Exkurze do Ostravy

30.11.2012 at 20:15

16. 11. 2012 mohli jet někteří žáci z 9. tříd na výlet do Ostravy. Vyrazili jsme s paní učitelkou Boudovou a Balovou od školy v 7.50. Naše první zastávka byla u památníku 2. světové války v Hrabyni. V hlavním sále, kde byly vystaveny vzorky půd z koncentračních táborů, nám paní učitelky rozdaly pracovní listy, které jsme v průběhu exkurze vyplňovali.

Viděli jsme, jaké byly použity zbraně, výbava za 2. světové války a jaké to bylo v  koncentračních táborech. Poté jsme pracovní listy odevzdali a jeli jsme do hornického muzea Landek v Ostravě.

      

Do dolu jsme sjeli rychlostí 622 metrů za 10 vteřin. Tam jsme se dozvěděli něco o ostravských dolech, jak se v nich těžilo uhlí, v jakých podmínkách žili horníci atd. Ti, kteří nechtěli do dolu, šli s paní učitelkou do restaurace. Po hodině čekání jsme se dostali do expozice báňské záchranné služby, kde jsme se podívali na vybavení horníků, nejrůznější dýchací přístroje a dráhu, kterou museli mnohokrát procházet, aby byli ve formě. Pak ale nastal čas návratu.Ke škole jsme dojeli v 14.50. Výlet se všem velmi líbil a jistě na něj budeme dlouho vzpomínat.

  

Ladislav Pustějovský, 9.D

Fotogalerie

Exkurze do technického muzea v Brně

30.11.2012 at 20:09

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 jsme vyjeli od naší školy a těšili se na nové zážitky a poznatky.

U brněnského muzea nás jako první okamžitě zaujala socha robota postavená  z vysloužilých elektrospotřebičů a z podstavce vyrobeného z beden od počítače. Při vstupu dovnitř nás přivítaly obrovské železné hodiny. Jako první nás čekala ulička řemesel, kde nás průvodkyně seznámila s tím, co se v těchto řemeslech používalo,  na jakých místech se pracovalo. Prohlíželi jsme si exponáty od předchůdce formule,  po kamery a televize. Na konci výpravy jsme navštívili technickou hernu, kde jsme si mohli sami vyzkoušet, jak fungují nejrůznější vynálezy.

Michal Kyjaňa, 8.A

FOTOGALERIE

Planetárium

30.11.2012 at 17:38

V pátek 21. 11. 2012 jsme se my, šesťáci, stali součástí pojízdného planetária. To vypadalo jako šedá polokoule naplněná vzduchem. Vstoupili jsme dovnitř a ulehli na zem. Všude kolem se rozprostírala tma, ovšem do okamžiku, kdy byl spuštěn film. Promítání nás seznamovalo se vznikem vesmíru, zrodem života na naší planetě a zkoumáním života na Marsu.

Celá prohlídka trvala asi dvacet minut. Byla zajímavá, netradiční a zároveň poučná.

Daniel Lechovič, 6.A

Divadelní představení – NEVĚSTA PRO HASTRMANA

29.11.2012 at 18:48

Ve čtvrtek  22.11.2012 žáci I.A, I.B a III.B navštívili divadelní představení  NEVĚSTA  PRO HASTRMANA. V Beskydském divadle jej předvedli herci a loutkoherci Divadla loutek z Ostravy.

Mlynářova dcera Terezka má před svatbou s rybářem Honzou. Tu se snaží různými kouzly překazit vodník, který je do Terezky zamilovaný. Stáhne dívku do rybníka a nutí ji, aby se stala jeho ženou.  Honza s pantátou mlynářem a chasníky vymýšlí plán na záchranu Terezky.  Nakonec  vše vyřeší  Terezčina sestra Madla. Koupí smutnému vodníkovi housle a při společné hře zjistí, že se mají rádi.    V samém závěru se chystají tedy svatby dvě. A příběh končí šťastně.

Jednoduché, ale efektní kulisy nás rychle přenesly z mlýna do hostince nebo do rybníka. Zajímavé bylo střídání herců a loutek na jevišti.  V představení zazněly písně, které samotní herci doprovázeli na hudební nástroje. Dětem se představení velmi líbilo a ocenily jej mohutným potleskem.

Mgr. Magdalena Böhmová

Beseda o holocaustu pro žáky 9. tříd

15.11.2012 at 06:51

Dne 8.11 a  9.11. 2012 se žáci 9. tříd zúčastnili besedy o antisemitismu a holocaustu. Tento projekt je organizován lektorem ICEJ a účastní se ho také pamětník holocaustu.

Lektorka paní Jana Hlávková přivedla na besedu  pamětníky paní Skácelovou a pana Salomonoviče. Cílem projektu je zvýšit povědomí o závažnosti rasových předsudků. Na příkladu holocaustu jsou žáci  interaktivní metodou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a jsou vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Jsou při tom konfrontováni se svědectvím pamětníků.

  

  

R. Frantová