Informace pro rodiče

 

Ke stažení:

Vnitřní řád školní družiny
Omluvenka při změně doby odchodu žáka z družiny
Žádost o zproštění poplatků za školné ve školní družině 
Žádost o přijetí do školní družiny na vedlejší prázdniny


Informace pro zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují ŠD při ZŠ  Nový Jičín, Komenského 66

 1. Ranní provoz:                    6:00 – 8:00 hodin     (v 7:00 hodin se šatny uzamykají)
       Odpolední provoz:          11:40 – 16:30 hodin
 2.  Možnosti odchodu žáků ze ŠD:
 • osobně se zákonným zástupcem nebo rodinným příslušníkem a to do 13:30 hod. Zákonný zástupce nebo rodinný příslušník si dítě vyvolá videotelefonem u vchodu do školy na jméno vychovatelky,
 • po 15:00 hodině,
 • dle údajů uvedených na zápisním lístku,
 • na písemnou žádost zákonného zástupce (mimořádné odchody).
  (Žádost obsahuje: jméno a příjmení žáka, třídu, datum a hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce)

    Na telefonické omluvenky nemůže být z bezpečnostního hlediska brán zřetel.
    Bez písemného sdělení zákonných zástupců a bez vědomí vychovatelky nesmí žák samovolně odejít.


 1. Mezi 13:30 – 15:00 hod. probíhá ve školní družině hlavní zájm. činnost, a proto prosíme o nenarušování odchodem  žáků.
 2. Na období prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 15 žáků. Pokud mají rodiče o pobyt dítěte ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají žádost nejpozději 14 dnů před zahájením prázdnin vychovatelce školní družiny. Žádost je možné vyzvednout u vychovatelky nebo stáhnout z webových stránek školy v sekci Dokumenty – ke stažení.
 3. Pokud uplatňujete dávky hmotné nouze a žádáte o prominutí úplaty za školní družinu, stáhněte si žádost na stránkách školy nebo si ho vyzvedněte u vedoucí vychovatelky a podejte k 15. v měsíci na sekretariátu školy.
 4. Doporučujeme dát žákům vhodné převlečení na pobyt venku. V měsíci září vybíráme 1 sirup a 1 balení papírových kapesníků na žáka.
 5. Na pravidelné akce ŠD, tj. návštěva filmového představení /1x měs. / výstavy apod. vybíráme finanční částku týden předem. Informovat Vás bude p. vychovatelka.
 6. Přehled oddělení školní družiny a telefonický kontakt na vychovatelky:

 

Oddělení ŠD Vychovatelka Herna Telefon
I. oddělení Lucie Mizerová herna č. 61 – přízemí vpravo 733 143 797
II. oddělení Markéta Tomanová herna č. 27 – 1. poschodí areál ŠD 731 802 097
III. oddělení Martina Kováčiková herna č. 28 – 1. poschodí areál ŠD 604 922 550
IV. oddělení Věra Hurtíková herna č.38  –2. poschodí vlevo 604 922 600
V. oddělení Martina Kijonková učebna č. 63 – 2. poschodí vpravo 733 143 799
VI. oddělení Pavla Drimlová herna č. 62 – 2. poschodí vlevo 733 143 798

 

 1. Za každé dítě v rodině činí úplata 1200,-Kč/rok

              Poplatek uhraďte prostřednictvím převodu na účet školy.

               Cena:                         1200,00 Kč/rok nebo 2 splátky ve dvou částkách 600 Kč, a to do 30. 9. 2019    a 28. 2. 2020

                Číslo účtu:                     2334485/0300

                Variabilní symbol:  120

                Text pro příjemce:  jméno dítěte

 1. Řád školní družiny – www.komenskeho66.cz – Družina

  V Nové Jičíně 2. 9. 2019                                            Kováčiková Martina -vedoucí vychovatelka