PŘÍRODOPIS

6. ROČNÍK

Zápisy ke stažení: (stáhneš kliknutím na téma)

01 Planeta Země, evoluce, atmosféra

02 Biologické vědy, Ekologie, Uvnitř buňky zkr.

03 Bakterie a sinice, houby, lišejníky, řasy

04 Prvoci,žahavci, ploštěnci, hlísti zkr.

05 Měkkýši, kroužkovci

06 Klepítkatci, hmyz, ostnokožci 1

7. ROČNÍK

Zápisy ke stažení: (stáhneš kliknutím na téma)

1. Život se strunou hřbetní – ryby
2. Obojživelníci
3. Plazi
4. Ptáci
5. Botanika, výtrusné rostliny
6. Stavba rostlin, rostlinné orgány
7. Rozmnožování rostlin, opylení, oplození, semena, plody
8. Semenné rostliny, jehličnany
9. Les, krytosemenné, Listnaté stromy a keře
10. Pryskyř, mák, brukv, mandloň, jabl, růž
11. Bobovité, Miř, brut, hluch, lilk, hvězd
12. Jednoděložné rostliny 

8. ROČNÍK

Zápisy ke stažení:

1. SAVCI vejcorodí – kytovci
2. Etologie, ekologie, ochrana přírody

3. Člověk -Tkáně
4. Člověk -Tkáně – Kosti

5. Soustava pohybová
6. Soustava oběhová

7. Soustava dýchací
8. Soustava trávicí

9. Soustava vylučovací a kůže zkr.
10. Soustava nervová zkr

11. Smyslové orgány zkr
12. Pohlavní ústrojí

13. Nitroděložní vývin
14. Období lidského života
15. HORMONY

9. ROČNÍK 

Zápisy ke stažení:

1. Antikoncepce, choroby
2. Faktory poškozující zdraví člověka
3. Geologie, vznik světa
4. Pohyb kontinentů, zemětřesení, sopky, zvětrávání, eroze
5. Usazené, přeměněné horniny, minerály
6. Vývoj člověka