Informace pro rodiče

Ke stažení:
Vnitřní řád školní družiny

Omluvenka při změně doby odchodu žáka z družiny

Žádost o zproštění poplatků za školné ve školní družině

Žádost o přijetí do školní družiny na vedlejší prázdniny

 

Informace pro  zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují ŠD při ZŠ  Nový Jičín, Komenského 66

Ranní provoz:                      6:00 – 8:00 hodin     (v 7:00 hodin se šatny uzamykají)
Odpolední provoz:           11:40 – 16:30 hodin

Možnosti odchodu žáků ze ŠD:

  • osobně se zákonným zástupcem nebo rodinným příslušníkem a to do 13:30 hod. nebo  po 15:00 hodině,
  • na písemnou žádost zákonného zástupce (mimořádné odchody) – formulář omluvenky ke stažení výše
  • dle údajů uvedených na zápisním lístku..

Na telefonické omluvenky nemůže být z bezpečnostního hlediska brán zřetel.
Bez písemného sdělení zákonných zástupců a bez vědomí vychovatelky nesmí žák samovolně odejít.
Mezi 13:30 – 15:00 hod. probíhá ve školní družině hlavní zájmová činnost, a proto prosíme o nenarušování odchodem žáků.

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o umístění žáka ve ŠD v době vedlejších prázdnin, přihlásí své dítě písemně do ŠD  i ke stravování.
(formulář přihlášky ke stažení výše).
V době vedlejších prázdnin se hradí plné stravné a platí se předem v hotovosti.
Podmínkou zahájení provozu o vedlejších prázdninách je nejméně 15 přihlášených žáků.

Žáka si mohou zákonní zástupci vyvolat domácím telefonem u hlavního vchodu na jméno vychovatelky.

Doporučujeme dát žákům vhodné převlečení na pobyt venku.
Všechny osobní věci doporučujeme podepsat viditelně celým jménem.

Na pravidelné akce ŠD, tj. návštěva filmového představení (1x měsíčně), plavání na krytém bazéně (každý pátek) a výstavy, vybíráme v měsíci září 200,-Kč, ostatní měsíce dle sdělení paní vychovatelky.

 

Přehled oddělení školní družiny a telefonický kontakt na vychovatelky:

Oddělení ŠD

Vychovatelka

Herna

Telefon

I. oddělení

        Lucie Mizerová

   herna č. 61 – přízemí vpravo

733 143 797

II. oddělení

 Mgr. Markéta Mřihladová

   herna č. 27 – 1.poschodí areál ŠD

731 802 097

III. oddělení

        Martina Kováčiková

   herna č. 28 – 1.poschodí areál ŠD

604 922 550

IV. oddělení

        Věra Hurtíková

   učebna č. 38 – 2. patro vlevo

604 922 600

V. oddělení

        Martina Kijonková

   učebna č. 41 – 2. patro vlevo

733 143 799

VI. oddělení

Markéta Tomanová

   učebna č. 40 – 2.patro vlevo

733 143 798

.
Za každé dítě v rodině činí úplata 120,-Kč/měsíc
Poplatek uhraďte prostřednictvím převodu na účet školy.

Cena:                                 120,00 Kč/měsíc
Termín:                              do 20 dne v měsíci
Číslo účtu:                         2334485/0300
Variabilní symbol:             rodné číslo dítěte ve školní družině
Text pro příjemce:             jméno dítěte

 

V Novém Jičíně 1. 9. 2017                                                                                                                                    

 

 Kováčiková Martina

vedoucí vychovatelka