Dívčí klub aneb nejen o holčičích věcech

27.6.2014 at 15:44

Letos jsme měly možnost navštěvovat kroužek s názvem Dívčí klub, který vedla paní učitelka Jarmila Boudová. Naučily jsme se v něm spoustu nových dovedností např. jak se sbalit na cesty, připravovat báječné letní limonády nebo vánoční koktejly, pravidla správného stolování, jak se obléknout do společnosti či chodit na vysokých podpatcích.  Ale dověděly jsme se také něco o sobě, třeba jaký jsme barevný typ nebo jaký je typ našeho temperamentu.

Všechny jsme se shodly na tom, že úterní odpoledne strávená s paní učitelkou Boudovou byla velice zábavná a mrzí nás, že příští rok už v kroužku pracovat nebudeme. Paní učitelce za netradiční kroužek děkujeme a doufáme, že v příštím školním roce bude kroužek znovu otevřen pro příští deváťačky, kterým ho opravdu doporučujeme.

Klára Baďurová (9.A), Adéla Tvrdá (9.B), Kája Macíčková, Kája Žváčková, Kika Klosová, Anička Majerová, Pája Košárková (9.C)

VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU

26.6.2014 at 08:39

2013/2014

1. Alt Richard I. A                     356 kg
2. Kuchyňková Adriana IV. A   182 kg
3.- 4. Holáň Josef II. B              155 kg
3.- 4. Daňková Bára II. A          155 kg
5. Hodura Tomáš II. B                117 kg
6. Bártková Eliška VI. C               88 kg
7. Kvita Ondřej III. B                     86 kg
8. Tedescová Soňa IV. B              83 kg
9. Socha Štěpán III. B                  80 kg
10. Matyščák Lukáš II. A             72 kg
11. Tyraj Jakub III. A                    64 kg
12. Bárta Jan III. B                       57 kg
13. Macíčková Anna IV. A            55 kg
14. Michálek Karel IV. A               38 kg
15. Mička Vojtěch VI. C                33 kg
16. Bobala Martin II. B                  30 kg
17. Mádr David VIII. B                   26 kg
18. Genserek Patrik II. A               25,5 kg
19. Janošková Tereza I. B             17 kg
20. Juroška Tomáš III. A               14 kg
21. Michálková Zuzana VIII. A        13 kg
22. Stromšík David II. B                  6 kg
23. Běhunek Pavel V. B                 5 kg
24.-25. Volková Sára II. B               4 kg
24.-25. Holáň Matyáš IV. A             4 kg
26. Pohořelská Julie II. B                2 kg

CELKEM:                                  1 767,5 kg

Beseda o holocaustu

26.6.2014 at 08:37

Dne 18.6. 2014 se uskutečnila na naší škole beseda o holocaustu, která byla určena pro  žáky 9. ročníků. Beseda navazovala na exkurzi do Osvětimi, kterou již žáci absolvovali, takže  měli možnost propojit své znalosti o holocaustu a židovské problematice s tím, co se dozvěděli na přednášce. Beseda byla vedena velmi zajímavým způsobem, dětem byl dán prostor, aby mohly uplatnit své znalosti o antisemitismu. Ukázalo se, že tyto znalosti jsou na velmi dobré úrovni, za což byly pochváleni nejen žáci, ale i jejich učitelé. Všichni přítomní se dozvěděli mnoho zajímavého o Židech, jejich náboženství a zvycích, ale zejména o pronásledování  během 2. světové války a o jejich likvidaci v koncentračních táborech, o hrůzách, jež představovala žlutá hvězda pro jejího nositele.

Velkým přínosem bylo setkání s pamětnicí p. Skácelovou, která dětem vyprávěla svůj osobní příběh o pronásledování celé její rodiny v době holocaustu a o strastiplných podmínkách, v nichž se celá rodina pokoušela ukrývat  před nacisty, a tak se zachránit  před transportem do koncentračního tábora. To se jim díky pomoci hrstky statečných lidí podařilo, a tudíž přežili. Toto  vyprávění  všechny zaujalo a pomohlo k uvědomění, jak nebezpečná byla nacistická ideologie a jak nebezpečné jsou všechny projevy rasismu a nacionalismu.

                                                                                                                                                                    A.Křížová

Soutěž o nejhezčí Atlas zvířat

17.6.2014 at 21:49

V hodinách přírodovědy jsme se učili poznávat živočichy, popisovat stavbu jejich těla, seznámili se se způsobem života. Každý si pak připravil referát o konkrétním živočichu. Současně jsme si vyráběli atlas zvířat, kam jsme vkládali listy s informacemi o jednotlivých zvířatech. Na závěr nám paní učitelka zadala úkol roztřídit živočichy do jednotlivých skupin podle určitých znaků (stavba těla, výskyt, způsob rozmnožování).

Vyvrcholením pak byla soutěž o nejhezčí Atlas zvířat. Do hlasování jsme se zapojili všichni. Nejvíce se nám líbila práce Martina Kociána. Druhé a třetí místo obsadili: Ellen Dvořáková, Kryštof Černoch a Nikol Geryková.

 

Den Země na Skalkách

17.6.2014 at 21:34

Dne 9. května jsme šli Na Skalky. Šla tam celá 5.B a 5.A. V batohu jsme měli mít KPZ, kdybychom se ztratili. Na Skalky jsme pochodovali dosti dlouho. Když jsme dorazili a posvačili, paní učitelky nás svolaly a řekly nám, ať se postavíme do řady podle data narození. Trvalo nám to dost dlouho, protože jsme při tom nesměli mluvit. Nakonec to nějak dopadlo a byli jsme rozděleni do skupin po pěti. Pak jsme vyrazili na Svinec. Cestou nám paní učitelky rozdělily první úkoly. Měli jsme například uhodnout, za jak dlouho se rozloží sáček atd. V lese jsme se zastavili. Hráli jsme hru „ Nech brouka žít“. Na vytyčeném území o velikosti 1 m2 jsme po dobu 20 minut pozorovali život v trávě a o každém pohybu či změně pořizovali písemný záznam. Potom jsme vymysleli název našeho družstva a pokřik. Na cestě zpět jsme se zastavili u ohniště a plnili třetí úkol. Museli jsme vypsat jména listnatých a jehličnatých stromů atd. Pak jsme se vrátili do školy. Byl to pěkný den.

                                                                                                                            Martin Kocián, 5.B