Stop násilí

17.5.2013 at 14:33

Naše škola se zúčastnila literární a výtvarné soutěže Policie  České republiky na téma „Stop násilí“. Radim Pospěch a Ondřej Hrůzek z 9.C dostali ocenění za nejlepší díla.

   

Škola dále získala multilicenci řešení Správce učebny včetně auditních modulů ne jeden rok od společnosti SODATSW s.r.o.

Mgr. Radomíra Frantová

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka- Cambridge YLE 2013

14.5.2013 at 13:21

V sobotu 4. května se na naší škole konaly mezinárodní zkoušky Cambridge YLE.  Jedná se o anglické zkoušky Cambridge Young Learners English Tests a úspěšní žáci získají certifikát Cambridge YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny. V letošním roce byla účast velmi vysoká ve všech kategoriích.

Zkoušku  Starters skládalo 8 žáků, Movers 11 žáků  a Flyers 13 žáků. Všechny úrovně zahrnovaly zkoušku z poslechu (5 cvičení), čtení s porozuměním (6 cvičení) a samozřejmě ústní zkoušku (popis obrázku, vyprávění příběhu, logické řady aj.). Na zkoušku se všichni žáci připravovali ve třech kroužcích a zaslouží si velkou pochvalu za celoroční přípravu.

Všem žákům držíme palce a budeme jen netrpělivě čekat na výsledky z Cambridge, které by se k nám měly dostat asi za šest týdnů. Podle úsměvů a dobré nálady, která v průběhu celého dne panovala, věříme, že se všem zkoušky zdařil a úsilí, které žáci při přípravě projevili, bude oceněno. Od hodnotitelů, pana Daniela a Barbary, jsme slyšeli jen samou chválu, a proto jsme na všechny žáky moc pyšní.

Pro příští rok plánujeme opět otevření tří kroužků přípravek a jednáme i o možnosti složit si ve škole nejnáročnější zkoušku – KET. Ráda bych poděkovala British Council za poskytnutí nových učebnic, poslechů a doplňkových materiálů pro přípravu žáků na zkoušky.

                                                                                   Mgr. Alexandra Habdasová

Svět slova 2013

14.5.2013 at 10:09

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Jan Amos Komenský 

                I v letošním roce se naši žáci účastnili literární části soutěže v rámci projektu „Svět slova“, který  už po několikáté organizuje s podporou Moravskoslezského kraje Městské kulturní centrum  Fulnek  ve spolupráci  s Muzeem  Novojičínska a MěÚ Fulnek .

II. kategorie určené pro žáky 2.stupně se s literárními texty  na téma „ Brána jazyků otevřená  aneb Proč je dobré se učit cizí jazyky“  zúčastnilo 8 žáků.

Vendula Havlásková ze VII.C se umístila na 3.místě.

Cenu  poroty v téže kategorii získala Kristýna Košárková  z VIII.B.

PŘEDŠKOLÁČEK

11.5.2013 at 15:10

KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

   Přechod z mateřské školy do základní školy je poměrně velká změna, a to nejen v životě školáka, ale i celé rodiny. Aby tato změna proběhla co nejlépe a dítěti byl začátek školní docházky co nejvíce usnadněn, je důležité, aby měl předškolák určité znalosti, schopnosti a dovednosti. Které k nim patří a co je důležité, aby prvňáček uměl, na to jsme se snažili odpovědět právě v „Předškoláčku“, který proběhl v dubnu, každý čtvrtek v době od 15:30 do 16:30 hodin v budově školy.

             Ve 4 lekcích si děti hravou formou rozvíjely zrakovou analýzu a syntézu, sluchovou diferenciaci, vnímání rytmických struktur, pravolevou orientaci a další dovednosti, které jsou potřebné pro zdárný rozvoj čtení a psaní v první třídě.

            V průběhu tohoto kurzu měli rodiče možnost vidět své dítě při práci pod vedením pedagoga, viděli, v čem je úspěšné nebo naopak co mu nejde. Měli možnost srovnání s jinými dětmi. Byli informováni o tom, na čem se aktuálně pracuje a která schopnost je tím rozvíjena. Pro práci doma byla rodičům doporučena jednoduchá cvičení.

Věříme, že kurz byl nejen přínosem pro samotné předškoláky, ale také pro jejich rodiče.

                                                                               Mgr. Eva Lolková
školní speciální pedagog

    

FOTOGALERIE

Soutěž OfficeArena

2.5.2013 at 21:09

Ve čtvrtek dne 25.4.2013 se krajského kola soutěže OfficeArena 2013 zúčastnili žáci REŠL Miroslav (9.A) a PUSTĚJOVSKÝ Ladislav (9.D).
Krajské kolo probíhalo na Mendelově střední škole v Šenově u Nového Jičína. Žáci soutěžili ve znalostech práce s programy Word, Excel a PowerPoint. Pouze vítěz krajského kola postupoval do celostátního kola, které se bude konat v Praze. Bohužel naši žáci na vítězství nedosáhli. Přesto jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.