Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III

Škola byla zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III), který byl zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby byly poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.
Více na www.nuv.cz/ramps <http://www.nuv.cz/ramps>.