PŘEDŠKOLÁČEK

19.3.2013 at 10:38

Vážení rodiče,

Vaše dítě nastoupí k 1.9.2013 do 1.třídy. Většina předškoláků se do školy moc těší. I vy, jejich rodiče, je jistě podporujete v tomto naladění a určitě je chcete na vstup do první třídy co nejlépe připravit.

Jak na to?  Není to nic těžkého, jen to bude stát trochu Vašeho času, trpělivosti a chuti si hrát.

Ve snaze pomoci Vám jsme stejně jako v minulých letech připravili kurz pro předškoláky.

Cílem je pod profesionálním vedením pedagogických pracovníků ve 4 lekcích hravou formou rozvíjet zrakovou analýzu a syntézu, sluchovou diferenciaci, vnímání rytmických struktur, pravolevou orientaci a další dovednosti, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.

Kurz bude zároveň návodem pro rodiče, jak s dětmi pracovat i v domácím prostředí.

Věříme, že s pomocí rodičů se náš cíl – připravit předškoláky pro úspěšný vstup do první třídy – podaří.

Termíny společných setkání:

čtvrtek 4.4., 11.4., 18.4. a  25.4.2013 vždy od 15.30 do 16.30 hodin

Pokud jste se rozhodli využít naší nabídky a zúčastnit se připravovaného programu, přihlaste své dítě do pátku 22.3.2013 na e-mailové adrese eva.lolkova@komenskeho66.cz nebo telefonicky na čísle 732 877 008.

Na setkání s Vašimi dětmi a spolupráci s Vámi se těší učitelky 1.tříd, školní  speciální pedagog i ostatní zaměstnanci školy.

Výtvarná prezentace žáků „Mazánci“

17.3.2013 at 19:10

 

Seminář finanční gramotnosti

17.3.2013 at 19:00

Pro žáky devátých tříd připravila společnost Partners čtyři zajímavé přednášky, které je zavedly do světa financí. Žáci 9.A a 9.C byli seznámeni se základními pojmy, které se týkaly finanční gramotnosti. Během čtyř hodin se přednášející snažili vysvětlit, jak uchopit rodinný rozpočet v různých životních situacích nebo jak se orientovat v džungli finančních produktů.  Žáky přednášky zaujaly,  svět  financí, peněz a cenných papírů je určitě složitý, ale přednášející prokládali výklad různými aktivitami. A měli úspěch, žáci odcházeli ze semináře spokojeni.

         

Beskydské divadlo – „Obušku, z pytle ven!“

11.3.2013 at 20:52

         V pondělí 11.03.2013 zhlédli žáci druhých a třetích ročníků v Beskydském divadle klasickou pohádku na motivy Karla Jaromíra Erbena – „Obušku, z pytle ven!“ Muzikálové provedení klasické pohádky bylo představeno v podání herců pražské Divadelní společnosti Julie Jurištové.

Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro kouzlené bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou si všichni oddechnout. Příběh byl plný písniček a komických situací.

Divadelní představení zaujalo nejen děti, ale i dospělé. Všem se pohádka velmi líbila, což také diváci ocenili velikým potleskem, nadšením a úsměvem.

 

Mgr. Simona Segeťová

Pozvánka na Maňáskové divadlo Šternberk

5.3.2013 at 13:20

ve školní družině dne  11. 3. ve 14:00 hod (více zde)