Sada XIV/B: Výtvarná výchova (6.-7.ročník) – Výtvarné umění – pravěk, románský sloh, gotika, renesance, baroko

1

Pravěk – prezentace
Anotace: Prezentace dokumentuje vznik a vývoj výtvarného umění pravěku.  První projevy výtvarného umění z oblasti malířství, sochařství a architektury jsou chronologicky seřazeny podle vývojových období pravěku (paleolit, mezolit, neolit) a doplněny obrazovými reprodukcemi. Prezentace seznamuje žáky i  s uměním doby bronzové a železné, uvádí pravěké památky na našem území.
01 Pravěk – prezentace

PowerPoint

2

Pravěk – křížovka
Anotace: Aktivita, ve které si žáci hravou formou procvičí pojmy z učiva o pravěkém umění.  Vyluštěním tajenky získají žáci indicii (pojem), která je vede k novým informacím, obohacujícím dané učivo (prezentace).
02 Pravěk – křížovka

PowerPoint

3

Pravěk – test
Anotace: Test slouží k ověření znalostí, které žáci získali z výkladu o pravěkém umění (prezentace).
03 Pravěk – test

PowerPoint

4

Pravěk – poznávání uměleckých děl
Anotace: Aktivita, ve které si žáci procvičí svou vizuální vnímavost a názvy uměleckých děl z období pravěku. Úkolem žáků je rozpoznat a správně pojmenovat co nejvíce artefaktů výtvarné tvorby. Obrazové reprodukce jsou skryty pod obdélníky s čísly, které lze postupně odkrývat.
04 Pravěk-poznávání uměleckých děl

Word

5

Románský sloh – prezentace
Anotace: Prezentace seznamuje žáky s uměním románského slohu a dobovými aspekty, které ovlivnily jeho formální a obsahový charakter. Uvádí typické znaky románské architektury, sochařství a malířství, včetně nejvýznamnějších památek u nás i ve světě (obrazové reprodukce).
05 Románský sloh – prezentace

PowerPoint

6

Románský sloh – test
Anotace: Test slouží k ověření znalostí, které žáci získali z výkladu o románském umění (prezentace).
06 Románský sloh- test

PowerPoint

7

Románský sloh – křížovka
Anotace: Aktivita, ve které si žáci hravou formou procvičí pojmy z učiva o románském umění.  Vyluštěním tajenky získají žáci indicii (pojem), která je vede k novým informacím, obohacujícím dané učivo (prezentace).
07 Románský sloh – křížovka

PowerPoint

8

Románský sloh – poznávání uměleckých děl
Anotace: Aktivita, ve které si žáci procvičí svou vizuální vnímavost a názvy uměleckých děl románského umění. Úkolem žáků je rozpoznat a správně pojmenovat co nejvíce artefaktů výtvarné tvorby. Obrazové reprodukce jsou skryty pod obdélníky s čísly, které lze postupně odkrývat.
08 Románský sloh-poznávání uměleckých děl

Word

9

Gotický sloh – prezentace
Anotace: Prezentace popisuje charakteristické rysy gotického umění a historické období, ve kterém toto umění vzniká. Seznamuje žáky s třemi vývojovými fázemi gotiky, uvádí typické znaky gotické architektury, sochařství a malířství, včetně nejvýznamnějších památek u nás i ve světě. Stručné profily jednotlivých umělců jsou doplněny obrazovými reprodukcemi.
09 Gotický sloh – prezentace

PowerPoint

10

Gotický sloh – test
Anotace: Test slouží k ověření znalostí, které žáci získali z výkladu o gotickém umění (prezentace).
10 Gotický sloh – test

PowerPoint

11

Gotický sloh – křížovka
Aktivita, ve které si žáci hravou formou procvičí pojmy z učiva o gotickém umění.  Vyluštěním tajenky získají žáci indicii (pojem), která je vede k novým informacím, obohacujícím dané učivo (prezentace).
11 Gotický sloh – křížovka

PowerPoint

12

Gotický sloh – poznávání uměleckých děl
Aktivita, ve které si žáci procvičí svou vizuální vnímavost a názvy uměleckých děl gotického umění. Úkolem žáků je rozpoznat a správně pojmenovat co nejvíce artefaktů výtvarné tvorby. Obrazové reprodukce jsou skryty pod obdélníky s čísly, které lze postupně odkrývat.
12 Gotický sloh-poznávání uměleckých děl

Word

13

Renesance – prezentace
Anotace: Prezentace žákům představuje osobité znaky renesančního umění  a manýrismu. Seznamuje žáky s typickými rysy renesanční architektury, sochařství a malířství, včetně nejvýznamnějších památek u nás i ve světě. Stručné profily hlavních umělců tohoto slohu jsou doplněny obrazovými reprodukcemi.
13 Renesance-prezentace

PowerPoint

14

Renesance – test
Anotace: Test slouží k ověření znalostí, které žáci získali z výkladu o renesančním umění (prezentace).
14 Renesance – test

PowerPoint

15

Renesance – křížovka
Aktivita, ve které si žáci hravou formou procvičí pojmy z učiva o renesančním umění.  Vyluštěním tajenky získají žáci indicii (pojem), která je vede k novým informacím, obohacujícím dané učivo (prezentace).
15 Renesance-křížovka

PowerPoint

16

Renesance – poznávání uměleckých děl
Aktivita, ve které si žáci procvičí svou vizuální vnímavost a názvy uměleckých děl renesančního umění. Úkolem žáků je rozpoznat a správně pojmenovat co nejvíce artefaktů výtvarné tvorby. Obrazové reprodukce jsou skryty pod obdélníky s čísly, které lze postupně odkrývat.
16 Renesance-poznávání uměleckých děl

Word

17

Baroko – prezentace
Anotace: Prezentace žákům představuje osobité znaky barokního slohu. Popisuje  specifické rysy barokní architektury, sochařství a malířství, včetně nejvýznamnějších památek u nás i ve světě. Stručné profily hlavních umělců tohoto slohu jsou doplněny obrazovými reprodukcemi.
17 Baroko-prezentace

PowerPoint

18

Baroko – test
Anotace: Test slouží k ověření znalostí, které žáci získali z výkladu o barokním umění (prezentace).
18 Baroko-test

PowerPoint

19

Baroko – křížovka
Aktivita, ve které si žáci hravou formou procvičí pojmy z učiva o barokním umění.  Vyluštěním tajenky získají žáci indicii (pojem), která je vede k novým informacím, obohacujícím dané učivo (prezentace).
19 Baroko-křížovka

PowerPoint

20

Baroko – poznávání uměleckých děl
Aktivita, ve které si žáci procvičí svou vizuální vnímavost a názvy uměleckých děl barokního umění. Úkolem žáků je rozpoznat a správně pojmenovat co nejvíce artefaktů výtvarné tvorby. Obrazové reprodukce jsou skryty pod obdélníky s čísly, které lze postupně odkrývat.
20 Baroko – poznávání uměleckých děl

Word