Informace pro rodiče

Informace pro  zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují ŠD při ZŠ  Nový Jičín, Komenského 66

1.    Ranní provoz:                      6:00 – 8:00 hodin     /v 7:00 hodin se šatny uzamykají/
       Odpolední provoz:           11:40 – 17:00 hodin

 2.  Možnosti odchodu žáků ze ŠD:

 • osobně se zákonným zástupcem nebo rodinným příslušníkem a to do 13:30 hod. Zákonný zástupce nebo rodinný příslušník nahlásí jméno žáka a třídu službě na vrátnici a ta mu žáka předá,
 •  po 15:00 hodině,
 • na písemnou žádost zákonného zástupce /mimořádné odchody/,
  (Žádost obsahuje: jméno a příjmení žáka, třídu, datum a hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce)
 • dle údajů uvedených na zápisním lístku.
  .
  Na telefonické omluvenky nemůže být z bezpečnostního hlediska brán zřetel.
  Bez písemného sdělení zákonných zástupců a bez vědomí vychovatelky nesmí žák samovolně odejít.

3.  Mezi 13:30 – 15:00 hod. probíhá ve školní družině hlavní zájmová činnost, a proto prosíme o nenarušování odchodem žáků.

4.   Zákonní zástupci, kteří mají zájem o umístění žáka ve ŠD v době vedlejších prázdnin, přihlásí své dítě písemně do ŠD i ke stravování.
V době vedlejších prázdnin se hradí plné stravné a platí se předem v hotovosti.
Podmínkou zahájení provozu o vedlejších prázdninách je nejméně 15 přihlášených žáků.

5. Žáka si mohou zákonní zástupci vyvolat domácím telefonem u hlavního vchodu na jméno vychovatelky.

6. Doporučujeme dát žákům vhodné převlečení na pobyt venku.
     Všechny osobní věci doporučujeme podepsat viditelně celým jménem.

7.  Na pravidelné akce ŠD, tj. návštěva filmového představení (1x měs.), plavání na krytém bazéně (každý pátek) a výstavy, vybíráme v měsíci září 200,-Kč, ostatní měsíce dle sdělení paní vychovatelky.

8. Přehled oddělení školní družiny a telefonický kontakt na vychovatelky:

Oddělení ŠD

Vychovatelka

Herna

Telefon

I. oddělení

Lucie Mizerová

herna č. 61 - přízemí vpravo

733 143 797

II. oddělení

Mgr. Markéta Mřihladová

herna č. 27 – 1.poschodí areál ŠD

731 802 097

III. oddělení

Martina Kováčiková

herna č. 28 – 1.poschodí areál ŠD

604 922 550

IV. oddělení

Věra Hurtíková

učebna č. 6 – přízemí vlevo

604 922 600

V. oddělení

Kijonková Martina

učebna č. 41 – 2. patro vlevo

733 143 799

VI. oddělení

Markéta Tomanová

učebna č. 40 – 2.patro vlevo

733 143 798

.
9.
    Za každé dítě v rodině činí úplata 120,-Kč/měsíc           

              Poplatek uhraďte prostřednictvím převodu na účet školy.
              Cena:                            120,00 Kč/měsíc
              Termín:                         do 20 dne v měsíci
              Číslo účtu:                     2334485/0300
              Variabilní symbol:         rodné číslo dítěte ve školní družině
              Text pro příjemce:         jméno dítěte

 10.  Řád školní družiny  -  zde

 

V Nové Jičíně 1. 9. 2016                                                                              Kováčiková Martina
vedoucí vychovatelka