Výběr stravného na měsíc prosinec

20.11.2019 at 10:41

Výběr stravného na měsíc prosinec

  1. 11. – 27. 11. 2019      7:00 – 15:30

 Předpokládaná cena stravného
( 15 vyučovacích dnů)                                                                                                                               

                                                                                  

žáci MŠ do 6 let               285 Kč  (á 19 Kč)                                                      

žáci ZŠ 7 – 10 let              330 Kč  (á 22 Kč)

žáci ZŠ 11 – 14 let             375 Kč  (á 25 Kč)

žáci ZŠ nad 14 let              435 Kč  (á 29 Kč)

cizí strávníci                        960 Kč  (á 64 Kč)  

Radová Renáta         vedoucí školní jídelny  

Návštěva u Městské policie v Novém Jičíně – 3. ročníky

18.11.2019 at 22:11

            V průběhu měsíce listopadu navštívili žáci třetích ročníků služebnu Městské policie v Novém Jičíně. Seznámili jsme se s prací městských strážníků. Zhlédli jsme dispečink s kamerovým systémem, místnost, kde se ukládají zbraně, vyzkoušeli si balistické vesty. Podívali jsme se do posilovny, kterou mají strážníci a zaměstnanci k dispozici. Na závěr jsme si prohlédli vybavení služebního automobilu. Poděkování patří strážníkům, kteří nám ochotně zodpověděli všechny zvídavé otázky. Všem se prohlídka velmi líbila a na památku jsme dostali drobné dárky.

                                                          Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Barbora Křepelková, Mgr. Eva Piešová 

                                            fotogalerie                 3. A                              3. B                             3. C

                                                                                                                                                               

Projektový týden „Když se řekne 17. listopad“

18.11.2019 at 21:23

            Po celé republice si v těchto dnech připomínáme třicáté výročí od sametové revoluce. Nejinak tomu je i na naší škole. Celý týden probíhal projekt s názvem „Když se řekne 17. listopad“. Do projektu se zapojila celá škola a téma se prolínalo napříč výukou.V hodinách dějepisu, vlastivědy a občanské výchovy žáci pracovali s dobovým materiálem, snažili se zrekonstruovat průběh demonstrace 17. listopadu. Děti zapojily i své rodiče a nechyběly tak příběhy pamětníků, kteří vzpomínali, jak listopadové události prožívali oni. V hudební výchově se zpívaly písně, které jsou spjaty s listopadem 1989.  V anglickém jazyce žáci zhlédli projev Václava Havla v americkém Kongresu. Ve výtvarné výchově bylo hlavním tématem „cinkání klíčů“ a náplní českého jazyka se pak se stala zakázaná literatura před rokem 1989. Povedené práce žáků si rodiče mohou prohlédnout v prostorách školy.

                                                                                   Mgr. Markéta Hodslavská

Třídní schůzky

18.11.2019 at 08:34

Třídní schůzky se konají v úterý 19.11.2019 od 15:30 do 17:00h

Celoroční projekt „Plýtvání jídlem“

13.11.2019 at 23:03