Kino Květen – ABRAKA MUZIKA

14.12.2012 at 20:34

Ve čtvrtek 13.12.2012 žáci 1. stupně zhlédli výchovné představení skupiny Abraka Muzika v kině Květen, které bylo zaměřeno na sociální dovednosti. Jednalo se o interaktivní pořad realizovaný pedagogy formou hudebního divadla, které využívá pedagogické i umělecké prostředky k podpoře cíleného výchovného působení. Společně s žáky vytvářeli modelové situace, k nimž se vyjadřovali prostřednictvím komentářů, dialogu i dramatických a hudebních vstupů.

Program byl zaměřen na taková témata z oblasti sociálních dovedností, která mají bezprostřední nebo velmi úzký vztah k reálnému životu dětí ve školách – umění komunikovat, řešení konfliktu, pravidla společenského chování, umění spolupracovat, empatie a asertivita.

Témata byla zpracována a pojednána prostřednictvím dramatických, hudebních, scénických a jiných uměleckých prostředků tak, aby v přiměřené interaktivní podobě působila na emoce posluchačů a vyvolala zamyšlení, zpětnou vazbu, diskuzi.

Představení nadchlo nejen děti, ale i učitele.

 Mgr. Simona Segeťová

 fotogalerie

Práce na školní zahradě

10.12.2012 at 21:08

Ve středu 28. 11. 2012 se konala brigáda na našem školním pozemku. Jelikož nám při hodinách pracovních činností nepřálo počasí a nemohli jsme tedy porýt naše záhonky během vyučování, naplánovali jsme akci pro dobrovolníky, kteří se odpoledne chopili rýčů a s chutí se pustili do práce. Odměnou jim byl dobrý pocit z hotové práce a občerstvení, které nám připravily naše paní kuchařky.

Poznáte na fotografiích, kdo patří k největším pracantům naší školy?

Pokyny k placení poplatků za školní družinu

4.12.2012 at 21:48

Vážení rodiče, od ledna 2013 dochází ke změně placení poplatků za školní družinu.

  1. Poplatky lze platit bezhotovostně na účet školy 233 44 85/0300. Jako variabilní symbol uvádějte RČ dítěte a do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
  2. Poplatky lze platit hotově u vedoucí vychovatelky p. Kováčikové na vrátnici školy v uvedené dny.
    Splatnost školného:
    do 31. 1. 2013 na leden, únor, březen – 360 Kč
    do 31. 3. 2013 na duben, květen, červen – 360 Kč

V případě odhlášení dítěte lze poměrnou část vrátit jen ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště).

Vánoce ve městě

3.12.2012 at 15:04

V pondělí 03.12.2012 se žáci druhých ročníků zúčastnili akce Vánoce ve městě, které si připravili pracovníci muzea v Novém Jičíně.

Děti byly seznámeny s předvánočními a vánočními tradicemi v oblasti Novojičínska za dob našich prababiček. Děti zhlédly v zámecké kuchyni pečení a zdobení perníčků, cukroví a stloukání másla. Samy si mohly vše vyzkoušet. Součástí programu byla výroba vánočních přání, papírových ozdob, balení cukru do staniolu, malování baněk, výroba svíček z včelího vosku a sestavování různých druhů ozdob z perliček. Zazpívali jsme si také koledy. Program byl doplněn vyprávěním o starých předvánočních časech a přípravě na očekávané narození Ježíška. Na památku si děti odnesly vlastnoručně namalovanou baňku a svíčku.

Akce se nám všem moc líbila.

fotogalerie

Konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce – Šternberk 2012

3.12.2012 at 15:02

Ve čtvrtek 29.listopadu se naši žáci zúčastnili konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce, které vyhlašuje Gymnázium Šternberk pro žáky Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Soutěže se letos účastnilo 76 soutěžících v anglickém jazyce, 28 soutěžních týmů v anglické projektové části a 33 soutěžících v německém jazyce. Na této soutěži jsme letos sice byli poprvé, ale všichni naši žáci prokázali velmi dobré znalosti jazyka.

V kategorii německý jazyk – rozšířená výuka zabodovala výborně všechna naše děvčata Pavla Barošová,  Alena Frohlichová, Natálie Kubalová a Karolína Kolaříková. Výborně si vedla Tereza Nováková, která v silné konkurenci obsadila krásné 4. místo.

    

Vynikajícího výsledku dosáhl tým ve složení Zdeněk Adamec, Dominika Gajdová a Veronika Gajdová, kterému o jeden bod uniklo celkové vítězství a který získal tedy druhé místo v anglické projektové části.
   

Pochvalu za reprezentaci školy a přípravu  na soutěž si zaslouží i Zoltán Draškovič,  Klára Baďurová, Karolína Polášková, Michaela Jourová, Tereza Drdlová,  Dominika Gebauerová, Pavel Kumpa, David Horák a Marek Konvička.

Děkujeme všem jmenovaným žákům za reprezentaci naší školy.

Mgr. Alexandra Habdasová