Den Země 2019

3.5.2019 at 13:30

Letošní Den Země byl velice pestrý. Jako obvykle začal sběrem starého papíru a vysloužilých elektrospotřebičů. Školní prostory byly tímto materiálem doslova zavaleny. Nasbírali jsme neskutečných 9283 kg papíru, což je skoro 14 kg na jednoho žáka. Elektroodpad se připočítával do Velké ekosoutěže pořádané Fokusem, která bude na konci května vyhodnocena. Nejúspěšnější třídy ze soutěžících škol získají hodnotné peněžní poukazy a vítězná třída bude odměněna celodenním výletem.

Žáci 1. – 3. tříd se zúčastnili aktivit v parku u Žerotínského zámku. Žáci 4. – 5. ročníků se vypravili na Novojičínské náměstí.

Žáci 6. ročníků sportovali s využitím druhotných surovin. Ostatní druhostupňoví se rozdělili do skupin a „projektovali“. Sedmáci se zabývali plýtváním potravin. Osmé ročníky se zaměřily na vodu a vzduch. A naši nejstarší přemýšleli nad obnovitelnými zdroji energie.

Do programu jsme již tradičně zařadili charitativní akci „Běháme pro Veroniku“, naši žákyni, která se po těžkém úrazu vrátila mezi nás. Po náročných operacích je třeba hodně cvičit a rehabilitovat. Letos jsme vybírali peníze na intenzivní rehabilitaci v centru Fyzio Beskyd ve Frýdku Místku. Kromě žáků naší školy se do této akce zapojily paní kuchařky a uklízečky, všichni pedagogičtí pracovníci i široká veřejnost. Vybrali jsme neuvěřitelných 29 306 Kč. Veronika všem moc děkuje.

Mgr. Iva Bártová

Výsledky sběru papíru a baterek

Pomáháme Veronice – Běh pro Veroniku

 

Blahopřejeme

30.4.2019 at 12:02
Blahopřejeme Danielovi k vylosované výhře z nakladatelství Usborne.

Úspěch v soutěži Office Arena 2019

29.4.2019 at 14:18

Dne 31.3.2019 skončilo krajské kolo soutěže Office Arena, která dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Cílem soutěže je motivovat žáky základních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh.

Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v oblasti komunikačních dovedností a používání informačních technologií.

Úkolem soutěžících bylo prokázat velmi dobrou znalost kancelářských aplikací a tuto znalost použít v reálném projektu .Z naší školy se do krajského kola Office Arena probojovali tito žáci: Daniel Hatlapatka, Matěj Jurčík a Nela Kelnarová – všichni z 9.B.

Na krásném 2.místě se v krajském kole umístila Nela Kelnarová.

 Bohužel do celostátního kola postupuje jen vítěz. K tomuto úspěchu blahopřejeme a děkujeme všem účastníkům krajského kola za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Orlík Ludvík

Prodejní výstava knih anglického nakladatelství Usborne

22.4.2019 at 22:16

Výběr stravného na měsíc květen

13.4.2019 at 00:48

23.4.2019      7:00 – 15:30
24.4.2019      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         378 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       441 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     483 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                      525 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                             1260 Kč (á 60 Kč)