Informace pro rodiče

 

Ke stažení:

Vnitřní řád školní družiny
Omluvenka při změně doby odchodu žáka z družiny
Žádost o zproštění poplatků za školné ve školní družině 
Žádost o přijetí do školní družiny na vedlejší prázdniny

 

Informace pro zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují ŠD při ZŠ  Nový Jičín, Komenského 66

 1. Ranní provoz: 6:00 – 8:00 hodin     /příchod do ranní ŠD je možný do 7:00 hod. /

Odpolední provoz:            11:40 – 16:30 hodin

 2. Možnosti odchodu žáků ze ŠD:

 • osobně se zákonným zástupcem nebo rodinným příslušníkem a to do 13:30 hod. Zákonný zástupce nebo rodinný příslušník si dítě vyvolá videotelefonem u vchodu do školy na jméno vychovatelky
 • po 15:00 hodině,
 • na písemnou žádost zákonného zástupce / mimořádné odchody /,

(Žádost obsahuje: jméno a příjmení žáka, třídu, datum a hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce)

 • dle údajů uvedených na zápisním lístku.

Na telefonické omluvenky nemůže být z bezpečnostního hlediska brán zřetel.

Bez písemného sdělení zákonných zástupců a bez vědomí vychovatelky nesmí žák samovolně odejít.

 1. Mezi 13:30 – 15:00 hod. probíhá ve školní družině hlavní zájmová činnost, a proto prosíme o nenarušování odchodem žáků. Po 15.00 hod. informace o rozdělení dětí najdete u zvonků školní družiny.
 2. Na období prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 15 žáků. Pokud mají rodiče o pobyt dítěte ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají žádost nejpozději 14 dnů před zahájením prázdnin vychovatelce školní družiny. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy v sekci Dokumenty – ke stažení.
 3. Pokud uplatňujete dávky hmotné nouze a žádáte o prominutí úplaty za školní družinu, stáhněte si žádost na     stránkách školy  a podejte k 15. v měsíci na sekretariátu školy.
 4. Doporučujeme dát žákům vhodné převlečení na pobyt venku.
 5. Přehled oddělení školní družiny a telefonický kontakt na vychovatelky:
Oddělení ŠD Vychovatelka Herna Telefon
I. oddělení Lucie Mizerová herna č. 61 – přízemí vpravo 733 143 797
II. oddělení Martina Kováčiková herna č. 28 – 1. poschodí areál ŠD 604 922 550
III. oddělení Věra Hurtíková herna č.27  –1. poschodí areál ŠD 604 922 600
IV. oddělení Pavla Drimlová herna č. 6 – 2. přízemí vlevo 733 143 798
V. oddělení Martina Kijonková herna č. 63 – 2. poschodí vpravo 733 143 799
VI. oddělení Bc. Pavlína Davidová herna 38 – 2. poschodí vpravo 731802097

 

 1. Za každé dítě v rodině činí úplata 1200,-Kč/rok

              Poplatek uhraďte prostřednictvím převodu na účet školy.

               Cena:                                      1200,00 Kč/rok nebo 2 splátky ve dvou částkách 600 Kč, a to do 30. 9. 2020 a 28. 2. 2021

              Číslo účtu:                              2334485/0300

              Variabilní symbol:                120

              Text pro příjemce:              jméno dítěte

    

 1. Řád školní družiny – www.komenskeho66.cz – Družina

V Nové Jičíně 1. 9. 2020                                                                                  Kováčiková Martina – vedoucí vychovatelka