MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2014

13.5.2014 at 06:30

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází pravidelně více než 25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších 60 – 70 států, včetně tak vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.

 

Tyto základní údaje se můžeme dočíst na oficiálních stránkách prestižní soutěže. Naše škola – ZŠ Nový  Jičín, Komenského 66 – se s výtvarnými pracemi v oboru kresba a malba  akce účastnila teprve podruhé, ale opět zaznamenala výrazný úspěch.  Letošní téma „ Rodinné hospodářství“ nebylo pro městské děti jednoduchým zadáním, proto motivace, volba konkrétního tématu musela být ze strany vyučující Mgr. Jany Tošovské velmi promyšlená. S následnou soustředěnou a trpělivou prací dětí přinesla výsledky.

V letošním ročníku se vybíralo z celkového počtu 27 868 dětských výtvarných  prací, ocenění se dostalo 1 516 dílům, z toho  České republice bylo uděleno 593 čestných uznání.

 A právě v této kategorii patří čestná uznání poroty našim žákům. Ze 7 zaslaných výkresů ji dostalo 5 prací!

Klára Melčáková      VII.A

Daniel Lechovič        VII.A

Markéta Konvičková VII.A

Martin Jiříček            VII.A

Andrea Blancová      VII.A

Děkujeme jim i dvěma dalším nejen za reprezentaci školy, ale i za osobní zaujetí při výtvarné práci, která vyžaduje trpělivost, originální myšlení, citlivost. Jsme přesvědčeni, že takových umělecky založených dětí bude v naší škole přibývat, mohou totiž využít nepovinný předmět Dialogy s uměním.

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA DRUHÉM STUPNI ANEB „POHÁR KOMENDY“

13.5.2014 at 06:18

V pátek 9. 5. 2014 přišli všichni sportumilovní žáci z druhého stupně ve sportovním oblečení. Na programu byl fotbal, florbal, basketbal a ping pong. Rozdělili se do družstev a podle časového harmonogramu soutěžili v jednotlivých disciplínách. Za svá umístění postupně získávali body pro svoji třídu. Ty se poté zapisovaly do tabulky a na závěr sečetly. Chvíli po poledni proběhlo slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků.

V mladší kategorii zvítězila třída 6. C. Ve starší kategorii třída 9. C. Všichni, kteří stanuli na stupních vítězů, obdrželi čokoládové medaile.

Pochvalu si zaslouží všichni, kteří našli odvahu a zúčastnili se byť jen jedné disciplíny.

Nesportující spolužáci fandili a svým skandováním vytvořili nádhernou fanouškovskou kulisu.

Iva Bártová

FOTOGALERIE

Den jazyků

12.5.2014 at 06:37

Dne 2.5.2014 se na naší škole pořádal pro žáky 8. a 9. tříd Den jazyků. Žáci prověřovali své znalosti  v jazyce českém, anglickém, ruském, německém a zkoušeli si taky plnit úkoly v jazyce francouzském.

    

Soutěže se zúčastnilo 13 skupin . Všichni přistoupili k plnění úkolů zodpovědně, za což je chválíme. Zvítězila skupina  žákyň z 9.A. ve složení Machová, Barošová, Frolichová.

Na druhém místě se umístila opět skupina žáků z 9.A ve složení Baďurová, Bezděková, Šuránková, Konvička, Blanco.

Na třetím místě se umístila děvčata z 8.A třídy Polášková, Michálková, Friedlová a Bolcková.

Výhercům gratulujeme.

 

Pozvánka pro rodiče

8.5.2014 at 18:15

Zveme všechny rodiče ZŠ Komenského 66 na  besedu na  téma „Virtuální komunikace a netolismus.“ Dozvíte se všechno o závislosti na internetu, počítačových hrách, telefonech a televizi. O tom, co ohrožuje Vaše děti a jak ohrožení předcházet.

Přednášejícím je pan Jan Hlaváč, vedoucí Centra primární prevence neziskové organizace Renarkon Ostrava.

Beseda se uskuteční ve středu 14.5.2014 v 15.30 v prostorách školy.

Těšíme se na vaši účast.

Mezinárodní zkoušky a anglického jazyka – YLE Cambridge

5.5.2014 at 20:33

V sobotu 3. května se na naší škole konaly mezinárodní anglické zkoušky YLE Cambridge v úrovních Starters (5. třída), Movers (6.- 7. třída) a Flyers (7.- 8. třída). Žáci se na ně připravovali od října ve třech zájmových kroužcích. Vlastní zkouška je složena ze tří částí: poslech pěti příběhů, čtení s porozuměním a ústní část (pohovor, popis obrázků, logické hádanky, popis příběhů). Letos se ke zkouškám přihlásilo celkem 26 žáků. Výsledky všech zkoušek budeme znát za 4 týdny a slavnostní předávání mezinárodních certifikátů proběhne za přítomnosti zástupce British Council koncem školního roku.

          

                                                           Mgr. Alexandra Habdasová, Bc. Zuzana Sikorová