Vlastivědná vycházka na Svinec

5.10.2012 at 20:36

Ve čtvrtek  27. září šly třídy 4. A a 4. B na vlastivědnou vycházku. Cílem naší cesty byl vrchol Svinec,  kde se děti učily zorientovat mapu podle světových stran a orientovat se s mapou v terénu. Všechny děti se rozdělily do skupin, ve kterých pak vypracovávaly připravené úkoly. Na zpáteční cestě se proběhly po dětském hřišti na Skalkách, kde také proběhlo vyhodnocení jejich práce a vyhlášení nejlepší skupiny.

 

    

    

I když nám počasí moc nepřálo, všem se vycházka moc líbila. Do školy jsme se vrátili unavení, ale s úsměvem na tvářích.

ZELENÁ MOBILITĚ

28.9.2012 at 09:31

Ve čtvrtek 20. září 2012 se žáci 2.A, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B zúčastnili na Masarykově náměstí akce k Evropskému týdnu mobility pod názvem „ZELENÁ MOBILITĚ“. Heslem letošního týdne mobility byl „pohyb správným směrem“.

S Městskou policií si děti projely překážkovou dráhu na koloběžkách, kolech. S Hepa outdoor fitness se žáci naučili správně jezdit na kolečkových bruslích a vyzkoušeli si discgolf. S půjčovnou Segway se projeli okolo náměstí, s Apo hopsej si vyzkoušeli skákací boty – poweriser, jednokolky a Kangoo Jumps.

Daniel Fajmon z Apo hopsej zábavu rozproudil svými komentovanými exhibičními vystoupeními na poweriserech.

Ve stánku Besip si děti vysoutěžily odměny a naučily se dopravním předpisům.

Stánek Europe Direct nabízel brožury, které se týkaly jak Evropského týdne mobility, tak Evropské unie. Zde si děti také měly možnost zasoutěžit s následnou odměnou a také složit obří puzzle.

Všem dětem i učitelům se akce velmi líbila, děti se odnesly spousty odměn a úsměv na tváři.

Mgr. Simona Segeťová

Fotogalerie

Drakiáda školní družiny

20.9.2012 at 20:05

KDE: na hřišti ZŠ Komenského 66,

KDY:  26. 9. 2012,

V KOLIK:  od 16 hodin.

Čekají na Vás ukázky rádiem řízených modelů, soutěže a spousta zábavy.

Těšíme se na Vás

Za nepříznivého počasí se akce odkládá.

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka

11.9.2012 at 14:18

Young Learners English Tests 

Ve středu 23. května se na ZŠ Komenského 66 konaly mezinárodní zkoušky Cambridge ESOL – Young Learners English (YLE). ZŠ Komenského 66 se stala partnerskou institucí British Council, a proto mohou žáci anglické zkoušky skládat přímo v této škole.

V letošním roce se na získání certifikátu připravovalo jedenáct žáků  v kategoriích Movers a Flyers. Test se skládá z poslechové zkoušky, čteného a gramatického testu a ústní zkoušky. Milé zkoušející žákům bezpochyby pomohly překonat strach a nervozitu a po třech hodinách náročné práce byly zkoušky za námi. Všichni naši žáci: Anita Tomanová, Adam Kormoš, Robin Paloušek, Gabriela Procházková (9.B), David Faluši (8.B), Dominika Pokorná, Kateřina Molová, Barbora Plevková (8.A), Nela Přadková, Ivana Bienerová a Klára Čubová(6.A) zkoušky úspěšně složili a získali svůj první jazykový certifikát. Vyzdvihnout musíme také to, že pět našich žákyň získalo v dílčí zkoušce plný počet bodů, a to převážně v ústní části. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za dlouhodobou přípravu a reprezentaci naší školy.

Mgr. Alexandra Habdasová

Dojmy žáků z mezinárodních zkoušek z angličtiny:

„Jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela, protože věřím, že mi anglický certifikát v budoucnu pomůže.“ D. Pokorná (8.A)

„Byla to zajímavá zkušenost.“ K. Molová (8.A)

„Ze zkoušek mám docela příjemný pocit.“ K. Čubová (6.A)

„Nejvíce jsme se obávala poslechu, ale myslím, že jsem to nakonec dobře zvládla.“ N. Přadková (6.A)

„Bylo to těžké, ale mám z toho dobrý pocit. “ I. Bienerová (6.A)

„Zkoušky byly náročné, ale myslím, že jsem se s tím vypořádal.“ A. Kormoš (9.B)

„Cambridge zkoušky byly dost náročné, hlavně jsem se bála ústní zkoušky. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem do toho šla a doufám, že jsem to udělala dobře.“ G. Procházková (9.B)

“ Zkoušející na ústní část byla příjemná a když jsem se s ní bavila, nervozita ze mne hned spadla. Z celkového Cambridge testování mám dobrý pocit.“ A. Tomanová (9.B)