Nástup žáků 2. stupně od 8.6.2020

2.6.2020 at 12:47

Vážení rodiče,

v příloze najdete pravidla pro žáky 2. stupně platná od 8.6.2020 a vzor čestného prohlášení.

Čestné prohlášení je také k dispozici na vrátnici školy.

Čestné prohlášení vyplňujte k datu 8.6.2020.

 

Připojené dokumenty:

Pravidla a harmonogram nástupu žáků 2. stupně

Manuál ochrana zdraví a provoz škol v aktualizované verzi od 27.5.2020 je ke stažení zde.

Čestné prohlášení

RNDr. Jitka Hanzelková

Stravování ve školním roce 2020/2021

2.6.2020 at 12:23

Upozorňujeme na možnost stažení a vyplnění přihlášky ke stravování pro příští školní rok – formulář je na našich webových stránkách, případně na vrátnici školy.

Ke stažení:

 Přihláška ke stravování – žáci

Platby a odhlašování

 

Upozorňujeme na možnost odebírat v příštím školním roce obědy zdarma (pro žáky z rodin, které pobírají dávky v hmotné nouzi). V případě zájmu je třeba o zařazení do projektu „Obědy do škol“ požádat na Úřadu práce – co nejdříve!

RNDr. Jitka Hanzelková

Informace k hodnocení za 2. pololetí školního roku

2.6.2020 at 12:20

Informace o hodnocení za 2. pololetí letošního školního roku. Při hodnocení v tomto klasifikačním období se budeme řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb. v platném znění (znění najdete zde, včetně metodiky), která nám při hodnocení výsledků ukládá vycházet z:

   a) podkladů získaných do 11. 3. 2020,

   b) podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách ve škole od 25. 5. 2020,

   c) podpůrně z hodnocení za první pololetí tohoto školního roku.

Ustanovení této vyhlášky budeme respektovat a zároveň nastavujeme tento harmonogram uzavírání klasifikace: první (předběžné) uzavření klasifikace ve všech předmětech bude realizováno ke dni 5. 6. 2020. Přistoupili jsme k tomuto brzkému datu z toho důvodu, abychom postřednictvím systému Škola online seznámili žáky a rodiče s navrhovanou známkou v dostatečném předstihu. Pokud žák či rodič nebude s touto navrženou klasifikací souhlasit, má možnost kontaktovat vyučujícího daného předmětu a domluvit se na opravě či doplnění klasifikace, která pak bude v systému opravena.

Termín definitivního uzavření klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku je stanoven na středu 17. 6. 2020 do 12 hodin.

RNDr. Jitka Hanzelková

Manuál ochrany zdraví a provoz škol v ZŠ – aktualizováno

29.5.2020 at 10:37

Manuál ochrana zdraví a provoz škol v aktualizované verzi od 27.5.2020 je ke stažení zde.

Nástup žáků 1. stupně od 25.5.2020

19.5.2020 at 12:49

Vážení rodiče,

v příloze najdete pravidla pro žáky 1. stupně platná od 25.5.2020 a vzor čestného prohlášení.

Čestné prohlášení je také k dispozici na vrátnici školy.

Čestné prohlášení vyplňujte k datu 25.5.2020.

 

Pravidla pro žáky 1. stupně

Čestné prohlášení

MSMT_manuál_ochrana zdraví

 

RNDr. Jitka Hanzelková