Den Země 2018

26.4.2018 at 20:27

 

Letošní Den Země byl velice pestrý. Jako obvykle začal sběrem starého papíru a vysloužilých elektrospotřebičů. Školní prostory byly tímto materiálem doslova zavaleny. Nasbírali jsme neskutečných 8976 kg papíru! Elektroodpad se připočítával do Velké ekosoutěže pořádané Fokusem, která bude na konci května vyhodnocena. Nejúspěšnější třídy ze soutěžících škol získají hodnotné peněžní poukazy a vítězná třída bude odměněna celodenním výletem.

Žáci 1. – 3. tříd se zúčastnili aktivit v parku u Žerotínského zámku. Žáci 4. – 5. ročníků se vypravili na Novojičínské náměstí.

Žáci 6. ročníků sportovali s využitím druhotných surovin. Ostatní druhostupňoví se rozdělili do skupin a „projektovali“. Sedmáci se zabývali plýtváním potravin. Osmé ročníky se zaměřily na vodu a vzduch. A naši nejstarší přemýšleli nad obnovitelnými zdroji energie.

Do programu jsme již tradičně zařadili charitativní akci „Běháme pro Veroniku“, naši žákyni, která se po těžkém úrazu vrátila mezi nás. Po náročných operacích je třeba hodně cvičit a rehabilitovat. Letos jsme vybírali peníze na intenzivní rehabilitaci v centru Fyzio Beskyd ve Frýdku Místku. Kromě žáků naší školy se do této akce zapojily paní kuchařky a uklízečky, všichni pedagogičtí pracovníci i široká veřejnost. Vybrali jsme neuvěřitelných 30 729 Kč. Veronika všem moc děkuje.

Mgr. Iva Bártová

 

Ředitelské volno

25.4.2018 at 08:25

Ze závažných technických důvodů (výměna potrubí hlavního přívodu pitné vody) vyhlašuji, v souladu se školským zákonem, na pondělí 30. dubna 2018 volný den (tzv. ředitelské volno). Škola bude v tento den uzavřena, mimo provoz bude také školní družina a školní jídelna.

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Výborné výsledky našich žáků u mezinárodních zkoušek z anglického jazyka Cambridge: KET

23.4.2018 at 06:39

V polovině března měli žáci osmých a devátých ročníků možnost složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka Cambridge: KET. Konečně jsme se dočkali výsledků a žákům nezbývá než gratulovat. Všech devět kandidátů (Jan Mičulka, Tomáš Tomšů, Lukáš Barvík, Radek Machů, Karolína Hanzalová – 9.C, Hynek Petroš, Filip Pavlas, Eliška Perútková- 9.A a Lucie Bayerová- 8.C) získalo vysoké bodové ohodnocení a zkoušku úspěšně zvládli. V ústní části dokonce všichni dosáhli úrovně B1. Žákům patří velká pochvala za dlouhodobou přípravu v kroužku a také poděkování za reprezentaci naší školy.

PhDr. Alexandra Habdasová 

 

 

Výběr stravného na měsíc květen

17.4.2018 at 13:58

23.4.2018      7:00 – 15:30
24.4.2018      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         378 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       441 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     483 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                     525  Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                            1 176 Kč (á 56 Kč)

POMÁHÁME VERONICE

13.4.2018 at 21:11