Konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce – Šternberk 2012

3.12.2012 at 15:02

Ve čtvrtek 29.listopadu se naši žáci zúčastnili konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce, které vyhlašuje Gymnázium Šternberk pro žáky Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Soutěže se letos účastnilo 76 soutěžících v anglickém jazyce, 28 soutěžních týmů v anglické projektové části a 33 soutěžících v německém jazyce. Na této soutěži jsme letos sice byli poprvé, ale všichni naši žáci prokázali velmi dobré znalosti jazyka.

V kategorii německý jazyk – rozšířená výuka zabodovala výborně všechna naše děvčata Pavla Barošová,  Alena Frohlichová, Natálie Kubalová a Karolína Kolaříková. Výborně si vedla Tereza Nováková, která v silné konkurenci obsadila krásné 4. místo.

    

Vynikajícího výsledku dosáhl tým ve složení Zdeněk Adamec, Dominika Gajdová a Veronika Gajdová, kterému o jeden bod uniklo celkové vítězství a který získal tedy druhé místo v anglické projektové části.
   

Pochvalu za reprezentaci školy a přípravu  na soutěž si zaslouží i Zoltán Draškovič,  Klára Baďurová, Karolína Polášková, Michaela Jourová, Tereza Drdlová,  Dominika Gebauerová, Pavel Kumpa, David Horák a Marek Konvička.

Děkujeme všem jmenovaným žákům za reprezentaci naší školy.

Mgr. Alexandra Habdasová

 

Slabikářový den

1.12.2012 at 22:28

Pátek 23. listopadu byl pro naše prvňáčky výjimečným a slavnostním dnem. Protože zvládli čtení slabik, jednoduchých slov a krátkých vět, nastal čas předat jim Slabikář.

Na úvod jim děti z 2. stupně předvedly scénku ze školního prostředí, motivovanou říkankami ze Živé abecedy. Nacvičily ji s paní učitelkou Jiřinou Kyselou.
Od své paní učitelky dostal každý prvňáček Slabikář, medaili se svým jménem a sovou, symbolem moudrosti.
Jejich fotka, kterou si do Slabikáře nalepili, jim bude tuto slavnostní chvíli připomínat.

Mgr. Dana Řehová

   

   

   

 

 FOTOGALERIE 1.A

FOTOGALERIE 1.B

Exkurze do Ostravy

30.11.2012 at 20:15

16. 11. 2012 mohli jet někteří žáci z 9. tříd na výlet do Ostravy. Vyrazili jsme s paní učitelkou Boudovou a Balovou od školy v 7.50. Naše první zastávka byla u památníku 2. světové války v Hrabyni. V hlavním sále, kde byly vystaveny vzorky půd z koncentračních táborů, nám paní učitelky rozdaly pracovní listy, které jsme v průběhu exkurze vyplňovali.

Viděli jsme, jaké byly použity zbraně, výbava za 2. světové války a jaké to bylo v  koncentračních táborech. Poté jsme pracovní listy odevzdali a jeli jsme do hornického muzea Landek v Ostravě.

      

Do dolu jsme sjeli rychlostí 622 metrů za 10 vteřin. Tam jsme se dozvěděli něco o ostravských dolech, jak se v nich těžilo uhlí, v jakých podmínkách žili horníci atd. Ti, kteří nechtěli do dolu, šli s paní učitelkou do restaurace. Po hodině čekání jsme se dostali do expozice báňské záchranné služby, kde jsme se podívali na vybavení horníků, nejrůznější dýchací přístroje a dráhu, kterou museli mnohokrát procházet, aby byli ve formě. Pak ale nastal čas návratu.Ke škole jsme dojeli v 14.50. Výlet se všem velmi líbil a jistě na něj budeme dlouho vzpomínat.

  

Ladislav Pustějovský, 9.D

Fotogalerie

Exkurze do technického muzea v Brně

30.11.2012 at 20:09

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 jsme vyjeli od naší školy a těšili se na nové zážitky a poznatky.

U brněnského muzea nás jako první okamžitě zaujala socha robota postavená  z vysloužilých elektrospotřebičů a z podstavce vyrobeného z beden od počítače. Při vstupu dovnitř nás přivítaly obrovské železné hodiny. Jako první nás čekala ulička řemesel, kde nás průvodkyně seznámila s tím, co se v těchto řemeslech používalo,  na jakých místech se pracovalo. Prohlíželi jsme si exponáty od předchůdce formule,  po kamery a televize. Na konci výpravy jsme navštívili technickou hernu, kde jsme si mohli sami vyzkoušet, jak fungují nejrůznější vynálezy.

Michal Kyjaňa, 8.A

FOTOGALERIE

Planetárium

30.11.2012 at 17:38

V pátek 21. 11. 2012 jsme se my, šesťáci, stali součástí pojízdného planetária. To vypadalo jako šedá polokoule naplněná vzduchem. Vstoupili jsme dovnitř a ulehli na zem. Všude kolem se rozprostírala tma, ovšem do okamžiku, kdy byl spuštěn film. Promítání nás seznamovalo se vznikem vesmíru, zrodem života na naší planetě a zkoumáním života na Marsu.

Celá prohlídka trvala asi dvacet minut. Byla zajímavá, netradiční a zároveň poučná.

Daniel Lechovič, 6.A