ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Hlavním cílem Žákovského parlamentu je lepší průběh a kvalita vzdělávání žáků na naší škole, podílení se žáků na chodu školy a především předcházení negativních jevů jako jsou šikana, ubližování druhým a ničení školního majetku.

Podílí se na dodržování školního řádu a pomáhá se zabezpečováním soutěží a školních akcí. Vznáší dotazy, připomínky a přichází s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí apod.

RADA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

Předseda: Nahorniak David (9.B)

Místopředseda: Pikulíková Lenka (9.A)

KOORDINÁTORKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU: Mgr. Iva Bártová

Školní Žákovský parlament funguje již šestým rokem. Každá třída druhého stupně a páté ročníky v  něm mají své dva zástupce. Ti se účastní společných schůzek a předávají informace či úkoly svým spolužákům. Aktivita vychází jak z jejich strany, tak ze strany učitelů nebo vychovatelek školní družiny.

Naše práce závisí na rozsahu akcí. Někdy jsme jen pomocníky, fotografy či doprovodem, jindy vše organizujeme.

Aktivity:

2017/2018

Schůzka 5. 9. 2017
Ve spolupráci s ředitelkou školy žáci loňského parlamentu prodiskutovali a odsouhlasili volební řád. Informace předali následující den svým spolužákům ve třídách a uskutečnili třídní volby nových zástupců do školního žákovského parlamentu (předseda, místopředseda).
Volební řád školního parlamentu:
– Členové ŠP jsou voleni na jeden školní rok svými spolužáky třídy na začátku příslušného školního roku.
– V ŠP mohou pracovat žáci 5. – 9. ročníku.
– Členem ŠP nemůže být žák, kterému bylo uloženo výchovné opatření  – důtka třídního učitele nebo důtka ředitele školy, a také žák, který byl z některého předmětu na vysvědčení klasifikován stupněm horším než “dobrý”.
– Každá třída si volí tajným hlasováním dva zástupce do ŠP (doporučený postup: sepsat kandidátku na tabuli – na lístky každý žák napíše dva kandidáty – noví členové  ŠP jsou žáci s 1. a 2. nejvyšším počtem hlasů. Mezi kandidáty se stejným počtem hlasů rozhodovat opět tajným hlasováním).
– Zvolený zástupce musí se svou novou funkcí souhlasit.

Schůzka 6. 9. 2017

 1. Přivítání nových členů
 2. Seznámení s fungováním ŠŽP
 3. Volba předsedy a místopředsedy (David Nahorniak z IX.B, Lenka Pikulíková z IX. A)
 4. Dokončení úkolu z loňského školního roku (aktualizace fotografií na webových stránkách – D. Nahorniak + p. uč. Balová)
 5. Zopakování pravidel pro fungování „kolárny“
 6. Sběr – papír, vršky, dioptrické brýle, známky
 7. Informace o chystaných projektech – logo, dětský čin
 8. Hromadné focení – po 26. 9. 2017 (dokončena oprava střechy)
 9. Balení tonerů – pondělí 11. 9. 2017 – D. Nahorniak, L. Pikulíková, F. Indrák, T. Juroška, P. Grégrová
 10. Termín příští schůzky bude upřesněn – do 26. 9. 2017 (program – focení, stanovy parlamentu (p. uč. Libor Pístecký), vyhlášení nových projektů paní ředitelkou

2016/2017

 • 1 (19-20.9.)
 • 2 (17.10.)
 • 3 (9.3.)

Prezentace z našich schůzek 2015/2016:

 • 1 (14.9.2015)
 • 2 (5.1.2016)
 • 3 (14.2.2016)
 • 4 (11.4.2016)
 • 5 (26.4.2016)