Vycházka na Svinec

14.11.2013 at 03:00

Vycházka na Svinec

Ve středu 23.10. jsme vyrazili na kopec Svinec. Šli jsme přes celý Jičín i se třídou 4.A. Měli jsme hodinovou zastávku na dětském hřišti u restaurace na Skalkách. Obě třídy se rozdělily do náhodně vybraných skupin a každá skupina dostala papír a mapu. Na papíře byly úkoly. Měli jsme hledat na mapě a zapsat obce na S, J, V, Z od Nového Jičína. Hned vedle hřiště je fitness stezka, kde jsme samozřejmě šli. Lezli jsme po horolezecké stěně a všichni jsme museli přejít lávku, abychom udrželi rovnováhu a nespadli. Pak jsme 15 minut čekali na autobus, protože měl zpoždění. Jeli jsme na Kojetín a šlapali na Svinec o výšce 547 m n.m. Na kopci hrozně fučelo, že jsem skoro lítala jako drak, kterému se utrhla šňůrka. U křížku jsme zase dostali papír s úkoly a buzolu. Moc nám nešla nastavit, ale nakonec jsme to zvládli. Šli jsme také k velké tabuli a tam jsme si měli zapamatovat výšku Svince a chráněné rostliny a živočichy. Konečně jsme došli k chatě, tam jsme si aspoň hodinku hráli a pak se vraceli do školy. Šli jsme lesíkem, kam jsem chodila do školky a připomnělo mi to dětské bezstarostné časy. Procházeli jsme taky malým Fibichovým náměstíčkem, kde by se dala točit malebná pohádka. Nakonec jsme došli domů bez zranění a modřin. Výlet byl moc pěkný.

                                                                                                                                                           Hana Mervaldová  4.B

                                          (fotogalerie 4.A)                                                     (fotogalerie 4.B.)

Exkurze – Hvězdárna

14.11.2013 at 02:55

V pátek  27. 9. 2013 navštívily  páté ročníky v rámci výuky Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Zde jsme formou přednášky získali základní poznatky o jednotlivých tělesech sluneční soustavy. Nechyběly fotografie planet, postupně jsme se seznámili i se vzdálenými končinami ve vesmíru. Podívali jsme se i na Měsíc, Slunce. Následovaly zajímavosti a odpovědi na zvídavé otázky dětí. Na konci se všichni podívali dalekohledem na oblohu. Ta byla sice zamračená, ale i tak se nám pohled na okolí líbil. Odjížděli jsme spokojeni a chytřejší o nové poznatky.

Výběr stravného

18.10.2013 at 14:37

Výběr stravného na měsíc listopad

 22. 10. a 23. 10. 2013
7:00 – 9:00 a 13:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 pracovních dnů) :

žáci ZŠ 7 – 10 let               441 Kč  (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let             483 Kč  (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let              525 Kč  (á 25 Kč)
cizí strávníci                    1 176 Kč  (á 56 Kč)

Děti poznávaly kostel a pídily se po oplatkách

17.10.2013 at 15:22

16. 10. 2013 – Včera odpoledne se posluchači Dětské univerzity zabývali duchovním rozměrem lidského života. Usedli totiž do lavic starého univerzitního kostela Panny Marie Sněžné.

   

Průvodkyní jim byla Jitka Jonová z cyrilometodějské teologické fakulty. Děti seznámila s tím, k čemu kostely slouží, jaký význam mají nejrůznější umělecká zobrazení, představila také několik světců a jejich atributy nebo součásti liturgického oděvu církevních hodnostářů. ….  celý článek zde

NAŠE POSVÍCENÍ – HLAD

17.10.2013 at 10:31

Den 16. 10. 2013 byl zaměřen na celosvětový problém – hlad. Organizace Člověk v tísni k tomu pořádala řadu aktivit. My jsme se zapojili do projektu „Naše posvícení“ – využití lokálních potravin. Vše bylo v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu.

Projekt jsme zorganizovali pro celou školu, včetně školní jídelny a družiny.

  

Na 1. stupni si paní učitelky samy určily, kdy si o tomto tématu s dětmi popovídají. Věnovaly tomu 1 – 2 vyučovací hodiny. Děti se seznámily se základními definicemi týkajícími se této problematiky, zodpověděly řadu otázek, vysvětlily si pojem lokální surovina, farmářské trhy, podívaly se na obrázky a krátké filmy. Byly velmi spontánní a aktivní, nebály se vyjádřit vlastní pocity a názory. Své dojmy promítly do vlastních obrázků.

Na 2. stupni jsme se tomuto tématu věnovali 5. a 6. vyučovací hodinu. Role učitelů, řečníků, průvodců se tentokrát ujali deváťáci. Vytvořili si dvojice. Ti odvážnější to zvládli sami. Většina se svých úkolů zhostila na výbornou. Úvodem seznámili své spolužáky se základními pojmy a prodiskutovali jejich osobní zkušenosti. Následovala série filmů, z níž některé z nich je opravdu zasáhly. Hrobové ticho hovořilo za své. Následné otázky je ze šoku probraly. Diskuze se rozproudila a zaměřila se na prohloubení tématu.

  

Následoval oběd. Každá třída (od 5. ročníků) vyslala do školní jídelny svého zástupce. Tato různorodá skupinka připravila jídelnu i sebe na zvědavé strávníky, kteří byli o akci dopředu informováni. Pro jistotu je po cestě doprovázely plakáty. U dveří je uvítali žáci s propagačními materiály. Během oběda se mohli všichni strávníci dovědět víc z letáčků a filmu, který byl promítán. Hlavním motivem bylo nejen využívání místních surovin, ale i plýtvání potravinami. Každý se mohl na vlastní oči přesvědčit, kolik zbytků zanecháváme. Tentokrát si rozmysleli, zda jídlo rovnou vyhodí anebo ho alespoň ochutnají, či dokonce sní. Při odchodu z jídelny se mohli zapojit do tipovací soutěže.

Otázka zněla: „Jak dlouho nám bude trvat, než se našimi školními zbytky zaplní celá jídelna?

Víš, že lavor na zbytky má 15 litrů, jídelna má 773,5 m3 → do jídelny se vejde 51 566 lavorů.

Díky projektu bylo zbytků méně – 2 lavory = 30 litrů (hlavně polévka). Obvykle to bývají lavory 3. Takže jak zněla správná odpověď? Bude nám to trvat 25 783 dny (70 let a 233 dní), respektive 17 189 dní (47 let a 34 dny).

Dobu nejlépe odhadli pan učitel Libor Pístecký (15 000 dní) a Vojta Petr ze 6.A (70 let).

A co vlastně bylo na oběd? Polévka česneková s ovesnými vločkami, moravský vrabec, knedlík a zelí nebo květákový mozeček s bramborem, ovocný čaj, jablko. Bylo to moc dobré a my jsme hladem naštěstí netrpěli.

Materiály, které nám byly organizací Člověk v tísni poskytnuty, nám budou dále sloužit ve výuce. Děkujeme!

Poděkování si zaslouží i žáci 9.C a 9.A, kteří se na projektu aktivně podíleli a všichni učitelé, kteří podali pomocnou ruku v okamžicích, kdy to bylo potřeba.

Iva Bártová

organizátor projektu

  • tisková zpráva (zde)
  • o projektu v tisku (zde)
  • fotogalerie (zde)