Informace pro rodiče


Informace pro zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují ŠD při ZŠ  Nový Jičín, Komenského 66

 1. Ranní provoz:                    6:00 – 8:00 hodin     (v 7:00 hodin se šatny uzamykají)
     Odpolední provoz:          11:40 – 16:30 hodin

 2. Možnosti odchodu žáků ze ŠD:

  • osobně se zákonným zástupcem nebo rodinným příslušníkem a to do 13:30 hod. Zákonný zástupce nebo rodinný příslušník si dítě vyvolá videotelefonem u vchodu do školy na jméno vychovatelky,
  • po 15:00 hodině,
  • dle údajů uvedených na zápisním lístku,
  • na písemnou žádost zákonného zástupce (mimořádné odchody).
    (Žádost obsahuje: jméno a příjmení žáka, třídu, datum a hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce) 

    Na telefonické omluvenky nemůže být z bezpečnostního hlediska brán zřetel.
    Bez písemného sdělení zákonných zástupců a bez vědomí vychovatelky nesmí žák samovolně odejít.


3.
Mezi 13:30 – 15:00 hod. probíhá ve školní družině hlavní zájm. činnost, a proto prosíme o nenarušování odchodem  žáků.

4. Na období prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 15 žáků. Pokud mají rodiče o pobyt dítěte ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají žádost nejpozději 14 dnů před zahájením prázdnin vychovatelce školní družiny. Žádost je možné vyzvednout u vychovatelky nebo stáhnout z webových stránek školy v sekci Dokumenty – ke stažení.

5. Pokud uplatňujete dávky hmotné nouze a žádáte o prominutí úplaty za školní družinu, stáhněte si žádost na stránkách školy nebo si ho vyzvedněte u vedoucí vychovatelky a podejte k 15. v měsíci na sekretariátu školy.

6. Doporučujeme dát žákům vhodné převlečení na pobyt venku. Všechny osobní věci doporučujeme podepsat viditelně celým jménem. V měsíci září vybíráme 1 sirup a 1 balení papírových kapesníků na žáka.

7. Na pravidelné akce ŠD, tj. návštěva filmového představení /1x měs. / výstavy apod. vybíráme v měsíci září 200,-Kč, ostatní měsíce dle sdělení paní vychovatelky.

 
8. 
Přehled oddělení školní družiny a telefonický kontakt na vychovatelky:

Oddělení ŠD Vychovatelka Herna Telefon
I. oddělení Lucie Mizerová herna č. 61 – přízemí vpravo 733 143 797
II. oddělení Mgr. Markéta Mřihladová herna č. 27 – 1. poschodí areál ŠD 731 802 097
III. oddělení Martina Kováčiková herna č. 28 – 1. poschodí areál ŠD 604 922 550
IV. oddělení Věra Hurtíková učebna č. 38 – 2. patro vlevo 604 922 600
V. oddělení Kijonková Martina učebna č. 62 – 2. patro vlevo 733 143 799
VI. oddělení Nikola Jakušová učebna č. 63 – 1. patro vpravo 733 143 798

 

9. Za každé dítě v rodině činí úplata 120,-Kč/měsíc

              Poplatek uhraďte prostřednictvím převodu na účet školy.

              Cena:                                    120,00 Kč/měsíc

              Termín:                                 do 20. dne v měsíci

              Číslo účtu:                           2334485/0300

              Variabilní symbol:              120

              Text pro příjemce:              jméno a příjmení dítěte

Upozornění: Dochází ke změně kvůli GDPR, prosím změňte si variabilní symbol!
                       Od 1. 9. 2018 již nemůže být uvedeno RČ dítěte.

 
10. 
Řád školní družiny – www.komenskeho66.cz – Družina

 

 

 

V Nové Jičíně 3. 9. 2018                              Kováčiková Martina – vedoucí vychovatelka