Frankofonie 2013

2.4.2013 at 00:14

Významné ocenění našich žákyň Komenského 66 ve francouzské soutěži

Frankofonie 2013

Frankofonie je francouzská soutěž pro žáky základních a středních škol, kterou organizují Ministerstvo zahraničních věcí společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury, Francouzským  institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze a velvyslanectví frankofonních zemí v Praze. Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlásila 10 slov Frankofonie 2013 (atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà), se kterými žáci pracovali a vytvářeli projekty.

V letošním roce se soutěže zúčastnily všechny žákyně, které navštěvují kroužek francouzského jazyka. I přestože francouzštinu studují nepovinně jako třetí cizí jazyk, podařilo se jim vytvořit pěkné práce. Velmi nás proto potěšila zpráva, že mezi 15 vybranými žáky z celkového počtu 406 soutěžících jsou tři naše děvčata Zuzana Michálková (7.A), Klára Baďurová (8.A) a Monika Bezděková (8.A).

Ve středu 20. března se konalo slavnostní předání cen na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Mimo krásných cen a knih bylo velkým  zážitkem  vlastní předávání, kterého se zúčastnili diplomaté francouzsky mluvících zemí. Naše škola byla oceněna i za vysoký počet zapojených soutěžících a získali jsme krásné pomůcky a hry pro výuku francouzštiny.

Věříme, že si všechna děvčata odnesla nezapomenutelný zážitek, a velmi si ceníme jejich mimoškolní práce při studiu francouzštiny a reprezentace naší školy.

Mgr. Alexandra Habdasová


Autor fotografií: Ladislav Michálek

1.4.2013 at 18:33

Beskydské divadlo – výchovný koncert Jumping drums

     V úterý 26. 3. 2013 žáci 4. A, 4. B a 5. A navštívili Beskydské divadlo v Novém Jičíně, kde zhlédli koncert tří bubeníků ze skupiny Jumping drums (Skákající bubny).

Vedoucí skupiny Ivo Batoušek poutavě a vtipně vyprávěl zajímavosti z historie bicích nástrojů, zmínil využití bubnů v hudbě klasické i moderní a poradil také, jak se mohou děti při vyťukávání různých rytmů zabavit nebo si odpočinout. Ve svém průvodním slovu se dotkl i takových témat, jako jsou stres nebo stinné stránky internetových sociálních sítí. 

     Koncert byl koncipován jako interaktivní. Žáci jenom pasivně nenaslouchali, ale byli do programu aktivně vtaženi, a prožívali tak všechno na vlastní kůži. A to nejen na jevišti, kam si vedoucí pozval asi 15 dětí, aby zahrály na bubny, ale i v hledišti, když se k bubeníkům přidávaly děti z řad publika a pomocí svých hlasů, rukou, nohou a vlastně celého těla doprovodily orchestr na pódiu. 

     Hlavní aktéři se dočkali po skončení koncertu velkého potlesku. Všichni odcházeli okouzleni výkony hudebníků. Při nejbližší příležitosti si akci rádi zopakujeme.

                                                                                           Mgr. Jana Horutová

 

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

26.3.2013 at 12:59

Ve čtvrtek 21. 3. 2013 se v novojičínském středisku volného času Fokus uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naše škola vyslala do boje vždy po dvou zástupcích z každé kategorie.

Nejúspěšnějším byl na 3. místě Matyáš Bayer ze VII. C. Pouhé dva body mu chyběly k postupu do krajského kola.

 V první desítce jsme měli ještě další tři žáky:

  • kategorie A – Klára Melčáková ze VI.A (10. místo)
  • kategorie B – Vendula Havlásková ze VII.C (7. místo)
  • kategorie C – Barbora Plevková z IX.A (6. místo).

 Iva Bártová

PŘEDŠKOLÁČEK

19.3.2013 at 10:38

Vážení rodiče,

Vaše dítě nastoupí k 1.9.2013 do 1.třídy. Většina předškoláků se do školy moc těší. I vy, jejich rodiče, je jistě podporujete v tomto naladění a určitě je chcete na vstup do první třídy co nejlépe připravit.

Jak na to?  Není to nic těžkého, jen to bude stát trochu Vašeho času, trpělivosti a chuti si hrát.

Ve snaze pomoci Vám jsme stejně jako v minulých letech připravili kurz pro předškoláky.

Cílem je pod profesionálním vedením pedagogických pracovníků ve 4 lekcích hravou formou rozvíjet zrakovou analýzu a syntézu, sluchovou diferenciaci, vnímání rytmických struktur, pravolevou orientaci a další dovednosti, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.

Kurz bude zároveň návodem pro rodiče, jak s dětmi pracovat i v domácím prostředí.

Věříme, že s pomocí rodičů se náš cíl – připravit předškoláky pro úspěšný vstup do první třídy – podaří.

Termíny společných setkání:

čtvrtek 4.4., 11.4., 18.4. a  25.4.2013 vždy od 15.30 do 16.30 hodin

Pokud jste se rozhodli využít naší nabídky a zúčastnit se připravovaného programu, přihlaste své dítě do pátku 22.3.2013 na e-mailové adrese eva.lolkova@komenskeho66.cz nebo telefonicky na čísle 732 877 008.

Na setkání s Vašimi dětmi a spolupráci s Vámi se těší učitelky 1.tříd, školní  speciální pedagog i ostatní zaměstnanci školy.

Výtvarná prezentace žáků „Mazánci“

17.3.2013 at 19:10