Okresní finále v minifotbalu

2.5.2014 at 20:43

Dne 29.4.2014 se konalo okresní finále v minifotbalu ZŠ a gymnázií. Naše škola se umístila na prvním místě a postoupila do krajského finále do Opavy. Okresnímu finále předcházela dvě postupová kola, která naše škola rovněž vyhrála.

Školu reprezentovali tito žáci: David Horák 9.A, Lukáš Jakubíček 9.A, Daniel Indrák 9.A, Jiří Kuman 9.A, Dominik Vymětalík 9.C, Jakub Pomkla 9.C, Dominik Rýdl 9.C, Ladislav Hájek 9.C, Petr Kratochvíl 8.A,
Petr Hasalík 8.A, Martin Steiner 8.B, Lukáš Indrák 8.C a brankář Lukáš Hasalík 7.A.

Textový editor Word

2.5.2014 at 00:26

6.5.2014      15:30 – 18:30     školení  pro přihlášené účastníky na č. 79
7.5.2014      15:30 – 18:30     školení  pro přihlášené účastníky na č. 79

Krajské kolo soutěže Office arena

28.4.2014 at 17:08

Dne 15.4.2014 proběhlo v Ostravě krajské kolo soutěže Office arena, do kterého postoupili žáci naší školy Bajzík Jaromír a Simper Filip (oba z 9.B).

V soutěži si žáci otestovali své znalosti a dovednosti v práci s aplikacemi Office. Žáci naší školy se v soutěži neztratili a Filip Simper obsadil celkové třetí místo.

Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

PŘEDNÁŠKA O JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ DUKOVANY

23.4.2014 at 22:09

               V pondělí 14. 4. 2014 se uskutečnila na naší škole přednáška o Jaderné elektrárně Dukovany. Cílem přednášky bylo zpestřit výuku fyziky v 9. ročnících. 

Přednášející přijeli z informačního centra JE Dukovany a elektrárnu k nám přivezli ve virtuální podobě. Prohlídka elektrárny začala vstupní bezpečnostní kontrolou a pokračovala seznámením s pracovníky elektrárny, včetně zásahového týmu hasičů pro případ havárie. Dalším cílem byla jedna z nejdůležitějších částí elektrárny – jaderný reaktor a na něj navazující okruh turbín a chladicích věží. Průvodci podrobně vysvětli princip jaderného reaktoru, řetězové reakce a radioaktivního záření. Virtuální prohlídku jsme zakončili ve skladu vyhořelého paliva a bezpečným odchodem z jaderné elektrárny. 

Po přednášce žáci zpracovali krátkou zprávu o této virtuální prohlídce.

Jašková Petra

KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY – PŘEDŠKOLÁČEK

16.4.2014 at 10:28

Přechod z mateřské školy do základní školy je poměrně velká změna nejen v životě školáka, ale i celé rodiny. Aby tato změna proběhla co nejlépe a dítěti byl začátek školní docházky co nejvíce usnadněn, je důležité, aby měl předškolák určité znalosti, schopnosti a dovednosti. Které k nim patří a co je důležité, aby prvňáček uměl, na to jsme se snažili odpovědět v „Předškoláčku“ – kurzu pro předškoláky, který se na naší škole uskutečnil v měsíci březnu a dubnu.

Ve 4 lekcích si děti hravou formou rozvíjely zrakovou analýzu a syntézu (rozkládání a skládání očima), která je potřebná pro učení se písmen a následně správnému čtení, dále sluchovou diferenciaci (rozkládání a skládání slov pomocí sluchu), která je důležitá pro správné psaní slov, a také i pro čtení, protože sluch podporuje zrakové vnímání. Dále bylo procvičeno vnímání rytmických struktur, tedy rozvoj rytmizace, která pomáhá k lepšímu čtení i psaní, a věnovali jsme se pravolevé orientaci, jež je důležitá při práci ve čtení i matematice. Děti si rozvíjely hrubou a jemnou motoriku a učily se správnému úchopu psacího náčiní. Byla procvičena výslovnost a další dovednosti, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.

V průběhu tohoto kurzu měli rodiče možnost vidět své dítě při práci pod vedením pedagoga, v čem je dítě úspěšné nebo naopak, co mu nejde. Měli možnost srovnání s jinými dětmi. Rodiče byli rovněž informováni, na čem se aktuálně pracuje a která schopnost je tím rozvíjena. Pro práci doma byla doporučena jednoduchá cvičení a předáno mnoho materiálů, které mohou rodiče využít pro kvalitní přípravu dítěte před vstupem do první třídy.

Věříme, že kurz byl nejen přínosem pro samotné předškoláky, ale také pro jejich rodiče, kterým dal odpověď na to, jak s dětmi pracovat i v domácím prostředí, a že se s jejich pomocí náš cíl – připravit předškoláky pro úspěšný vstup do první třídy – podařil.

Mgr. Eva Lolková

školní speciální pedagog