomto režimu:

1. – 4. ročník – zadání úkolů třídní učitelkou prostřednictvím systému Škola online, případně zápisem do deníčku (dle uvážení třídní učitelky).

5. – 9. ročník – zadání úkolů prostřednictvím školních emailových adres, s maximálním využitím aplikace Google Classroom.

Při zadávání úkolů jsou prioritními předměty Čj, M, Aj. Vyučující ostatních předmětů zadají na nadcházející dobu 8 vyučovacích dnů jednu práci, úkol, nebo pracovní list.

Žáci na distanční výuce mají možnost odbírat oběd za dotovanou cenu. Obědy budou moci žáci odebrat a zkonzumovat přímo ve školní jídelně, a to denně v době od 12 do 13 hodin. Žákům na distanční výuce již nebudeme vydávat obědy do jídlonosičů. Strávníci v jídelně musí důsledně dodržovat tato hygienická opatření:

  • žáci jdou na oběd hlavním vchodem, nepřezouvají se a mají nasazenu roušku
  • před jídelnou si řádně umyjí ruce a v řadě na výdej oběda dodržují rozestupy 2 metry
  • v jídelně obsazují žáci pouze vyhrazená místa – s dostatečnými odstupy

POZOR! Obědy pro žáky na distanční výuce musí rodiče dítěti sami přihlásit – buď mailem na adresu jidelna@komenskeho66.cz, nebo telefonicky 733 143 795.

V případě dotazů k výuce kontaktujte prosím třídní učitelku nebo vyučujícího daného předmětu na jeho pracovním emailu: jmeno.prijmeni@komenskeho66.cz .

Pokud budete mít technický problém, kontaktujte administrátora:

Informace o ošetřovném najdete na portálu České zprávy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Přiložený soubor:Informace pro školy a školská zařízení

RNDr. Jitka Hanzelková

Exkurze do planetária

10.10.2020 at 20:11

V pátek 2. října se uskutečnila exkurze pro 5. ročník do Planetária v Ostravě. Děti se do planetária velmi těšily. Čekal nás program v „astronomickém kině“. To je velký sál, ve kterém jsme mohli obdivovat věrnou napodobeninu hvězdné oblohy s hvězdami, souhvězdími, planetami, Měsícem, Sluncem a dalšími objekty. Společně jsme putovali napříč Sluneční soustavou. Díky speciálním technologiím jsme zde mohli zažít simulovaný let vesmírem a zblízka pozorovat nespočetné množství vesmírných objektů, jako jsou planety, komety, galaxie, mlhoviny, hvězdokupy. Nejprve jsme měli komentovanou prohlídku o Vesmíru a na ni navazovala druhá část s názvem Napříč sluneční soustavou – díky kosmickým sondám a počítačové animaci jsme tak mohli zkoumat tyto světy zblízka, měli jsme možnost poznat, jak vypadají a z čeho jsou tvořeny povrchy známých planet.

 Na závěr celé exkurze jsme si prohlédli planetárium, kde jsme si vyzkoušeli na nejrůznějších modelech jak vzniká tsunami, viděli jsme maketu vesmírného vozítka, mohli jsme si zkusit naši sílu, gravitaci na Měsíci a jiné další zajímavé věci. Exkurze se velmi vydařila, vrátili jsme se spokojeni a obohaceni o další zajímavosti a vědomosti.

     

FOTOGALERIE

Změny v organizaci vzdělávání od 12.10.2020

9.10.2020 at 12:53

V návaznosti na Usnesení vlády a Opatření MZ a MŠMT prosím zaregistrujte informace o změně organizace vzdělávání od pondělí 12. října:

Pro žáky 1. stupně se organizace vzdělávání nemění, ruší se pouze odpolední kroužky organizované školou. Školní družina zůstává v provozu beze změn.

Pro žáky 2. stupně bude od pondělí 12. 10. 2020 nastaveno střídání prezenční a distanční výuky podle tohoto schématu (viz také příloha Distanční výuka):

  • Výuka ve škole bude probíhat ve třídách: 6.A, 6.B, 6.C a 8.A, 8.B, 8.C.
  • Výuka distanční (žáci jsou doma a vzdělávají se na dálku) bude probíhat ve třídách: 7.A, 7.B, 7.C a 9.A, 9.B, 9.C.
  • V dalším týdnu (19. – 23.10.) se organizace výuky ve třídách vystřídá – žáci z 6. a 8. tříd přejdou na výuku distanční, žáci 7. a 9. tříd přijdou do školy.

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu dostupného v systému SOL, při distanční výuce budou učitelé v maximální míře využívat aplikaci Google Classroom.

Výuka žáků druhého stupně bude probíhat v drtivé většině předmětů v jedné učebně, abychom minimalizovali pohyb žáků po škole. Žáci se budou zdržovat v maximální míře v jedné učebně, a to i o přestávkách.

Všichni žáci 2. stupně, kteří mají v daném týdnu distanční výuku, si mohou odebrat oběd za dotovanou cenu do jídlonosiče, a to pouze v době od 12.50 do 13.20 hodin. Toto časové rozmezí je třeba bezpodmínečně dodržet, aby nedocházelo ke kontaktu se žáky, kteří se vyučují ve škole. Pokud budou mít rodiče o odběr obědů do jídlonosičů zájem, musí tento oběd dítěti sami přihlásit – buď mailem na adresu jidelna@komenskeho66.cz, nebo telefonicky 733 143 795.

Připomínám:

  1. Distanční výuka je pro žáky povinná.
  2. Všichni žáci jsou vybaveni minimálně 2 rouškami na den a nosí je ve všech vnitřních prostorách školy. Žáci 2. stupně musí mít roušky nasazeny po celý den, tedy i během vyučování, s výjimkou konzumace svačiny (o přestávce, vždy ve třídě) nebo oběda u stolu v jídelně.
  3. Žákům je zakázáno navštěvovat o přestávkách spolužáky v jiných třídách a shlukovat se na chodbách.
  4. MŠMT prodloužilo podzimní prázdniny, letos budou podzimní prázdniny celý týden – od 26. do 30 října.

Přiložený soubor: Distanční výuka

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

SBĚR KAŠTANŮ – sbíráme i v pátek 16.10.

8.10.2020 at 15:44

Ředitelské volno

22.9.2020 at 15:07

Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace a na doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly, vyhlašuji na pátek 25.9.2020 pro žáky školy ředitelské volno.

Toto volno vyhlašuji v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní družina a školní jídelna nebude v provozu, obědy budou žákům odhlášeny.

 

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy