Vánoce ve městě 7.A a 8.C

20.12.2012 at 19:53

Ve čtvrtek 6. 12. 2012 proběhl v Žerotínském zámku prožitkový program s názvem Vánoce ve městě. Cílem tohoto projektu bylo přiblížit žákům, jak se ve starých dobách připravovali lidé na vánoční svátky.

 

Děti ze třídy 7.A a 8.C si zde vlastnoručně vyrobily vánoční přání pro rodiče, perličkové ozdoby a baňky na vánoční stromek, svíčku z pravého včelího vosku, zúčastnily se pečení  perníků, lineckého cukroví a rohlíčků a také zdobení perníků, viděly stloukání másla a různé formy na máslo i formičky na cukroví a při poslechu vánočních písní a vůně pečícího se cukroví velmi nerady Žerotínský zámek opouštěly.

Byla to výborná akce !

Celá fotogalerie zde

Preventivní programy 2012

15.12.2012 at 19:56

Dne 28.11.2012 se žáci 5. tříd zúčastnili  preventivní besedy s policií na téma Nebezpečné chování.
Žáci se seznámili s tím, jak se nestát obětí protiprávního jednání, seznámili se s pojmem trestní odpovědnost, kam se obrátit o pomoc.

Dne 12.12. 2012 se žáci 8. tříd zúčastnili besedy na policii. Tématem besedy byla kyberšikana. Žáci se seznámili s pojmy kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming. Byli seznámeni s bezpečným chováním při použití komunikačních technik a taky s právní stránkou kyberšikany.

  

   

Ve dnech 20.11. a 11.12 2012 se učitelé naší školy zúčastnili vzdělávacího semináře Problematika školního šikanování. Učitelé se seznámili s různými způsoby jak v třídním kolektivu budovat pozitivní sociální klima a snížit pravděpodobnost výskytu šikany. Velká pozornost byla věnována problematice řešení šikany. V modelových situacích si učitelé vyzkoušeli  prostřednictvím zážitku na sobě účinky šikany. Informace byly doplněny také poznatky ze sociální psychologie a případů z praxe.

Beskydské divadlo – Zimní příhody včelích medvídků

14.12.2012 at 20:48

V pátek 14.12.2012 žáci prvních a druhých ročníků navštívili Beskydské divadlo v Novém Jičíně, kde zhlédli v podání Divadla Krapet z Prahy představení – Zimní příhody včelích medvídků.

Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Všechno odkvetlo a všechno padá. Čmeldové ochutnávají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky pochutnává nebezpečný sršeň. Ještě že ty hrušky padají. Vrací se vyděšení čmeldové k mamince, která má pro ně také překvapení. Na oslavu posledního sluníčkového dne k nim přichází sousedé – pan Babočka, paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška. Všichni mají pro ně nějaký dárek, aby se Čmeláčkům v zimě dobře spalo. A taky spí. Jenže Zima zimice je tak krutá, že se Čmeldové probouzí uprostřed zimy, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahánějí strach. Kdo jim to chodí kolem čmeláčí chaloupky?

Představení se líbilo nejen dětem, ale i učitelům.

 

Mgr. Simona Segeťová

fotogalerie

Kino Květen – ABRAKA MUZIKA

14.12.2012 at 20:34

Ve čtvrtek 13.12.2012 žáci 1. stupně zhlédli výchovné představení skupiny Abraka Muzika v kině Květen, které bylo zaměřeno na sociální dovednosti. Jednalo se o interaktivní pořad realizovaný pedagogy formou hudebního divadla, které využívá pedagogické i umělecké prostředky k podpoře cíleného výchovného působení. Společně s žáky vytvářeli modelové situace, k nimž se vyjadřovali prostřednictvím komentářů, dialogu i dramatických a hudebních vstupů.

Program byl zaměřen na taková témata z oblasti sociálních dovedností, která mají bezprostřední nebo velmi úzký vztah k reálnému životu dětí ve školách – umění komunikovat, řešení konfliktu, pravidla společenského chování, umění spolupracovat, empatie a asertivita.

Témata byla zpracována a pojednána prostřednictvím dramatických, hudebních, scénických a jiných uměleckých prostředků tak, aby v přiměřené interaktivní podobě působila na emoce posluchačů a vyvolala zamyšlení, zpětnou vazbu, diskuzi.

Představení nadchlo nejen děti, ale i učitele.

 Mgr. Simona Segeťová

 fotogalerie

Práce na školní zahradě

10.12.2012 at 21:08

Ve středu 28. 11. 2012 se konala brigáda na našem školním pozemku. Jelikož nám při hodinách pracovních činností nepřálo počasí a nemohli jsme tedy porýt naše záhonky během vyučování, naplánovali jsme akci pro dobrovolníky, kteří se odpoledne chopili rýčů a s chutí se pustili do práce. Odměnou jim byl dobrý pocit z hotové práce a občerstvení, které nám připravily naše paní kuchařky.

Poznáte na fotografiích, kdo patří k největším pracantům naší školy?