Svět slova 2013

14.5.2013 at 10:09

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Jan Amos Komenský 

                I v letošním roce se naši žáci účastnili literární části soutěže v rámci projektu „Svět slova“, který  už po několikáté organizuje s podporou Moravskoslezského kraje Městské kulturní centrum  Fulnek  ve spolupráci  s Muzeem  Novojičínska a MěÚ Fulnek .

II. kategorie určené pro žáky 2.stupně se s literárními texty  na téma „ Brána jazyků otevřená  aneb Proč je dobré se učit cizí jazyky“  zúčastnilo 8 žáků.

Vendula Havlásková ze VII.C se umístila na 3.místě.

Cenu  poroty v téže kategorii získala Kristýna Košárková  z VIII.B.

PŘEDŠKOLÁČEK

11.5.2013 at 15:10

KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

   Přechod z mateřské školy do základní školy je poměrně velká změna, a to nejen v životě školáka, ale i celé rodiny. Aby tato změna proběhla co nejlépe a dítěti byl začátek školní docházky co nejvíce usnadněn, je důležité, aby měl předškolák určité znalosti, schopnosti a dovednosti. Které k nim patří a co je důležité, aby prvňáček uměl, na to jsme se snažili odpovědět právě v „Předškoláčku“, který proběhl v dubnu, každý čtvrtek v době od 15:30 do 16:30 hodin v budově školy.

             Ve 4 lekcích si děti hravou formou rozvíjely zrakovou analýzu a syntézu, sluchovou diferenciaci, vnímání rytmických struktur, pravolevou orientaci a další dovednosti, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.

            V průběhu tohoto kurzu měli rodiče možnost vidět své dítě při práci pod vedením pedagoga, viděli, v čem je úspěšné nebo naopak co mu nejde. Měli možnost srovnání s jinými dětmi. Byli informováni o tom, na čem se aktuálně pracuje a která schopnost je tím rozvíjena. Pro práci doma byla rodičům doporučena jednoduchá cvičení.

Věříme, že kurz byl nejen přínosem pro samotné předškoláky, ale také pro jejich rodiče.

                                                                               Mgr. Eva Lolková
školní speciální pedagog

    

FOTOGALERIE

Soutěž OfficeArena

2.5.2013 at 21:09

Ve čtvrtek dne 25.4.2013 se krajského kola soutěže OfficeArena 2013 zúčastnili žáci REŠL Miroslav (9.A) a PUSTĚJOVSKÝ Ladislav (9.D).
Krajské kolo probíhalo na Mendelově střední škole v Šenově u Nového Jičína. Žáci soutěžili ve znalostech práce s programy Word, Excel a PowerPoint. Pouze vítěz krajského kola postupoval do celostátního kola, které se bude konat v Praze. Bohužel naši žáci na vítězství nedosáhli. Přesto jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Naši žáci absolventy Dětské univerzity

30.4.2013 at 13:23

Na dobu tří měsíců si mohli žáci ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně vyzkoušet, co obnáší studium na vysoké škole. Celkem 22 nadaných dětí ve věku od 8 do 13 let bylo vybráno ke studiu na Dětské univerzitě Univerzity Palackého v  Olomouci. Děti absolvovaly různorodě zaměřené studijní programy a přednášky , které pro ně připravily jednotlivé fakulty. Děti svědomitě plnily zadané úkoly, ošetřovaly raněné, učily se znakové řeči, poznávaly základy chemie, pronikly do tajů čínštiny, učily se správně relaxovat či objevovat svět kolem nás.

    

     Toto jejich snažení bylo završeno slavnostní promocí, která se uskutečnila 26. dubna v aule Právnické fakulty UP v Olomouci za účasti všech významných akademických hodnostářů university v čele s jejím rektorem. Svátečně odění malí studenti s tradičními promočními čepičkami na hlavách důstojně složili  slib a obdrželi diplom absolventa Dětské univerzity. Předtím však musel každý absolvent představit svou závěrečnou práci – vlastnoručně vytvořený obrázek, který měl charakterizovat studijní téma, jež bylo pro daného studenta nejzajímavější. Zvítězil jednoznačně výukový program nazvaný Chemie kolem nás. Slavnostní akt byl zakončen studentskou hymnou Gaudeamus igitur, kterou se děti během studia naučily.

    

     Promoce byla pro naše malé studenty, ale i pro jejich rodiče, prarodiče a učitele jistě nevšedním zážitkem.

A. Křížová

22. dubna 2013

30.4.2013 at 12:40

Den plný her, soutěží, zábavy a radosti pro ty menší.

Projekty, branný den, návštěva transfuzní stanice pro ty větší.

A pro všechny bez rozdílu věku sběr papíru, vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.

Proč? Udělejme alespoň dnes něco pro svoji Zemi!

Ráno začalo sběrem. Jako v letech minulých, tak i letos byli mnohem pilnější žáci 1. stupně.
Celkem nasbírali 3 743 kg papíru.

 

Nejlepší sběrači:

Dominik Tkadleček   5.A   942 kg

Nikola Tkadlečková  4.A   822 kg

Tomáš Havlásek       4.B   219 kg

Na druhém stupni to byla Vendula Havlásková ze 7.C s 219 kg.

 

Nejlepší třídy (průměr na žáka):

5.A   46,0 kg

4.A  43,4 kg

3.B  21,8 kg

 

Elektroodpad:                 Baterie:

2.A  66 ks                          5.A  30 kg

5.A  65 ks                          2.A   4  kg

2.B  58 ks                          2.B 0,5 kg

Nejlepší sběrači:

Ondřej Paušman  2.A   37 ks

Eliška Sochová    2.B   22 ks

Klára Mičková      2.B   15 ks

1.stupeň:

1.- 3. třídy navštívily Smetanovy sady, kde SVČ Fokus Nový Jičín ve spolupráci se SOŠ EDUCA pořádalo „EKOHRANÍ“. Děti si hrály, plnily úkoly a při tom se i něco naučily. Stanoviště měla zajímavé názvy: Had, Ekobasket, Kuželky, Ekojízda, Zvířátka, Florbal, Třídění odpadu, PET ART, Motovidlo, Poznávačka, Strom, Překážková dráha, Přetahování lanem.


4. a 5. třídy šly na náměstí. Zde na ně čekaly hry a soutěže:
hod PET lahvemi do popelnice, hod míčkem do kontejnerů, odlévání stop zvířat ze sádry, navlékání PET lahví na provaz – nejdelší had, třídění obrázků různých druhů odpadů do příslušných kontejnerů, sestavení hlavolamu a puzzle s ekologickou tematikou, obrázkové domino, malování na tělo, skákací hrad a na závěr taneční vystoupení dívčí skupiny.

2.stupeň:

6. a 7. třídy absolvovaly branný den. Vše probíhalo podle osvědčeného scénáře. Žáci se rozdělili do družstev a postupně obcházeli 4 stanoviště, na kterých plnili úkoly a odpovídali na otázky z první pomoci, chemie, fyziky a přírodopisu. Vše se zaměřením na ochranu člověka za mimořádných událostí.

8. třídy se rozdělily do skupin. Ta nejpočetnější navštívila transfuzní stanici. Ostatní tvořili projekty a prezentace na předem známá témata: Jaderný odpad, Pitná voda, Tropické deštné lesy, Třídění odpadu, Znečišťování ovzduší, Klimatické změny, Pomozte mi, umírám, Jak chci žít za 10 let (ekostopa), Doprava, Zdroje potravy, zemědělství. Ne všem se podařilo správně „uchopit“ téma, nicméně i snaha se cení.

9. třídy se zabývaly obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energií. Rovněž tvořily projekty, se kterými následně seznámily své spolužáky.