Dny volna – 21.12. a 22.12.

16.12.2020 at 12:42

Vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády ČR a dodatku  jsou dny 21.12. a 22.12. vyhlášeny jako dny volna pro žáky („Dny boje proti covidu“). V tyto dny nebude probíhat distanční výuka, není v provozu školní družina a žáci nemohou odebírat obědy – všem žákům budou obědy na tyto dny odhlášeny.

Rodiče mohou na tyto dva dny, 21.12. a 22.12. čerpat ošetřovné, tiskopis najdete na stránkách ČSSZ – zde .

Výuka začne po Novém roce v pondělí 4.1.2021. Pokud by byl nařízen rotační způsob distanční výuky žáků na 2. stupni, přijdou do školy žáci, kteří měli prezenční výuku absolvovat ve dnech 21. – 22.12., tzn. 7.C a 8.A,B,C a samozřejmě 9.A,B,C.

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám všem, kteří jste s námi učiteli, asistenty a vychovateli v tomto nelehkém kalendářním roce spolupracovali při posouvání vašich-našich dětí na cestě za vzděláním. Velice si vážíme Vaší starostlivosti a obrovského nasazení při naplňování cílů distanční výuky, pochopení a důslednosti, s jakou jste své děti vedli k plnění všech zadaných úkolů, trpělivosti a laskavosti, bez které by Vaše (a tím i naše) snažení určitě minulo cíl.

Dovolte mi popřát Vám krásné a pohodové Vánoce. Jménem všech zaměstnanců školy Vám do nového roku přeji hlavně pevné zdraví, plnou náruč štěstí a radosti v kruhu svých blízkých a úspěšné dosažení všech pracovních i životních cílů.

Jitka Hanzelková, ředitelka školy

přiložený soubor: Usnesení Vlády ČR

Důležité informace o průběhu přijímacího řízení 2020/2021

8.12.2020 at 08:54

Upozornění pro žáky 9. ročníku:

Ve školním roce dochází ke změnám v přijímacím řízení na střední školy.

Všechny informace jsou podrobně popsány zde.

Mgr. Radmila Bayerová

Výběr stravného na měsíc leden

7.12.2020 at 12:54

Výběr stravného na měsíc leden proběhne 15.12. a 16.12. 2020 v době od 7:00 – 15:00h

 

Předpokládaná cena stravného (19 vyučovacích dnů):

žáci MŠ           do 6 let           (á 19 Kč)         361,-

žáci ZŠ            7- 10 let          (á 22 Kč)         418,-

žáci ZŠ            11– 14 let        (á 25 Kč)         475,-

žáci ZŠ            15– 18 let        (á 29 Kč)         551,-

cizí strávníci    talíř                  (á 69 Kč)         1 311,-

cizí strávníci    jidlonosič        (á 71 Kč )        1 349,-

 

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny

Batůžkový projekt pro Mary’s Meals

7.12.2020 at 12:45

Olympiáda v českém jazyce

6.12.2020 at 23:08

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 proběhlo jako každoročně školní kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníků. Letos ovšem netradičně, žáci vyplňovali online formulář, který jim byl odemčen pouze v určitém čase. Tento rok se školního kola zúčastnilo 9 žáků. Do okresního kola postupují 2 soutěžící s nejvyšším počtem bodů –  Šimon Kovář z 9.B a Anna Hasalíková z 9.A. Gratulujeme.

Mgr. Alena Bolomová