Beseda o holocaustu pro žáky 9. tříd

15.11.2012 at 06:51

Dne 8.11 a  9.11. 2012 se žáci 9. tříd zúčastnili besedy o antisemitismu a holocaustu. Tento projekt je organizován lektorem ICEJ a účastní se ho také pamětník holocaustu.

Lektorka paní Jana Hlávková přivedla na besedu  pamětníky paní Skácelovou a pana Salomonoviče. Cílem projektu je zvýšit povědomí o závažnosti rasových předsudků. Na příkladu holocaustu jsou žáci  interaktivní metodou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a jsou vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Jsou při tom konfrontováni se svědectvím pamětníků.

  

  

R. Frantová

Zumba na naší škole

9.11.2012 at 19:47

Jelikož naše nová paní ředitelka ráda cvičí zumbu a nezkazí žádnou zábavu, rozhodla se pro své žáky zorganizovat předprázdninovou lekci tohoto tance. 24. října 2012 se v naší tělocvičně sešlo 72 zájemců o cvičení a společně s Vendou Ostřanskou strávilo jednu nezapomenutelnou hodinu plnou pohybu a zábavy. O to více, že se mezi nás zapojilo několik paních učitelek z 1. i 2. stupně, dokonce i paní ředitelka. Naučili jsme se krokové variace  tanců jako salsa, cumbia, merengeue aj. Nechyběl ani současný hit Gangnam style od PSY.

Po hodině latinskoamerických rytmů, kdy se lekce chýlila ke konci, jsme ještě poprosili o přídavky.  Po závěrečném strečinku jsme se odebrali plni dojmů do šaten s širokým úsměvem na rtech. Doufáme, že se akce brzičko zopakuje!!!

Barbora Šrubařová, 7.A

  

  

FOTOGALERIE ZDE

„Jak dokáže šikana, láska a psaní změnit život aneb Život knize a kniha v životě“

5.11.2012 at 19:43

Autorské čtení s besedou  – Lubomír Müller     

Středa 31. 10. 2012, 1 . – 2. vyučovací hodina,  9.ročník

Středa 31. října, chladné podzimní ráno, obyčejný školní den. Před osmou hodinou  se po školních chodbách trousí ospalé tváře žáků, kteří míří do školní jídelny. Její prostor je dnes improvizovaně upraven jako besední kruh. Deváté třídy dnes čeká netradiční literární výchova vedená „živým“ spisovatelem. Ve tvářích příchozích nelze přečíst žádná očekávání, i když se s tvorbou a osobností přednášejícího seznámili v hodině českého jazyka na webových stránkách spisovatele.

Přesně se školním zvoněním ohlašujícím počátek hodiny vchází do hlučícího kruhu Lubomír Müller – spisovatel, publicista, autor autobiograficky laděných románů Schody do nebeského pokoje a Oběti milostného nerozumu. Začíná vyprávět, vysvětluje a objasňuje pohnutky k psaní knih, jemně udílí životní rady a především čte ze svých knih. To už hlučící dav sedmdesáti holek a kluků dávno ztichl. Změnil se v pozorné a vnímavé posluchače. Výrazy v jejich tvářích se mění. Je v nich pochopení, zamyšlení, očekávání, jak příběh dopadne, ale i rozčarování, když autor nedočte celou kapitolu.

I po závěrečném potlesku je spisovatel obklopen dívkami, které s ním dál rozprávějí, ačkoliv je již dávno přestávka. „ Vyučování literatuře literaturou“ se vydařilo, umělecký text zapůsobil. Zklamání nebylo vidět ve tváři nikoho z přítomných.

      

 

Dopisujeme si v anglickém jazyce

2.11.2012 at 09:12

V rámci E-twinning a Cambridge Penfriends 2012/2013 spolupracujeme s vybranými školami v zahraničí na projektu vzájemného dopisování v cizích jazycích. Hlavní jazykem je pro všechny žáky angličtina, vybraní žáci mohou navíc obohatit své dopisy textem ve francouzském a ruském jazyce.

Projekt probíhá v 5. – 8. ročníku jazykových tříd a klade si za cíl nenásilně podporovat tvořivé psaní a sociální kompetence žáků. Pátá třída má partnerskou školu v Rumunsku, jde o Liceut teologic Reformat v Sf. Gheorghe.  Šestý ročník bude posílat své dopisy do Lycea v Kalingradu a Základní školy v Tromse, Norsko. Sedmý ročník má své kamarády v Rumunsku, Norsku a v základní škole v d´Ollon ve Švýcarsku. Osmý ročník  si bude také dopisovat se švýcarskými studenty.

První dopisy jsou věnovány vzájemnému seznámení žáků a vytvoření dvojic s podobným zájmy. Dále se budeme věnovat vybraným svátkům, událostem v zemi a běžnému životu (rodina, škola, koníčky, moje budoucnost, cestování, moje město a země). Dopisování ve vyšších ročnících je spojeno i s tvorbou prezentací a videí.

 

                                                        Mgr. Alexandra Habdasová

       Páťáci z rumunské školy
(foto: paní učitelka Zsuza Gonczi)

sedmáci paní učitelky Diany Voinescu

Fotogalerie 2012/13

1.11.2012 at 06:52