ABRAKA MUZIKA – Internetová gramotnost

27.3.2014 at 18:52

         Ve čtvrtek 27.03.2013 se žáci 1. stupně zúčastnili v kině Květen programu interaktivního vystoupení hudební skupiny Abraka Muzika, který byl zaměřen na internetovou gramotnost.

            Záběr tohoto tématu byl velmi široký a skupině se během vystoupení podařilo upozornit na témata:

  1.  Digitální svět kolem nás – je nedílnou součástí našeho životního prostředí,
  2. Online prostředí – umožňující navázání kontaktu na dálku, zprostředkuje informace a zábavu, ale nedokáže nahradit osobní kontakt a živé reálné zážitky,
  3. Online komunita – společenství s pravidly, která je dobré dodržovat a respektovat stejně jako pravidla v běžném životě,
  4. Netiketa – soubor etických pravidel platných pro chování na internetu, vyplývají ze specifických vlastností online prostředí,
  5. Reklama útočí – reklamu jako silný mediální fenomén je třeba chápat kriticky, s nadhledem a racionálně, protože to není měřítko životního stylu ani návod na správný způsob života, člověk by se měl rozhodovat svobodně a nezávisle,
  6. Kyberšikana – jako úmyslné ubližování prostřednictvím kybernetických prostředků má spoustu podob, od těch nejprimitivnějších až po hodně rafinované, ale vždy je možné se jí bránit, existuje totiž řada možností a způsobů, jak kyberšikaně předcházet a jak vyhledat účinnou pomoc, pokud si s tímto problémem nevíme rady,
  7. Bezpečně na internetu – nepodceňujme vlastní bezpečnost na internetu, dodržujme základní bezpečnostní pravidla, nekomunikujme s neznámými osobami, nesdělujme soukromá data, zabezpečme své účty hesly apod.

 

            Za aktivní účasti obecenstva se společně řešily otázky týkající se všech výše uvedených témat. Ti nejaktivnější měli možnost se k těmto otázkám vyjádřit přímo, a to v provizorní internetové kavárně, kde pochopitelně nechybělo i občerstvení.

                Představení zaujalo nejen děti, ale i učitele a účinkující sklidili veliký potlesk.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Simona Segeťová

                                                                               (fotogalerie)

 

 

 

 

Studijní pobyt v Paříži a Velké Británii

24.3.2014 at 23:46

    

Žáci naší školy se ve dnech 15. 3. – 20. 3. 2014 zúčastnili studijního pobytu v Paříži a Velké Británii. Po dlouhé sobotní cestě autobusem jsme přijeli do Paříže. Přivítalo nás krásné jarní počasí a i přes velkou únavu jsme si stihli prohlédnout katedrálu Notre Dame, Louvre, Latinskou čtvrť. Následovala plavba lodí po řece Seině. V odpoledních hodinách jsme přešli k Eiffelově věži, kde jsme zdolali téměř 700 schodů a byli jsme odměněni krásným pohledem na město. V Paříži si také někteří žáci vyzkoušeli své znalosti francouzštiny a nemůžeme opomenout ochutnávku francouzských palačinek.

V následujících dnech jsme se přesunuli trajektem do Velké Británie. V pondělí jsme navštívili univerzitní město Cambridge a pak jsme se přesunuli na ubytování do našich hostitelských rodin. Tam jsme měli možnost poznat běžný život Britů, ochutnat jejich typická jídla, ale hlavně jsme měli mnoho příležitostí vyzkoušet si angličtinu v reálném prostředí. Úterní program začal prohlídkou Christ Chrurch College v Oxfordu, kde jsme si prohlédli místa z filmování Harryho Pottera, a odpoledne jsme se přesunuli do královského města Windsor. Pátý den naší cesty jsme se rozloučili s našimi britskými rodinami a vyrazili jsme do Londýna. Program byl skutečně bohatý, začali jsme prohlídkou Toweru, kde jsme obdivovali korunovační klenoty, prohlédli jsme si centrum Londýna (Westminster Abbey, The Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, Buckingham Palace), metrem se přesunuli do Natural History Museum a do muzea voskových figurín. Odpoledne jsme si odpočinuli v Green Park a nakonec nás čekalo London Eye a vyhlídka na Londýn.

   

Na konec je třeba vyzdvihnout výborné chování všech našich žáků v průběhu celého zájezdu, protože všichni zvládli náročný výlet bez problémů. Hostitelské rodiny je velmi chválily za jejich snahu zapojit se do konverzace. Velký dík patří také agentuře Školní zájezdy a jejich průvodkyni paní Jarce Hánečkové, která nám velmi pomohla při organizaci programu zájezdu.

 Mgr. Alexandra Habdasová, Mgr. Iva Bártová

FOTOGALERIE

Naše žákyně uspěly ve francouzské soutěži Frankofonie 2014

24.3.2014 at 23:43

Ministerstvo zahraničních věcí společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury, Francouzským institutem, Velvyslanectvím Francouzské republiky a velvyslanectvími frankofonních zemí v Praze připravilo v rámci Dnů frankofonie pro žáky základních a středních škol soutěž Frankofonie 2014.

Školy, kde se vyučuje francouzština, měly možnost zapojit se do zajímavého zápolení, kterého se v roce 2013 zúčastnilo čtyři sta žáků a studentů České republiky. Soutěž tvořil vědomostní kvíz pro středoškolské studenty. Žáci základních škol soutěžili ve vytváření kreseb a dalších výtvarných děl s využitím alespoň tří „z deseti slov Frankofonie pro rok 2014“ vyhlašovaných centrálou Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži. Letos to byla slova: ambiancer, à tire-larigot, charivari, enlivrer (s´), faribole, hurluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu, zigzag.

Žáci obou našich kroužků francouzského jazyka se aktivně do soutěže zapojili a mezi nejúspěšnější žáky, pozvané na slavnostní vyhlášení na Ministerstvo zahraničních věcí v Praze, se probojovaly žákyně 9.A Klára Baďurová a Monika Bezděková. Děvčata se bohužel slavnostního předávání nemohla zúčastnit, protože byla na studijním pobytu ve Velké Británii, ale ceny jim budou předány dodatečně.

Děkujeme Kláře a Monice za reprezentaci školy a blahopřejeme k významnému úspěchu.

Mgr. Alexandra Habdasová

Pozvání na „Velikonoční tvoření“

21.3.2014 at 21:14

Poslali jsme film našim kamarádům do Turecka

21.3.2014 at 21:10

Žáci 6.A třídy – skupina německého jazyka zaslala svým kamarádům do Turecka krátký film o naší škole.

Žáci si dopisují v německém jazyce se svými vrstevníky z Ted Samsun Koleji. Paní učitelka Selmin Haircil nám za film velmi poděkovala.

Tento film zpracovala společně s dětmi Denisa Sirotová z 9.A třídy.

Ke zhlédnutí film zde.