SLABIKÁŘOVÝ DEN

26.11.2013 at 19:42

Pátek 15. listopadu 2013 byl pro naše prvňáčky výjimečný a slavnostní den. Děti zvládly čtení slabik, jednoduchých slov i krátkých vět v Živé abecedě, a proto nastal ten pravý čas předat jim Slabikář.

Na úvod slavnostní chvíle si děti zazpívaly písničku o knihách, vyluštily pohádkovou hádanku, povídaly si s paní učitelkou o všech dobrodružstvích, která je v knihách čekají, a jak lehce se jim může otevřít svět pohádek a příběhů. Starší kamarádi z dramatického kroužku si pro malé začínající čtenáře připravili a předvedli scénku ze školního prostředí motivovanou říkankami ze Živé abecedy. Po tomto hezkém vystoupení děti už nedočkavě čekaly, až zazní jejich jméno a paní učitelka jim slavnostně předá Slabikář a medaili s jejich jménem a sovou, symbolem moudrosti.

Naše školní fotografky ze školního časopisu všechny děti vyfotily a jejich fotka bude zdobit první stranu Slabikáře a připomínat jim tuto slavnostní chvíli. Na závěr si děti mohly prohlédnout Slabikáře svých babiček a dědečků, rodičů a další Slabikáře z minulých let.

„Tohle platí pro děvčata, stejně jako pro kluky, máš-li ruce neumyté, neber knížku do ruky … „ Těmito slovy jsme ukončili povídání o tom, jak se máme ke knížkám chovat a jak si k nim vytvořit pěkný vztah.

 

                                                                                                                                Mgr. Lenka Daňková

                                                                                                                                Mgr. Jana Sviderková

Divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula

25.11.2013 at 19:20

V úterý 19.11.2013 navštívili žáci prvních a druhých ročníků divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula, které nastudovali herci divadla v Šumperku. 

Veselá pohádka o medvědáři Kubovi Kubikulovi, medvědu Kubovi, kovářské dcerce Lízince a strašidlu Barbuchovi byla nastudována podle známé knihy Vladislava Vančury. Kulturní zážitek umocňovaly krásné kulisy jihočeské vesnice, barevné kostýmy všech postav a pohybové ztvárnění vtipných písniček, provázejících celé představení.

Divadelní představení se dětem velmi líbilo. Svou spokojenost vyjádřily v následné besedě a výtvarném zpracování zážitku.

                                                                                                                                  Mgr. Dana Řehová

Stravné

20.11.2013 at 23:08

Výběr stravného na měsíc prosinec

25. 11. a 26. 11. 2013          7:00 – 9:00 a 13:00 – 15:30

 Předpokládaná cena stravného (15 pracovních dnů) :

žáci ZŠ 7 – 10 let                   315 Kč  (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                 345 Kč  (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                  375 Kč  (á 25 Kč)
cizí strávníci                           840 Kč  (á 56 Kč)

Prohlídka města s průvodkyní

17.11.2013 at 17:23

Ve čtvrtek 31.10.2013 žáci 3.A a 3.B absolvovali prohlídku městem s paní průvodkyní. Sraz jsme měli na náměstí u informačního centra. Paní průvodkyně nám svým poutavým výkladem sdělila spousty zajímavých informací o památkách ve městě. V Žerotínově ulici jsme si prohlédli zrekonstruovanou Městskou baštu. Závěr prohlídky byl ukončen vyhlídkou z radniční věže. Počasí nám přálo, byl nádherný pohled na krásu našeho města. Prohlídka se nám velice líbila.

Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Hana Medveďová

(fotogalerie)

Podzimní radovánky

17.11.2013 at 17:11

Podzimní radovánky

Čtvrteční odpoledne 12. září 2013 patřilo nejen škole, ale hlavně soutěžím. Všechny děti navštěvující Základní školu Komenského 66 v Novém Jičíně, jejich rodiče, ale i ti, kteří se na tuto školu teprve chystají, si mohli užít zábavné odpoledne. Plnili úkoly při poznávání pohádkových bytostí, změřili své síly u slalomu se stavebním kolečkem nebo zjistili, jak skvělou mají mušku při hodu na terč. A čekalo na ně ještě mnoho dalších soutěží. Počasí se vydařilo a sladká studená odměna byla tou nejlepší tečkou za příjemně stráveným odpolednem.

Velký dík patří žákům ze Školního parlamentu, p. učitelce Bártové a p. vychovatelkám, kteří zábavné odpoledne přichystali.