Turnaj v anglické verzi hry Scrabble

15.2.2018 at 22:15

    

Žáci devátého ročníku Eliška Perutková a Filip Pavlas se v úterý 30.1.2018 zúčastnili III.ročníku turnaje ve hře  Scrabble pořádané Masarykovým gymnáziem Příbor. Na turnaj přijeli zástupci dvanácti  základních škol z okolí a zúčastnili se samozřejmě i žáci osmiletého gymnázia v Příboře. Naši školu jsme v této hře reprezentovali poprvé a určitě ne naposledy. Scrabble rozvíjí zejména pohotovost a slovní zásobu a tak jsme si odnesli i inspiraci do výuky angličtiny. Ačkoli jsme neskončili “ na bedně“, Scrabble nás rozhodně zaujal a budeme trénovat na další ročník.

VÍDEŇ – jednodenní poznávací zájezd

12.2.2018 at 22:19

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

12.2.2018 at 22:07

Dne 12. 2. 2018 se konalo ve SVČ Fokus v Novém Jičíně Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

V kategorii I. A obsadil s přehledem 1. místo Oliver Mondek 6. B třídy a 2. místo obsadila Iva Horniaková6. A třídy.

V kategorii I. B obsadil 1. místo Tomáš Jašurek ze 7. A třídy.

Obsahem soutěže bylo vyprávění o své rodině, popis obrázku a konverzační téma. Porota hodnotila především výslovnost, pohotovost a slovní zásobu.

Poděkování za reprezentaci naší školy patří také Matěji Kocúrkovi a Radce Pavlíkové z 9. A třídy a Elišce Macháčkové ze 7. B třídy.

Všem těmto žákům děkujeme za pečlivou přípravu na tuto náročnou soutěž a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Danuše Kirthová

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

28.1.2018 at 20:50

Ve čtvrtek 25.1. se konalo školní kolo konverzace v anglickém jazyce. Soutěž zahrnovala poslech, popis obrázku a dialog na vylosované téma. Všichni soutěžící podali výborný výkon a zaslouží si velkou pochvalu.

V kategorii I.A (6. a 7. třída) se umístili:

  1. Tomáš Juroška 7.A – postup do okresního kola
  2. Marek Novotný 7.A
  3. Filip Haša 6.B

V kategorii II.A (8. a 9. třída) se umístily:

  1. Eliška Perútková 9.A – postup do okresního kola
  2. Lucie Bayerová 8.C
  3. Vendula Růčková 9.B

Tomovi i Elišce držíme palce v okresním kole, které se uskuteční 15.2. na DDM Fokus.

 

DĚTSKÝ KARNEVAL

24.1.2018 at 18:10