Cesta dvou bratří

26.6.2013 at 19:22

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byl vyhlášen 8. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ). V rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu byla letos z podnětu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR soutěž rozšířena o mezinárodní účast žáků z Řecka, Slovenska, Polska a Bulharska.

V 2.kategorii pro 4. – 5. třídy  bylo v celostátním kole hodnotící komisí, jejíž předsedou byl známý výtvarník Adolf Born, oceněno 15 výtvarných prací.

Na 8. místě se umístila Nikola Tkadlečková ze IV.A s prací „Mají nás tu stále rádi“.

Vyhlášení výsledků proběhne během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2013 na Velehradě.

Blahopřejeme!

Eva Nyklová 25. 6. 2013

EVROPA KOLEM NÁS

23.6.2013 at 21:59

Žáci sedmých tříd se zapojili do 5. ročníku internetové soutěže Evropa kolem nás. Museli prokázat znalosti ze zeměpisu a přírodopisu. Na škodu nebyla ani dobrá znalost práce s počítači, fotoaparátem a trocha výtvarných schopností.

Naši školu reprezentovala 2 družstva:

  • Atlas – Iva Bienerová, Barbora Šrubařová, Radana Hubová  (7.A)
  • Volejbalisti – Vendula Havlásková, Matyáš Bayer, Viktorie Plánková (7.C)

Do soutěže se zapojilo 36 družstev z celé republiky. Obě naše družstva obsadila výborné 3. místo.

Po odborné stránce družstvům pomáhali Iva Bártová a Jaroslav Pavlík.

„3 dny v Ústřední hasičské škole Jánské koupele“

23.6.2013 at 20:04


Letos od 12.6.-14.6.2013, jak už je u osmáků zvykem, jsme se zúčastnili branného kurzu. V 8:00 sraz u školy, autobusem směr Ústřední hasičská škola v Janských koupelích (okres Opava). Jelikož nás bylo 63, do autobusu jsme se všichni nevešli, tudíž se povolal minibus. Celkem dlouhá, ale pohodlná cesta.
Po dojezdu jsme si všichni vybalili a vydali se na obhlídku terénu. Krásná vyhlídka na okolí a potom slepecká výprava. Ano! Doslova slepecká. Nakonec všichni vyvázli ve zdraví. Malé překvapení, snad pro nás všechny, bylo rozdělení týmů, ale později se ukázalo, že to všem vyhovuje. První oběd,co nás čekal, byla rýže s masem. Kuchyně se musí pochválit. Také bufet nebyl k zahození. K večeru jsme si zahráli pár her a šupem do postelí. Samozřejmě návštěvy zakázány!
První ráno pro první dva týmy bylo celkem vyčerpávající. Dlouhá procházka a návštěva v Davidově mlýně nás velmi zmohla. Křivdit se ale nemá, krásné prostředí a lanové centrum bylo zkrátka úchvatné. Také si to všichni užili. Proběhla výměna, další dva týmy se zlepšovaly ve střelbě a jiní zase ve splynutí s vodou a loďkou. Což byla obrovská zábava!

 

Po perném a vyčerpávajícím dni nás čekal táborák. Všichni si sdělovali své úspěchy

ze dne a pochutnávali si na tzv. druhé večeři-špekáčku. Oheň byl nádherný a všem se snad spalo pohádkově.

Ale druhého rána nás čekaly další aktivity. Soutěže, ve kterých jsme mohli ukázat, co jsme se za ty 3 dny naučili, a prokázat jak fyzickou zdatnost, tak i spolupráci. Učitelský sbor ve složení Jarmila Boudová, Martina Bálová, Petra Jašková, René Bárta a Karel David pro nás připravil skvělé disciplíny a nádherné zážitky. Moc jim za to děkujeme.
Myslím, že všichni si to náramně užili a že věta „Já tady chci být déle“ nevyšla jen z jediných úst.

Nikol Machová, 8.A

My, žáci 8.ročníku jsme se v polovině června zúčastnili třídenního kurzu v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.

V průběhu kurzu jsme navštívili lanové centrum v Davidově mlýně, kde jsme si mohli prověřit nejen svou obratnost, ale také odvahu. Zkusili jsme si základy horolezectví na boldrovací stěně.

  

Součástí kurzu byly i volitelné soutěže v dovednostech, které jsme na kurzu získali, ve střelbě ze vzduchovky, boldrování, dešifrování, plavbě a také proběhl turnaj v beachvolejbalu. Všichni jsme se povinně museli zúčastnit závodu tříčlenných týmů, kterému se říká finská stezka a při kterém jsme museli prokázat nejen rychlost ale i znalosti ze zdravovědy, topografie nebo ekologie.Na řece  Moravici jsme se mohli, mnozí poprvé v životě, pokusit o plavbu na nafukovacích loďkách.

  

Na celém kurzu musíme ocenit jídlo, které většině chutnalo a také dostatek osobního volna, ve kterém jsme mohli hrát fotbal, beachvolejbal či badminton. Ale klidně jsme nemuseli hrát nic a jen si tak povídat, dokonce i s lidmi, se kterými se ve škole moc nebavíme. Méně fyzicky náročnou aktivitou bylo šifrování a dešifrování textů, v tom byly dobré hlavně holky, kluci zase byli neporazitelní ve střelbě ze vzduchovky. Stříleli jsme na sklopné terče a při soutěži na papírové. V lese, v neznámém terénu, jsme si mohli otestovat naši důvěru v kamarády, se zavázanýma očima jsme se měli přemístit z místa na místo jen podle kamarádových pokynů.což se nám velice líbilo. Pohled na svět z loďky je trochu jiný než ten, který vídáme běžně z břehu. Někteří z nás na vlastní kůži zjistili, jak je voda v Moravici studená.
Velké poděkování nás, účastníků kurzu, patří pedagogům, kteří s námi ty tři dny strávili, mnohému nás naučili a umožnili nám zažít něco jiného, než zažíváme ve škole. Je jen škoda, že kurz netrval déle.

Za všechny osmáky, co byli na kurzu, Klára Baďurová, 8.A

FOTOGALERIE

Projektový den – „LES“ – 4.A

22.6.2013 at 00:44

   

Ve středu 19. června byl pro žáky IV. A připraven projektový den Les. Po rozdělení do skupin jsme šli do lesa na Skalkách. Cestou si čtvrťáci pod vedením žáků VII. B připomněli pravidla chování v lese, zapisovali písničky a básničky s lesní tematikou a zahráli si na veverky. V lese už pro ně byla připravena stanoviště s úkoly navázanými na lesní ekosystém. Děti poznávaly rostliny a živočichy, učily se řezat dřevo, bezpečně rozdělávat oheň, pozorovaly své okolí dalekohledem, střílely z luku a ze vzduchovky. Největší úspěch měla nízká lanová dráha.

Po ukončení aktivit a návratu ke škole jsme zhodnotili celý den a vyhlásili vítěznou skupinu.

FOTOGALERIE

Návštěva zámku v Kuníně – 4.A

22.6.2013 at 00:26

Vycházka na zámek Kunín

Ve čtvrtek 20. června se  IV. A vydala na vycházku do Kunína. Už ráno nám pěkně hřálo sluníčko, ale nám to vůbec nevadilo, protože cestou  jsme se chladili dostatečným počtem nanuků a zmrzlin.

V Kunínském zámku jsme se seznámili s jeho historií a prohlédli si interiér. Moc se nám líbil také kabinet přírodnin, kde jsme viděli různé zkameněliny, horniny a minerály. Mezi sbírkami nás nejvíce zaujala vitrína s vybroušenými drahými kameny.

Po prohlídce zámku se děti ještě stihly vyřádit na hřišti s průlezkami, poté jsme autobusem přijeli zpět do Nového Jičína a po návratu ke škole jsme vycházku úspěšně ukončili.