Beskydské divadlo – Zimní příhody včelích medvídků

14.12.2012 at 20:48

V pátek 14.12.2012 žáci prvních a druhých ročníků navštívili Beskydské divadlo v Novém Jičíně, kde zhlédli v podání Divadla Krapet z Prahy představení – Zimní příhody včelích medvídků.

Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Všechno odkvetlo a všechno padá. Čmeldové ochutnávají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky pochutnává nebezpečný sršeň. Ještě že ty hrušky padají. Vrací se vyděšení čmeldové k mamince, která má pro ně také překvapení. Na oslavu posledního sluníčkového dne k nim přichází sousedé – pan Babočka, paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška. Všichni mají pro ně nějaký dárek, aby se Čmeláčkům v zimě dobře spalo. A taky spí. Jenže Zima zimice je tak krutá, že se Čmeldové probouzí uprostřed zimy, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahánějí strach. Kdo jim to chodí kolem čmeláčí chaloupky?

Představení se líbilo nejen dětem, ale i učitelům.

 

Mgr. Simona Segeťová

fotogalerie

Kino Květen – ABRAKA MUZIKA

14.12.2012 at 20:34

Ve čtvrtek 13.12.2012 žáci 1. stupně zhlédli výchovné představení skupiny Abraka Muzika v kině Květen, které bylo zaměřeno na sociální dovednosti. Jednalo se o interaktivní pořad realizovaný pedagogy formou hudebního divadla, které využívá pedagogické i umělecké prostředky k podpoře cíleného výchovného působení. Společně s žáky vytvářeli modelové situace, k nimž se vyjadřovali prostřednictvím komentářů, dialogu i dramatických a hudebních vstupů.

Program byl zaměřen na taková témata z oblasti sociálních dovedností, která mají bezprostřední nebo velmi úzký vztah k reálnému životu dětí ve školách – umění komunikovat, řešení konfliktu, pravidla společenského chování, umění spolupracovat, empatie a asertivita.

Témata byla zpracována a pojednána prostřednictvím dramatických, hudebních, scénických a jiných uměleckých prostředků tak, aby v přiměřené interaktivní podobě působila na emoce posluchačů a vyvolala zamyšlení, zpětnou vazbu, diskuzi.

Představení nadchlo nejen děti, ale i učitele.

 Mgr. Simona Segeťová

 fotogalerie

Práce na školní zahradě

10.12.2012 at 21:08

Ve středu 28. 11. 2012 se konala brigáda na našem školním pozemku. Jelikož nám při hodinách pracovních činností nepřálo počasí a nemohli jsme tedy porýt naše záhonky během vyučování, naplánovali jsme akci pro dobrovolníky, kteří se odpoledne chopili rýčů a s chutí se pustili do práce. Odměnou jim byl dobrý pocit z hotové práce a občerstvení, které nám připravily naše paní kuchařky.

Poznáte na fotografiích, kdo patří k největším pracantům naší školy?

Pokyny k placení poplatků za školní družinu

4.12.2012 at 21:48

Vážení rodiče, od ledna 2013 dochází ke změně placení poplatků za školní družinu.

  1. Poplatky lze platit bezhotovostně na účet školy 233 44 85/0300. Jako variabilní symbol uvádějte RČ dítěte a do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
  2. Poplatky lze platit hotově u vedoucí vychovatelky p. Kováčikové na vrátnici školy v uvedené dny.
    Splatnost školného:
    do 31. 1. 2013 na leden, únor, březen – 360 Kč
    do 31. 3. 2013 na duben, květen, červen – 360 Kč

V případě odhlášení dítěte lze poměrnou část vrátit jen ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště).

Vánoce ve městě

3.12.2012 at 15:04

V pondělí 03.12.2012 se žáci druhých ročníků zúčastnili akce Vánoce ve městě, které si připravili pracovníci muzea v Novém Jičíně.

Děti byly seznámeny s předvánočními a vánočními tradicemi v oblasti Novojičínska za dob našich prababiček. Děti zhlédly v zámecké kuchyni pečení a zdobení perníčků, cukroví a stloukání másla. Samy si mohly vše vyzkoušet. Součástí programu byla výroba vánočních přání, papírových ozdob, balení cukru do staniolu, malování baněk, výroba svíček z včelího vosku a sestavování různých druhů ozdob z perliček. Zazpívali jsme si také koledy. Program byl doplněn vyprávěním o starých předvánočních časech a přípravě na očekávané narození Ježíška. Na památku si děti odnesly vlastnoručně namalovanou baňku a svíčku.

Akce se nám všem moc líbila.

fotogalerie