Projektový den se studenty pedagogického lycea – „AGENTI“ – 1.A, 1.B

20.6.2013 at 21:07

Téma posledního projektového dne v tomto školním roce bylo pro nás, děti i paní učitelky, překvapením. Jeho název „Agenti“ napovídal, že bude netradiční a dobrodružné.

Den začal na dvoře školy, kde nás studentky rozdělily do šesti skupin a v těch jsme plnili všechny úkoly. Získávali jsme indicie, tj. části fotky, jejichž správné sestavení nám mělo napovědět, kde najdeme paní učitelky, které se ztratily na začátku dne.

Hledali jsme správný klíč k zámku truhly, lovili z kašny tajemný předmět, luštili hlavolam, přenášeli drobné předměty pomocí kolíčku na prádlo, bez dotyku prolézali pavučinou mezi stromy a plnili další úkoly, abychom získali všechny části fotky místa, kde paní učitelky čekaly na vysvobození. A to se také povedlo.

Prožili jsme zábavné dopoledne plné her, soutěží, tajenek a hlavolamů. Vzájemně jsme si pomáhali a povzbuzovali se. Studentky pedagogického lycea se svými učiteli nám připravili  zajímavé dopoledne plné napětí a dobré nálady.

                                                                      děti a paní učitelky z 1.A a 1.B

fotogalerie –  1. A                                                                                      fotogalerie – 1. B

Němčina jinak

19.6.2013 at 10:52

Naši žáci a „Němčina jinak“.

  • Zde  video z vystoupení v Beskydském divadle.
  • Zde  ke stažení prezentace.

„Vládce nebes“ – hod papírovou vlaštovkou

3.6.2013 at 20:48

            Populární časopis ABC vyhlásil celostátní soutěž „Vládce nebes“ – soutěž v hodu papírovou vlaštovkou. Paní vedoucí vychovatelka, Martina Kovačiková, neváhala a do soutěže ŠD při ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, přihlásila.

            Uspořádali jsme kvalifikační a semifinálové kolo, do kterého se zapojila všechna čtyři oddělení ŠD, celkem 68 dětí. Do semifinále postoupili první tři nejlepší závodníci z každého oddělení.

            Vítězem se stal Lukáš Kalich z 2. A, jehož nejdelší hod papírovou vlaštovkou měřil 28,20m. Na druhém místě se umístil Ondřej Kozák z 3. A – 23,70m a třetí místo obsadil Matyáš Holáň z 3. A – 22,90m. Výsledky soutěže zaslala paní vychovatelka do redakce časopisu ABC.

            V pátek 24.05.2013 nám k našemu velkému překvapení paní redaktorka časopisu ABC oznámila, že se naše ZŠ umístila na 3. místě z 483 přihlášených ZŠ a tímto jsme byli pozváni na Den dětí do Prahy – Holešovic, kde se mělo uskutečnit finále velkého turnaje.

            V sobotu, 1. června 2013, brzy ráno, pro nás k ZŠ přijel autobus, který nás odvezl do Prahy – Holešovic. Od 11.00 do 16.00hodin patřil Průmyslový palác a přilehlá prostranství na pražském holešovickém Výstavišti časopisu ABC a dětem. V rámci Dne dětí si zde přišli na své všichni malí i větší návštěvníci. Byla zde připravena řada aktivit, jako dovednostní ABC pětiboj, ve kterém každý účastník vyhrál zajímavou cenu, celá řada workshopů (komiksové, modelářské, jo-jo, žonglérské, taneční, hráčské, první pomoci….), herní koutek s karetními a stolními hrami a s herními konzolemi Xbox360 či komiksový stánek s čítárnou. V rámci doprovodného programu jsme si vyzkoušeli oblíbený skákací hrad, focení v kostýmech, malování na obličej, autobus Besip nebo exkurzi v záchranářském voze. Jako hudební doprovod vystoupil Michal Malátný z kapely Chinaski.

Zlatým hřebem programu Dne dětí ABC bylo finále turnaje „Vládce nebes“ v hodu papírovou vlaštovkou na dálku.

Naši nejlepší závodníci závodili s plným nasazením a velikou trémou a získali velmi krásné umístění a ceny. Marek Nižňanský z 4.B, který házel místo Ondry Kozáka, který se bohužel finále nezúčastnil, se umístil na 4. místě, Matyáš Holáň obsadil 8. místo a Lukášek Kalich získal 9. místo.

            Den dětí jsme si v Praze moc užili, přestože celý den pršelo, a odjížděli jsme plni dojmů, zážitků a s plnými taškami krásných dárků.

            Všem žákům, kteří se aktivně do soutěže zapojili, děkujeme a vítězům gratulujeme. Veliké poděkování také patří pedagogickému doprovodu, který si udělal čas a strávil s námi krásný sobotní Den dětí.

                                                 Martina Kovačiková, Simona Segeťová, Elen Orlíková

                                                                          (fotogalerie)

Projektový den „Ohrožená zvířata“

3.6.2013 at 19:04

V pátek 17.05. se uskutečnil projektový den s názvem „Ohrožená zvířata.“ Tento projekt připravili žáci 7. B pro naše prvňáky a druháky. Projektu se účastnily i děti z dětského centra. Po přípravné fázi a práci s pracovními listy se děti rozdělily do skupin. Ve skupinách procházely stanoviště na školním hřišti, plnily úkoly a zkoušely aktivity, které pro ně připravili sedmáci. Děti sbíraly body při zkoumání otisků stop, skládání obrázků a názvů živočichů, zkoumaly je lupou i dalekohledem, kreslily, modelovaly z plastelíny, luštily v šifře a dokonce předváděly pantomimou.  Ať už byly aktivity jednoduché nebo obtížné, všechny měly společný cíl: seznámit se s ohroženými druhy zvířat, poznat důvod jejich ohrožení a možnost záchrany. I žáci sedmé třídy získali cennou zkušenost. Vyzkoušeli si práci s mladšími dětmi i s dětmi s různým postižením.  Vedli je ke spolupráci a podporovali je v jejich snažení.  Akce se sedmákům líbila a rádi by si ji za dva roky znovu zopakovali.

Kolektiv autorů ze 7.B  (fotogalerie)

Ozdravný pobyt pro žáky prvních ročníků

31.5.2013 at 06:59

V termínu od 20. 5. do 24. 5. 2013 se uskutečnil ozdravný pobyt pro žáky prvních ročníků. Celkem se ho zúčastnilo 44 dětí, dvě paní učitelky, jedna vychovatelka školní družiny a zdravotník. Ubytování jsme měli v penzionu Gaudeamus ve Velkých Karlovicích v přírodním prostředí Beskyd.

Po ubytování a vybalení zavazadel jsme vyrazili na poznávací pěší túru k medvědům. Počasí bylo slunečné, všechno kvetlo a náš dlouhý pochod jsme zakončili u stánku se zmrzlinou.

Samotný ozdravný pobyt byl motivován lesními skřítky a vílami, a proto nás celý týden provázela hymna pro skřítky, kterou nás naučily paní učitelky. Program celého týdne spojoval nejen námět lesních skřítků, ale i tradice na Valašsku a krásné prostředí Beskyd.

   

V úterý, ve středu a čtvrtek náplň odpoledního a večerního ozdravného pobytu připravili pracovníci SVČ Fokus. Mezi dominantní aktivity patřily hry motivované skřítky v terénu, štafetové hry, sportovní olympiáda, hledání pokladu, skřítčí bál v maskách a stezka odvahy. Poslední večer byly vyhodnoceny všechny sportovní soutěže, volila se miss a hodnotil celý pobyt.

V pátek nás čekalo balení a odjezd domů. Smutně jsme mávali z autobusu a už se těšíme na příští rok. Kam asi pojedeme?

A co si myslí o pobytu v přírodě paní učitelky?

„Dítě v přírodě objevuje, rozvíjí cit, fantazii pro krásno, rozvíjí svou aktivitu. Celá příroda je nádherná poezie, kterou stačí jen číst.“