Soutěž o nejhezčí Atlas zvířat

17.6.2014 at 21:49

V hodinách přírodovědy jsme se učili poznávat živočichy, popisovat stavbu jejich těla, seznámili se se způsobem života. Každý si pak připravil referát o konkrétním živočichu. Současně jsme si vyráběli atlas zvířat, kam jsme vkládali listy s informacemi o jednotlivých zvířatech. Na závěr nám paní učitelka zadala úkol roztřídit živočichy do jednotlivých skupin podle určitých znaků (stavba těla, výskyt, způsob rozmnožování).

Vyvrcholením pak byla soutěž o nejhezčí Atlas zvířat. Do hlasování jsme se zapojili všichni. Nejvíce se nám líbila práce Martina Kociána. Druhé a třetí místo obsadili: Ellen Dvořáková, Kryštof Černoch a Nikol Geryková.

 

Den Země na Skalkách

17.6.2014 at 21:34

Dne 9. května jsme šli Na Skalky. Šla tam celá 5.B a 5.A. V batohu jsme měli mít KPZ, kdybychom se ztratili. Na Skalky jsme pochodovali dosti dlouho. Když jsme dorazili a posvačili, paní učitelky nás svolaly a řekly nám, ať se postavíme do řady podle data narození. Trvalo nám to dost dlouho, protože jsme při tom nesměli mluvit. Nakonec to nějak dopadlo a byli jsme rozděleni do skupin po pěti. Pak jsme vyrazili na Svinec. Cestou nám paní učitelky rozdělily první úkoly. Měli jsme například uhodnout, za jak dlouho se rozloží sáček atd. V lese jsme se zastavili. Hráli jsme hru „ Nech brouka žít“. Na vytyčeném území o velikosti 1 m2 jsme po dobu 20 minut pozorovali život v trávě a o každém pohybu či změně pořizovali písemný záznam. Potom jsme vymysleli název našeho družstva a pokřik. Na cestě zpět jsme se zastavili u ohniště a plnili třetí úkol. Museli jsme vypsat jména listnatých a jehličnatých stromů atd. Pak jsme se vrátili do školy. Byl to pěkný den.

                                                                                                                            Martin Kocián, 5.B

Naše cesty za historií

17.6.2014 at 12:12

     Výuku dějepisu na naší škole již tradičně doplňují exkurze.  Jejich prostřednictvím mají děti možnost seznámit se na vlastní oči s tím, co slyšely jen v lavicích.  Žáci 7. ročníků navštívili  4.6. Olomouc, kde měli  možnost  prohlédnout si unikátní soubor barokních kašen, obdivovali památku UNESCO – sloup Nejsvětější  Trojice, nahlédli do známých kostelů, navštívili Přemyslovský palác a  obdivovali Olomouc a okolí z výšky věže chrámu sv. Mořice.

 

Žáci 9. tříd navštívili  22.5. polské historické město Krakov s hradem Wawelem a jedním z nejkrásnějších náměstí v Evropě. Nejsilnějším zážitkem ale byla pro všechny návštěva koncentračního tábora v Osvětimi. Zde měli žáci možnost poznat, co to byl holocaust, co znamená pojem „továrna na smrt“. Minutou ticha u Stěny smrti uctili památku všech obětí , jejichž život skončil v plynových komorách či na popravišti. Všichni si odvezli velmi silné dojmy.

   

Odhlašování obědů

17.6.2014 at 08:31

Odhlašování obědů na poslední červnové školní dny jen do 24. 6. 2014!

Ozdravný pobyt – 5. A, 5. B

15.6.2014 at 15:47

V termínu 9. 6. – 13. 6. 2013 se uskutečnil ozdravný pobyt 5. tříd v přírodě. 32 žáků 5. A a 5. B třídy spolu se 3 pedagogy, panem zdravotníkem a 4 pracovníky SVČ Fokus  prožili krásný týden na Horní Bečvě a byli ubytováni v pohostinném prostředí hotelu Bečva.

Letošní pobyt proběhl v indiánském duchu. Indiáni se rozdělili do 4 kmenů, ve kterých po celou dobu spolupracovali. Formou her a soutěží, které pro ně připravili náčelníci a letos hlavně 4  „Fokusáci“, měli za úkol  vyrobit si čelenku, totem a lapače snů.

Během týdne si také zapálili paradní oheň, hledali poklad, lovili bizony, zdolali Skalisté hory, v noci se vydali  po stopách bledých tváří, změřili síly v souboji kmenů a nechyběly ani indiánské tance.

Velkým zážitkem byla také volba bohyně pro náčelníka Manitou. Indiáni z každého kmene vybrali ze svého středu 1 bohyni, nastrojili ji, nalíčili, připravili si dar pro náčelníka, průvodní řeč a tanec.

Týden uběhl jako voda. Počasí se velmi vydařilo, strava byla moc chutná, ubytování i prostředí bylo také velmi příjemné. Děti se vrátily domů spokojené a obohacené o spoustu zážitků.

                                                                                                                               Mgr. Jiřina Kyselá

 

(fotogalerie)